Pomoc obcím na jihu Moravy

od | 28.06.2021 | Sborová oznámení

Vážené sestry a bratři,
naše spoluobčany na jižní Moravě zastihlo řádění tornáda. Rozhodli jsme se uskutečnit dobrovolnou sbírku, přispět můžete i přímo na účet diakonie ČCE.


Řádění živlů

Jak všichni víte z televizního vysílání, tornádo zasáhlo oblast Břeclavska a Hodonínska. Vichr zpustošil lidská obydlí, vyvracel stromy, poškodil vozidla. Zničil výrobní haly a zdevastoval veřejné budovy. Větrná bouře zasela hrůzu a zoufalství do srdcí našich bližních.
Nejděsivějším a nezvratným následkem řádění živlů je ztráta lidských životů, nejvzácnějšího daru, který od Boha máme. Minimálně pět rodin ztratilo své nejbližší.
I když se časem podaří všechny domy opravit, stromy vysadit a obce zrenovovat, v duši pozůstalých zůstane navždy bolest, jež se nedá slovy vyjádřit a kterou si my ostatní nedokážeme vůbec představit.

Řádění tornáda

Řádění tornáda
[NOAA] © Unsplash.com

Vyhlašujeme dobrovolnou sbírku

Jako křesťanské společenství se nyní ptáme: „Jakým způsobem můžeme zmírnit následky pohromy a pomoci tak našim bližním? Jak můžeme lidem, kterým vzal živel střechu nad hlavou, dodat alespoň špetku naděje?“
Pamětliví slov našeho Pána vyhlašujeme dobrovolnou sbírku na pomoc zasaženým obcím. Sbírka bude vykonána v neděli 4. července při bohoslužbách a výtěžek sbírky bude zaslán na účet diakonie ČCE.

Král odpoví a řekne jim: „Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.“
Matoušovo evangelium 25, 40

Přispět můžete i přímo

Nemůžete – li se zúčastnit nedělních bohoslužeb, či chcete – li finanční částku poslat přímo diakonii, máte k dispozici tyto možnosti:

 • Finanční příspěvek poslat na účet: 2100691426/2010
 • Přispět dárcovskou SMS, zaslanou na číslo 87 777 ve tvaru:
  DMS DIAKONIEPOMOC 30
  DMS DIAKONIEPOMOC 60
   
  DMS DIAKONIEPOMOC 90.

  Číslo na konci vyjadřuje hodnotu příspěvku a cenu, kterou Vám naúčtuje mobilní operátor.

Jménem zasažených obyvatel jižní Moravy Vám předem děkujeme za jakýkoli dar!

Podrobnosti o sbírce diakonie najdete zde.