Zpěvníky k rozebrání

od | 07.12.2021 | Sborová oznámení

Archiv příspěvků

Nové evangelické zpěvníky dorazily na naši faru a jsou určeny k rozebrání. Na základě písemné objednávky budeme organizovat jejich výdej.


Výtisky jsou k dispozici

Bratr farář Leoš Mach právě přivezl výtisky evangelického zpěvníku ze seniorátního skladu. Nyní jsou jednotlivé exempláře uloženy na faře. Od třetí adventní neděle (tj. od 12. prosince) zahájíme jejich vydávání. K dispozici jsou dvě barevné varianty obalu – červená a modrá.

Pravidla vydávání

Vydávání zpěvníků bude probíhat na základě Vaší písemné objednávky, kterou jsme uskutečnili letos na jaře. O podrobnostech jeho tvorby, distribuce, výše předpokládané ceny a možnosti zápisu na objednávkový list jsme Vás informovali ústně i pomocí tohoto článku:

Objednání nového zpěvníku

Každý z Vás, kdo se na objednávkovou listinu zapsal, obdrží svůj vlastní výtisk. Podmínkou je proplacení částky 500 kč / kus. Finanční suma odpovídá výši předpokládané hodnoty, kterou jsme uváděli na jaře.
Vydávání zpěvníků (současně s výběrem finančních prostředků) bude organizovat sestra Sklenářová. Prosíme Vás, abyste se u ní hlásili. Očekáváme, že všichni zapsaní si své kancionály vyzvednou.

 

Design obalu zpěvníků

Design obalu zpěvníků
[Leoš Mach] © cceprusinovice.cz

Sborový výlet do Přerova

Sborový výlet do Přerova

Poslední neděli v srpnu jsme navštívili naše evangelické „sousedy“ ze sboru v Přerově. Odpoledne jsme věnovali průzkumu města a poznání jeho pamětihodností. Záměr Každým rokem pořádáme zájezdy do různých českobratrských destinací v naší zemi. Za ta léta jsme...

pokračovat ve čtení
Sborový večer s opékáním

Sborový večer s opékáním

Na začátek letních prázdnin jsme připravili sborové odpoledne. Na farní zahradě vzplál táborový oheň… Prázdniny jsou tu Školní rok 2019 / 2020 je minulostí, začíná doba prázdnin. Děti a mládež se na toto období vždy nesmírně těší a proto jsme se rozhodli připravit...

pokračovat ve čtení
Konfirmační slavnost 2020

Konfirmační slavnost 2020

Čtyři mladí členové prusinovického sboru dokončili konfirmační přípravu a na slavnostním nedělním shromáždění (28.června) se připojili do Kristovy církve.  Konfirmační příprava Konfirmačnímu aktu předchází roční příprava. Vede ji bratr farář Mach. Konfirmandé si...

pokračovat ve čtení
Nový koberec

Nový koberec

Vybavili jsme náš kostel novým kobercem. Původní dosloužil po 17 letech provozu ...    Výměna koberce Staršovstvo sboru se na jaře rozhodlo pro celkovou výměnu koberce v našem kostele. Ten původní byl položen v roce 2003.   V roce současném již...

pokračovat ve čtení
Restart sborového webu

Restart sborového webu

Milé sestry, milí bratři, vážení návštěvníci našeho webu. Touto cestou Vám oficiálně představujeme nové internetové stránky sboru Českobratrské církve evangelické v Prusinovicích... Původní web Původní internetové stránky, dostupné na...

pokračovat ve čtení