Schůze staršovstva

Informační panel

Popis události

Po bohoslužebném shromáždění se bude konat pravidelné rokování staršovstva.
Vyzýváme všechny presbytery sboru, aby se jednání zúčastnili.

Nadcházející události