Společně poznáváme a následujeme Ježíše Krista

Bratři a sestry, srdečně Vás zveme do našeho shromáždění.
Společně chválíme našeho Spasitele a sdílíme víru, lásku a naději mezi sebou navzájem.

Bůh svou láskou mění naše životy

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna,
aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život.
Janovo evangelium 3:16

Nové webové stránky sboru

Představujeme Vám zcela novou podobu internetových stránek našeho sboru.
Web ještě není zpracován do konečné podoby. Na obsahu a designu se průběžně pracuje.
Vaše připomínky k náplni stránek přivítáme na mailu: cceprusinovice@seznam.cz

Evangelický audioarchiv

Zde naleznete odkaz na audioarchiv ČCE.
K dispozici jsou úvahy, písně zpívané či nahrané jen jako doprovod, načtené knihy a další nahrávky. 

 FARNÍ SBOR ČCE V PRUSINOVICÍCH

 • Tvoříme společenství lidí, kteří se dobrovolně rozhodli následovat Pána Ježíše Krista.
 • Naše životy provází milující a spravedlivý Bůh ve své lásce a milosti, kterou nám dal poznat ve svém Synu.
 • Obecenství sboru je generačně vyváženo.
 • Sbor sestává z dětí, mládeže, dospělých lidí i seniorů.
 • Komunita zahrnuje rodinné příslušníky i jednotlivce.
 • Řadíme se do širokého společenství sborů, které dohromady tvoří Českobratrskou církev evangelickou.
 • Prostřednictvím této organizace se hlásíme do “rodiny“ evangelických církví po celém světě.

 Zveme do společenství každého

 • Kdo hledá víru v Pána Ježíše Krista, nebo ji potřebuje upevnit.
 • Kdo se chce začlenit do kolektivu lidí, kteří se snaží žít podle křesťanských i morálních hodnot, obsažených v Bibli.
 • Kdo se touží přidat do společenství naší mládeže.
 • Kdo se ocitl v těžké životní situaci a potřebuje pomoc, povzbuzení a novou naději pro svůj život.
 • Kdo nemůže najít, nebo ztratil smysl života a nemá již pro koho žít.
 • Kdo touží po opravdovém poznání Boha.
 • Kdo chce své děti přivádět do křesťanského společenství, ve kterém jsou ostatní děti z věřících rodin.
 • Kdo potřebuje využít naše služby.
 • Kdo má ještě jiný důvod pro začlenění do naší komunity.

Kazatelské stanice

Členů staršovstva

Let od založení sboru

Let provozu kostela

 Biblický verš na dnešní den:

 

 Aktuální příspěvky

 Připravované akce

Následující událost

Doporučená akce

Stručně a jasně

Poděkování

Rádi bychom tímto způsobem ještě jednou poděkovali paní Nelly Billové za uspořádání skvělé přednášky o cestách na Island. Fotografie, které pořídila a promítla, byly skutečně dechberoucí.
Děkujeme také paní Danuši Pospíšilové, která nám společně s Nelly zpříjemnila večer nádhernou hrou na kytaru.
Dámy, jsme Vám vděční za jedinečný večer. Díky!

Změna výuky náboženství

Upozorňujeme, že termín výuky náboženství se mění. Budeme se scházet každý čtvrtek od 15:00 hod. Prosíme, posílejte Vaše děti na tyto schůze.

Chvalozpěvy

Každý čtvrtek po ukončení výuky náboženství (v rozmezí 15:30 – 15:45) probíhá v našem kostele zpěv chval pod vedením Hanky.
K zapojení do chval zveme nejen děti a mládež, ale i ostatní, kteří touží po uctívání Pána Boha tímto způsobem.

Co o Alžbětě II. nevíte ?

Zesnulá královna Alžběta II byla nejen respektovanou hlavou monarchie, ale i věrnou následovnicí Pána Ježíše Krista. Nejen o tom, že vládnout znamená především sloužit, pojednává vynikající pořad na Radiu 7, kterým Vás provede Petr Janoušek.
Rozkliknutím odkazu si jej můžete poslechnout.

 

 Kontaktní formulář

Nahrát souborNebyly vybrány žádné přílohyPovolené formáty příloh jpg, jpeg, jpe, png, bmp, webp, txt, asc, c, cc, h, srt, rtf, pdf, zip, rar, 7z, doc, docx, xlsx, pptx, xps. Max. velikost souboru 24 MB

 Zpracováváme Vaše osobní údaje. Jak nakládáme s Vašimi údaji?

 Spojte se s námi

Adresa:

Přerovská 174, 768 42 Prusinovice

E-mail:

prusinovice@evangnet.cz

Pevná linka:

+420 571 892 194 

 

Bankovní spojení:

227 225 204 / 0300 (ČSOB) 

 

Mobil na faráře:

+420 724 739 686