Zpěvníky k rozebrání

od | 07.12.2021 | Sborová oznámení

Archiv příspěvků

Nové evangelické zpěvníky dorazily na naši faru a jsou určeny k rozebrání. Na základě písemné objednávky budeme organizovat jejich výdej.


Výtisky jsou k dispozici

Bratr farář Leoš Mach právě přivezl výtisky evangelického zpěvníku ze seniorátního skladu. Nyní jsou jednotlivé exempláře uloženy na faře. Od třetí adventní neděle (tj. od 12. prosince) zahájíme jejich vydávání. K dispozici jsou dvě barevné varianty obalu – červená a modrá.

Pravidla vydávání

Vydávání zpěvníků bude probíhat na základě Vaší písemné objednávky, kterou jsme uskutečnili letos na jaře. O podrobnostech jeho tvorby, distribuce, výše předpokládané ceny a možnosti zápisu na objednávkový list jsme Vás informovali ústně i pomocí tohoto článku:

Objednání nového zpěvníku

Každý z Vás, kdo se na objednávkovou listinu zapsal, obdrží svůj vlastní výtisk. Podmínkou je proplacení částky 500 kč / kus. Finanční suma odpovídá výši předpokládané hodnoty, kterou jsme uváděli na jaře.
Vydávání zpěvníků (současně s výběrem finančních prostředků) bude organizovat sestra Sklenářová. Prosíme Vás, abyste se u ní hlásili. Očekáváme, že všichni zapsaní si své kancionály vyzvednou.

 

Design obalu zpěvníků

Design obalu zpěvníků
[Leoš Mach] © cceprusinovice.cz

Vzpomínka na bratra Nedbala

Vzpomínka na bratra Nedbala

S vděčností v srdci děkujeme Pánu Bohu za život Antonína Nedbala a přinášíme Vám vzpomínku, která vyšla ve vydání Českého bratra a jejímž autorem je bývalý synodní senior ČCE Joel Ruml.  Tiše a křehce napořád O tři roky starší, na bohoslovecké fakultě však jen o...

pokračovat ve čtení
Shromáždění na přelomu roku

Shromáždění na přelomu roku

Přihlašujte se, prosím, k bohoslužebným shromážděním na Silvestra, Nový rok a k nedělním termínům na začátku roku 2021.  Poděkování Rádi bychom Vám poděkovali za registraci k bohoslužebným shromážděním v průběhu vánočních svátků. Díky Vám se podařilo udržet...

pokračovat ve čtení
Sláva Bohu, pokoj mezi lidmi

Sláva Bohu, pokoj mezi lidmi

Přátelé, přinášíme Vám kázání, které pro Vás připravil bratr farář Mach na Boží hod vánoční. Pokud byste si jej rádi vytiskli, je k dispozici i PDF verze.     A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda....

pokračovat ve čtení
Bohoslužby o Vánocích 2020

Bohoslužby o Vánocích 2020

Milé sestry, milí bratři, na základě nařízení vlády ČR a současné epidemické situace, kdy musí být omezen počet účastníků bohoslužeb, jsme nuceni spustit registrační systém. Přihlašujte se, prosím, ke konkrétnímu termínu bohoslužeb.  Aktualizované informace Vláda...

pokračovat ve čtení
Do temnoty přichází Světlo

Do temnoty přichází Světlo

Pokoj Vám, bratři a sestry.  Nastává vánoční čas. Vstupme do něj s nadějí a vděčností za Kristovo narození. Zamysleme se nyní nad vánočním poselstvím naděje...    Světu vládne temnota Prožíváme zvláštní rok. Náš svět se otřásá v základech pod záchvatem...

pokračovat ve čtení