Výnos tornádové sbírky

od | 25.07.2021 | Sborová oznámení

Jménem staršovstva prusinovického sboru chceme vyjádřit vděčnost za Vaše štědré finanční dary na pomoc lidem zasaženým řáděním tornáda.


Děkujeme

Výnos „tornádové“ sbírky

Výnos „tornádové“ sbírky
[Alexander Mils] © Unsplash.com

Sestry a bratři, vážení přátelé,
díky vaší štědrosti můžeme zmírnit následky ničivé větrné katastrofy, jež zasáhla oblast jižní Moravy.
Společnými silami jsme vybrali neuvěřitelnou sumu 43 821 kč. Takovou částku si nikdo z nás ani nepředstavoval!
Spolu s penězi jste totiž darovali i naději pro občany, kteří v jediném okamžiku přišli o střechy nad hlavou.


Pomáháme ve spolupráci s diakonií

Vybraná suma byla odeslána na bankovní účet diakonie ČCE. Tato organizace (včetně mnoha dalších) zajišťuje účinné přerozdělování pomoci přímo na místě katastrofy. Na místě pomáhá množství dobrovolníků.
Můžete se spolehnout, že námi vybrané finanční prostředky poslouží potřebným a pomohou jim uhradit škody, jež přírodní katastrofa napáchala.

Máme obrovskou radost

Štědrost = Srdce na dlani

Štědrost = Srdce na dlani
[Augusto Ordóñez] © Pixabay.com

A ještě mnohem větší ji budou mít lidé na Břeclavsku a Hodonínsku. Když jde do tuhého, umíme se jako národ spojit a pomoci, dokážeme obětovat část svých peněz i sil těm, kteří je zrovna nemají.
Jsem přesvědčen, že toto je nejdůležitější poselství po řádění vichru. V očích zasažených Moravanů jste největší hrdinové Vy!