bohoslužby

Bohoslužby v Prusinovicích

Přerovská 174, 768 42 Prusinovice

Každou neděli v 10:00 hod.

Bohoslužby v Holešově

Kaple sv. Martina
Smetanovy sady, 769 01 Holešov
Každá druhá a čtvrtá neděle v měsíci
ve 14:00 hod.

Bohoslužby v Bystřici pod Hostýnem

Adresa

Každou středu ve xx:00 hod.

Pravidelná setkání

Výuka náboženství

Your content goes here. 

Biblické hodiny pro dospělé

Your content goes here. 

Nedělní škola

Your content goes here. 

Konfirmační příprava

Your content goes here. 

Schůze staršovstva

Your content goes here. 

Modlitby matek

Your content goes here.