Společně poznáváme a následujeme Ježíše Krista

Bratři a sestry, srdečně Vás zveme do našeho shromáždění.
Společně chválíme našeho Spasitele a sdílíme víru, lásku a naději mezi sebou navzájem.

Bůh svou láskou mění naše životy

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna,
aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život.
Janovo evangelium 3:16

Nové webové stránky sboru

Představujeme Vám zcela novou podobu internetových stránek našeho sboru.
Web ještě není zpracován do konečné podoby. Na obsahu a designu se průběžně pracuje.
Vaše připomínky k náplni stránek přivítáme na mailu: cceprusinovice@seznam.cz

Evangelický audioarchiv

Zde naleznete odkaz na audioarchiv ČCE. K dispozici jsou úvahy, písně zpívané či nahrané jen jako doprovod, načtené knihy a další nahrávky. 

FARNÍ SBOR ČCE V PRUSINOVICÍCH

 • Tvoříme společenství lidí, kteří se dobrovolně rozhodli následovat Pána Ježíše Krista.
 • Naše životy provází milující a spravedlivý Bůh ve své lásce a milosti, kterou nám dal poznat ve svém Synu.
 • Obecenství sboru je generačně vyváženo.
 • Sbor sestává z dětí, mládeže, dospělých lidí i seniorů.
 • Komunita zahrnuje rodinné příslušníky i jednotlivce.
 • Řadíme se do širokého společenství sborů, které dohromady tvoří Českobratrskou církev evangelickou.
 • Prostřednictvím této organizace se hlásíme do “rodiny“ evangelických církví po celém světě.

Zveme do společenství každého

 • Kdo hledá víru v Pána Ježíše Krista, nebo ji potřebuje upevnit.
 • Kdo se chce začlenit do kolektivu lidí, kteří se snaží žít podle křesťanských i morálních hodnot, obsažených v Bibli.
 • Kdo se touží přidat do společenství naší mládeže.
 • Kdo se ocitl v těžké životní situaci a potřebuje pomoc, povzbuzení a novou naději pro svůj život.
 • Kdo nemůže najít, nebo ztratil smysl života a nemá již pro koho žít.
 • Kdo touží po opravdovém poznání Boha.
 • Kdo chce své děti přivádět do křesťanského společenství, ve kterém jsou ostatní děti z věřících rodin.
 • Kdo potřebuje využít naše služby.
 • Kdo má ještě jiný důvod pro začlenění do naší komunity.
cluckva © Licensed by 123RF.com

Kazatelské stanice

Členů staršovstva

Let od založení sboru

Let provozu kostela

Biblický verš na dnešní den:

 

Nejnovější příspěvky

Následující událost

Doporučená akce

PF 2022

Požehnaný rok 2022 Vám přeje prusinovický sbor.

klauts © Licensed by 123RF.com

Kontaktujte nás

  Adresa:

  Přerovská 174, 768 42 Prusinovice

  E-mail:

  prusinovice@evangnet.cz

  Pevná linka:

  +420 571 892 194 

   

  Bankovní spojení:

  227 225 204 / 0300 (ČSOB) 

   

  Mobil na faráře:

  +420 724 739 686

  Ylanite Koppens © Pexels.com