Konfirmační příprava

Informační panel

Popis události

Pro budoucí konfirmandy je připravena pravidelná výuka.
Seznamujeme se s biblickým poselstvím a jeho dopadem na náš život. Zabýváme se vztahy k našim bližním i vztahem k Bohu. Učíme se církevním tradicím, věrouce i její historii.
Příprava bude zakončena konfirmační slavností a uvedením do života sboru.

Nadcházející události