Chvalozpěvy s Hankou

Chvalozpěvy s Hankou

Každý čtvrtek po ukončení výuky náboženství pro děti (v časovém rozmezí cca 15:45 – 16:30) probíhá v našem kostele nácvik chválících písní pod vedením Hanky. Společně hrajeme na kytaru a další hudební nástroje a svými hlasy uctíváme Pána Boha.
K zapojení do chvalozpěvů zveme úplně každého. Nezáleží na věku, ani na pohlaví. Není to o tom, jak umí kdo zpívat. Zpíváme proto, abychom tímto způsobem vyjádřili vděčnost našemu Spasiteli. 
Tak přijď a pozdvihni svůj hlas k Boží chvále.

Chvalozpěvy s Hankou

Chvalozpěvy s Hankou

Každý čtvrtek po ukončení výuky náboženství pro děti (v časovém rozmezí cca 15:45 – 16:30) probíhá v našem kostele nácvik chválících písní pod vedením Hanky. Společně hrajeme na kytaru a další hudební nástroje a svými hlasy uctíváme Pána Boha.
K zapojení do chvalozpěvů zveme úplně každého. Nezáleží na věku, ani na pohlaví. Není to o tom, jak umí kdo zpívat. Zpíváme proto, abychom tímto způsobem vyjádřili vděčnost našemu Spasiteli. 
Tak přijď a pozdvihni svůj hlas k Boží chvále.