Seniorátní vizitace

Informační panel

Popis události

Zástupci seniorátního výboru navštíví naši farnost v neděli 17. září 2023. Po ukončení bohoslužeb bude probíhat na faře vizitační shromáždění.
Prosíme všechny členy staršovstva (včetně náhradníků), aby s touto skutečností počítali. Vizitační komise si přeje s vedením sboru hovořit o jeho životě, práci, vizi a směřování.

Nadcházející události

V tuto chvíli nejsou dostupné žádné budoucí akce.