Vánoční besídka 2022

Vánoční besídka 2022

Čtvrtá adventní neděle se nesla v režii dětí, které si pro nás připravily básničky, písničky a zdramatizované vyprávění o příchodu Krále králů.


Neděle v dětské režii

Vánočním svátkům každoročně předchází čtyřtýdenní období adventu. V tomto období se křesťané připravují na příchod zaslíbeného Spasitele – Pána Ježíše Krista. Je to čas očekávání, naděje, netrpělivosti, nakupování a přípravy na blížící se svátky.

Vánoční besídka

Vánoční besídka
[Pavel Stehno] © cceprusinovice.cz

Zkuste uhádnout, kdo se na Vánoce každý rok nejvíce těší? Kteří z nás již od Mikuláše netrpělivě odpočítávají dny, jsou jako na trní a kreslí obrázky s vytouženými dárky, jež si přejí vybalovat pod stromečkem? No jasně, jsou to děti!

Abychom dětem čekání zkrátili, uspořádali jsme v neděli 18. prosince vánoční besídku. Žádné kázání pana faráře, žádný zpěv starobylých šlágrů, tato neděle se ponese v dětské režii. Všechny přítomné nyní budou bavit naše ratolesti, které nám představí radostnou zvěst o příchodu Spasitele jednoduchým a srozumitelným způsobem.

Vystoupení našich nejmenších

Básničky nejmenších

Básničky nejmenších
[Pavel Stehno] © cceprusinovice.cz

A začínáme pěkně zostra sérií vánočních básniček, říkanek a písniček, jež si pro nás připravily nejmenší děti. Každé nám představuje vánoční příběh svým jedinečným a osobitým způsobem.

Vystoupení jsou odměňována bouřlivým potleskem publika. Na tvářích rodičů, babiček i dědů se zračí úsměvy dojetí a štěstí, z očí příbuzných vyzařují pocity hrdosti na své nejdražší.

Děti se svižně střídají a my ostatní pozorně posloucháme a pozorujeme, co se na stupínku děje. Některé přepadne strach a proto jsou k povzbuzení přivolány maminky. S jejich pomocí i vidinou balíčků pod stromečkem se přece jen podaří básničku zvládnout. Děkujeme Pánu Bohu, že děti v našem společenství máme a jsme za ně moc vděční.

Vánoční příběh z pohledu oslíka

Nedělní setkání pokračuje hlavním kulturním představením, kterého se zhostily starší děti a dorostenci. Příběh narození Páně nám představují poněkud netradičně – z pohledu oslíka, na němž těhotná dívka Marie přicestovala do judského Betléma v období vlády Heroda Velikého.

Oslíkův příběh

Oslíkův příběh
[Pavel Stehno] © cceprusinovice.cz

Co vše toto zvíře vidělo a zažilo?

  • Strastiplnou a nebezpečnou cestu vyprahlou krajinou kvůli úřednímu rozhodnutí císaře Augusta.
  • Josefovu nedůvěru k Marii, která je „prý“ nějakým zázrakem těhotná.
  • Nepřejícnost a nezájem betlémských občanů, kdy příchozím hostům nikdo nenabízí pomocnou ruku a proto se musejí uchýlit do chléva či jeskyně.
  • Narození dítětě, o němž bylo prorokováno, že se stane Králem králů.
  • Návštěvu podivných učených lidí z Východu, kteří miminku přinášejí vzácné dary.
  • Příchod divokých a necivilizovaných pastýřů z betlémských pastvin s podivnou zvěstí o narození Mesiáše.
  • Přítomnost nebeských zástupů andělů, kteří oslavují věčného Boha.

A ještě něco! Zážitek, na nějž ten osel nikdy nezapomene, vzpomínku na den, kdy málem vypustil duši!
Oslík si připomíná noční úprk z Betléma se svou paní, pánem a narozeným Ježíškem před Herodesovou soldateskou. Prchají před lidmi, kteří nemají zábrany a dostali srdcervoucí rozkaz zmasakrovat betlémské chlapce mladší dvou let. Troufám si tvrdit, že Josef nebohé zvíře doslova štval a možná je i pobízel holí, jen aby unikli z dosahu Herodovy zlovůle.

Když odešli, hle, anděl Hospodinův se ukázal Josefovi ve snu a řekl: „Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uprchni do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu; neboť Herodes bude hledat dítě, aby je zahubil.“
On tedy vstal, vzal v noci dítě i jeho matku, odešel do Egypta a byl tam až do smrti Herodovy. Tak se splnilo, co řekl Pán ústy proroka: ‚Z Egypta jsem povolal svého syna.‘
Když Herodes poznal, že ho mudrci oklamali, rozlítil se a dal povraždit všecky chlapce v Betlémě a v celém okolí ve stáří do dvou let, podle času, který vyzvěděl od mudrců.
Matoušovo evangelium 2, 13-16

Dramatické pásmo s dětmi nacvičil bratr farář Leoš Mach. Leoši, děkujeme! 

Hudební vložka

Jaká by to byla besídka, kdyby nezazněly písničky a chvály k poctě Pána Boha. Starší děti si pro povzbuzení každého z přítomných připravily hudební vystoupení, jež můžeme právem nazvat zlatým hřebem dopoledne.

Dětské chvály

Dětské chvály
[Pavel Stehno] © cceprusinovice.cz

Kytary i režie vystoupení se chopila Hanka, která v našem sboru v průběhu týdne vede chválovou skupinku. Z pětice hrdel zazněly moderní vánoční písníčky o narozeném Ježíši. Jaká nádherná chvíle! Jak málo stačí k tomu, aby se obyčejný zážitek změnil na jedinečný.

Dětský zpěv, upřímnost, opravdovost a vděčnost našemu Bohu, vyjádřená z celého srdce písněmi. Hani, děkujeme.
Na přání dětí zazněla také známá píseň Tři oříšky pro Popelku, kterou důvěrně známe ze stejnojmenné vánoční pohádky.

Dárky s poděkováním

Všechny děti jsme pozvali ke stromečku, kde jsme jim poděkovali za krásné představení. Pořídili jsme hromadnou fotografii a dětem jsme darovali vánoční balíčky plné sladkostí, čokolády, ovoce i jiných dobrot.
No uznejte sami, jak lépe vstoupit do vánočního týdne? Co potěší lidská srdce více, než odzbrojující dětská prostota, upřímnost a radost. Děkujeme za všechny říkanky, básničky, koledy, chvály, vyprávění i modlitby a již nyní se těšíme na další vánoční besídku.

 

Fotka a poděkování pod stromečkem

Fotka a poděkování pod stromečkem
[Alice Stará] © cceprusinovice.cz