Cesta poutníka aneb Návrat Komenského

Cesta poutníka aneb Návrat Komenského

Válka, pandemie, smrt nejbližších, nucený odchod z vlasti, pocity křivdy a zoufalství. Tyto strasti zakusil Jan Amos Komenský při své pouti životem. Osud a dílo posledního biskupa Jednoty bratrské nám přijeli představit pozvaní umělci.


Kulturní představení

Účinkující hosté

Účinkující hosté
[Pavel Stehno] © cceprusinovice.cz

Rozhodli jsme se uspořádat kulturní vystoupení, které by více přiblížilo Komenského život, dílo i dobové poměry 17. století širší veřejnosti.
Do Prusinovic jsme pozvali renomované umělecké duo. Našimi hosty byli Václav Návrat a Světlana Šamanová. Společně si pro Vás připravili komponovaný pořad v podobě recitací Komenského děl a deníkových zápisů událostí jeho života, jež doplnili o ukázky dobové hudby.

Naši hosté

Kulturní inscenace se měla konat již na podzim minulého roku. Kvůli omezení návštěvnosti a obavám ze šíření pandemie jsme ji museli přeložit. V neděli 3. dubna 2022 jsme konečně mohli přivítat naše hosty.

paní Světlana Šamanová

paní Světlana Šamanová
[Pavel Stehno] © cceprusinovice.cz

Paní Světlana Šamanová vystupuje jako herečka i zpěvačka zároveň. Osobně se věnuje uměleckým přednesům. Vynikajícím způsobem nás vtáhla do myšlenek a pocitů věhlasného pedagoga.
Její přednes doplnil pan Václav Návrat o ukázky dobové hudby. Je to prvotřídní virtuos, úžasně doprovází na barokní housle. Dokáže zahrát skladby Komenského éry. Zabývá se tvorbou skladeb vlastních i variacemi hudby původní.

Osudný rok 1618

Pojďme si zkráceně představit Komenského příběh:
V jeho dvanácti letech mu umírají rodiče. Mladíček Jan přichází do Přerova, kde se bude připravovat na povolání kazatele Jednoty bratrské. Poté na několik let opouští území Koruny české a zamíří na univerzitní studia do němec. Po jejich úspěšném absolvování se vrací domů, kde se stává bratrským knězem.

Jan Amos Komenský

Jan Amos Komenský
[Máté Markovics] © Pixabay.com

Jan Amos Komenský se seznamuje s Magdalenou Vizovskou, kterou si v polovině roku 1618 bere za manželku. Šťastnému mladému páru leží budoucnost u nohou. Oba touží po dětech a Komenský sní o revoluci v systému vzdělávání, které bude dostupné pro každého.
Všechny záměry překazí osudný rok 1618, kdy je Evropa uvržena do pekla Třicetileté náboženské války. V českých zemích propuká stavovské povstání a císař Ferdinand II. si to nenechá líbit …

Bílá hora mění vše

Po dvou hodinách střetu v blízkosti Prahy je rozhodnuto, císařská vojska drtí stavovskou armádu, která prchá z bojiště. Přichází na řadu vyřizování účtů, konfiskace majetku „zrádců“ a nucená rekatolizace obyvatelstva.
Komenský přichází o manželku i obě děti, všichni podlehnou morové nákaze. Rodina neexistuje, sny manželů byly rozcupovány. Psychicky zničený a ztrápený Jan Amos hledá útěchu u Boha a „vrhá se do Jeho milostivé náruče“.

Další pohroma na sebe nenechá dlouho čekat. Císař vydává patent, který Jana Amose i ostatní evangelické duchovní vykazuje z vlasti, do níž se kvůli své víře již nikdy nevrátí. Před odchodem si bere za ženu Marii Dorotou Cyrillovou.

Život jako z hororu

Útrapy Komenského života by vydaly na celý román. Zmíním se pouze o zásadních milnících:

  • České země opouští v roce 1628 a usazuje se v polském Lešně.
  • Stává se proslulým pedagogem, sepisuje nadčasová díla jako např. Velká didaktika (Didactica Magna) či Svět v obrazech (Orbis Pictus).
  • Jako učitel je zván na přední evropské univerzity s výjimkou území pod nadvládou habsburského císaře.
  • Jeho druhá žena umírá v roce 1648, zůstanou po ní čtyři děti.
  • Po podepsání Vestfálského míru je jasné, že čeští exulanti se do Čech vrátit nesmějí. Jan se potřetí žení, bere si Janu Gajusovou.
  • Komenský svěřuje své pocity papíru a sepisuje dílo Kšaft umírající matky Jednoty bratrské.
  • Při požáru polského Lešna v roce 1656 přichází o část svých nejvzácnějších rukopisů.
  • Zničená díla, na nichž pracoval po celý život, začíná sepisovat znovu.
  • Usazuje se v Amsterdamu, kde konečně zveřejní a vydává svá díla.
  • Umírá v roce 1670 v objetí své manželky Jany a následně je pochován v naardenském kostelíku.

Zájem publika

pan Václav Návrat

pan Václav Návrat
[Pavel Stehno] © cceprusinovice.cz

Musím férově přiznat, že jsem počítal s mnohem nižší účastí posluchačů, než jaká byla ve skutečnosti. Vystoupení si nenechalo ujít kolem 30 návštěvníků.
Zájem publika nás potěšil. Zejména dnes, kdy lidé mají tisíce jiných zájmů, je připomínání kořenů českého národa, poselství a osobních příběhů jeho největších představitelů záležitostí nevyhledávanou. Vážím si každého, kdo si na tuto akci udělal čas a zúčastnil se.

 

Poděkování

Děkujeme paní Světlaně Šamanové i panu Václavu Návratovi za to, že byli ochotni do Prusinovic přijet a představit nám myšlenky, dílo i život Jana Amose Komenského krásnou uměleckou formou.