Schůze staršovstva

Informační panel

Popis události

Po ukončení bohoslužebného shromáždění se bude konat pravidelné rokování staršovstva.
Vyzýváme všechny presbytery sboru, aby se jednání zúčastnili.
Na těchto shromážděních se zabýváme důležitými záležitostmi, které přímo ovlivňují chod a fungování našeho společenství.

Nadcházející události

V tuto chvíli nejsou dostupné žádné budoucí akce.