M

Blog menu

Výuka náboženství 2021

Výuka náboženství 2021

Milé děti, se začátkem školního roku obnovujeme výuku náboženství. Každý pátek se na Vás budeme těšit na faře v Prusinovcích. Od září začínáme Výuka náboženství startuje se začátkem nového školního roku. Budete se scházet každý pátek v 15:00 hodin na faře v...

Pozvání na sborový výlet 2021

Pozvání na sborový výlet 2021

Srdečně Vás zveme na letní sborový zájezd do sboru v Růžďce. Přihlašujte se, prosím, do 2. srpna na archu, jenž je umístěn v kostelní síni. Termín, místo, čas, doprava Sborový zájezd se koná v neděli 15. srpna 2021 za každého počasí. Pojedeme do českobratrského sboru...

Výnos tornádové sbírky

Výnos tornádové sbírky

Jménem staršovstva prusinovického sboru chceme vyjádřit vděčnost za Vaše štědré finanční dary na pomoc lidem zasaženým řáděním tornáda. Děkujeme Sestry a bratři, vážení přátelé, díky vaší štědrosti můžeme zmírnit následky ničivé větrné katastrofy, jež zasáhla oblast...

Pomoc obcím na jihu Moravy

Pomoc obcím na jihu Moravy

Vážené sestry a bratři, naše spoluobčany na jižní Moravě zastihlo řádění tornáda. Rozhodli jsme se uskutečnit dobrovolnou sbírku, přispět můžete i přímo na účet diakonie ČCE. Řádění živlů Jak všichni víte z televizního vysílání, tornádo zasáhlo oblast Břeclavska a...

Posezení u táboráku

Posezení u táboráku

Srdečně Vás zveme k posezení u táborového ohně. Přijďte s námi prožít poslední červnovou sobotu ve sborovém společenství. Kde? Na evangelické farní zahradě v Prusinovicích. Kdy? V sobotu 26. června. Začínáme v 17:00 hodin. Co si vzít s sebou? Uzeninu či špekáčky na...

Květnová sdělení

Květnová sdělení

Přátelé, nouzový pandemický stav je v naší zemi minulostí. Pro Vaši informaci jsme připravili květnový rozpis včetně dalších podrobností.  Bohoslužby S postupným rozvolňováním epidemických opatření dochází k úpravám sborového života. Jsme potěšeni, že Vám můžeme...

Velikonoční program 2021

Velikonoční program 2021

Milé sestry a bratři, tímto sdělením Vás chceme pozvat k bohoslužbám během velikonočního týdne a prosíme Vás, abyste se rozpisem řídili. Aktuální situace Vzhledem k současné situaci, kdy se řádění viru neustále nedaří dostat pod kontrolu, jsme nuceni dodržovat platná...

Velikonoční list 2021

Velikonoční list 2021

Milost Vám a pokoj bratři a sestry v Kristu, pan farář Mach pro Vás vyrobil sborový velikonoční list. Nuže, můžete se začíst ... Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Prusinovicích Přerovská 174, 768 42 Prusinovice Mobil: 724 739 686 https://cceprusinovice.cz...

Výzva ze synodní rady

Výzva ze synodní rady

Vážení přátelé, blíží se sčítání lidu, domů a bytů 2021 a ze synodní rady nám byl zaslán dopis a zároveň i výzva v následujícím znění: Všem sborům a kazatelským stanicím ČCE Milé sestry, milí bratři, na přelomu března a dubna tohoto roku začne v České republice...

Objednání nového zpěvníku

Objednání nového zpěvníku

Vážení a milí, tímto sdělením Vám nabízíme možnost, jak si objednat nový evangelický zpěvník. Objednávky přijímáme do konce března. Tvůrčí skupina Jak jste zajisté slyšeli, mnohaletá práce na tvorbě nového evangelického zpěvníku je u konce a nyní budou zpěvníky...