M

Blog menu

Novinky na webu

Novinky na webu

Vylepšili jsme naše webové stránky o oddíl, jenž bude sloužit pro duchovní růst každého z nás. Naleznete jej na úvodní stránce. Biblický verš Každý den můžeme zahájit připomenutím náhodně vybraného slova z Knihy knih. Biblický verš se pro nás může stát trvalou...

Setkávání v únoru 2021

Setkávání v únoru 2021

Přátelé, rádi bychom Vás informovali o programu setkávání v našem sboru během měsíce února. Přinášíme Vám kompletní přehled. Bohoslužebná shromáždění v Prusinovicích V neděli 14. února v 10:00 hodin. Po ukončení bohoslužeb se sejde staršovstvo k projednání...

Vzpomínka na bratra Nedbala

Vzpomínka na bratra Nedbala

S vděčností v srdci děkujeme Pánu Bohu za život Antonína Nedbala a přinášíme Vám vzpomínku, která vyšla ve vydání Českého bratra a jejímž autorem je bývalý synodní senior ČCE Joel Ruml.  Tiše a křehce napořád O tři roky starší, na bohoslovecké fakultě však jen o...

Shromáždění na přelomu roku

Shromáždění na přelomu roku

Přihlašujte se, prosím, k bohoslužebným shromážděním na Silvestra, Nový rok a k nedělním termínům na začátku roku 2021.  Poděkování Rádi bychom Vám poděkovali za registraci k bohoslužebným shromážděním v průběhu vánočních svátků. Díky Vám se podařilo udržet...

Sláva Bohu, pokoj mezi lidmi

Sláva Bohu, pokoj mezi lidmi

Přátelé, přinášíme Vám kázání, které pro Vás připravil bratr farář Mach na Boží hod vánoční. Pokud byste si jej rádi vytiskli, je k dispozici i PDF verze.     A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda....

Bohoslužby o Vánocích 2020

Bohoslužby o Vánocích 2020

Milé sestry, milí bratři, na základě nařízení vlády ČR a současné epidemické situace, kdy musí být omezen počet účastníků bohoslužeb, jsme nuceni spustit registrační systém. Přihlašujte se, prosím, ke konkrétnímu termínu bohoslužeb.  Aktualizované informace Vláda...

Do temnoty přichází Světlo

Do temnoty přichází Světlo

Pokoj Vám, bratři a sestry.  Nastává vánoční čas. Vstupme do něj s nadějí a vděčností za Kristovo narození. Zamysleme se nyní nad vánočním poselstvím naděje...    Světu vládne temnota Prožíváme zvláštní rok. Náš svět se otřásá v základech pod záchvatem...

Aktualizace sborového dění

Aktualizace sborového dění

Milé sestry, milí bratři. Rádi bychom Vás informovali ve věci setkávání v našem sboru v nejbližším období. Jak zajisté víte, epidemiologická situace se dynamicky mění a sbor musí v této věci reagovat tak, aby dodržel vládní nařízení. Následující režim je platný od...

Biblická hodina on-line

Biblická hodina on-line

Přátelé, rádi bychom Vás pozvali k účasti na biblické hodině. Vzhledem ke stále platnému vládnímu nařízení o omezení shromažďování osob, jsme se rozhodli zavést toto setkání v podobě internetové komunikace.  Jakmile dojde k uvolnění nařízení a budeme se moci...

Obnovení bohoslužeb

Obnovení bohoslužeb

Farní sbor ČCE v Prusinovicích oznamuje: Vážené sestry, vážení bratři, vážení přátelé. Přinášíme Vám aktualizované informace ohledně setkávání v našem sboru, informace jsou platné od 23.11.2020 do 12.12.2020. Nelze však vyloučit, že se mohou dle vývoje epidemické...