Farní sbor ČCE v Prusinovicích

Kdo jsme?

Představujeme Vám naši evangelickou komunitu …

Jaký je náš Bůh?

Ukážeme si to na příběhu Ježíše Krista …

staršovstvo

Poznejte kolektiv lidí, který vede prusinovický sbor …

Sborové budovy

Nahlédněte do míst, kde se společně scházíme …

Historie

Provedeme Vás dějinami našeho sboru …

Kazatelské stanice

I na těchto místech pořádáme pravidelná setkávání …