Zpěvníky k rozebrání

od | 07.12.2021 | Sborová oznámení

Archiv příspěvků

Nové evangelické zpěvníky dorazily na naši faru a jsou určeny k rozebrání. Na základě písemné objednávky budeme organizovat jejich výdej.


Výtisky jsou k dispozici

Bratr farář Leoš Mach právě přivezl výtisky evangelického zpěvníku ze seniorátního skladu. Nyní jsou jednotlivé exempláře uloženy na faře. Od třetí adventní neděle (tj. od 12. prosince) zahájíme jejich vydávání. K dispozici jsou dvě barevné varianty obalu – červená a modrá.

Pravidla vydávání

Vydávání zpěvníků bude probíhat na základě Vaší písemné objednávky, kterou jsme uskutečnili letos na jaře. O podrobnostech jeho tvorby, distribuce, výše předpokládané ceny a možnosti zápisu na objednávkový list jsme Vás informovali ústně i pomocí tohoto článku:

Objednání nového zpěvníku

Každý z Vás, kdo se na objednávkovou listinu zapsal, obdrží svůj vlastní výtisk. Podmínkou je proplacení částky 500 kč / kus. Finanční suma odpovídá výši předpokládané hodnoty, kterou jsme uváděli na jaře.
Vydávání zpěvníků (současně s výběrem finančních prostředků) bude organizovat sestra Sklenářová. Prosíme Vás, abyste se u ní hlásili. Očekáváme, že všichni zapsaní si své kancionály vyzvednou.

 

Design obalu zpěvníků

Design obalu zpěvníků
[Leoš Mach] © cceprusinovice.cz

Velikonoční list 2021

Velikonoční list 2021

Milost Vám a pokoj bratři a sestry v Kristu, pan farář Mach pro Vás vyrobil sborový velikonoční list. Nuže, můžete se začíst ... Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Prusinovicích Přerovská 174, 768 42 Prusinovice Mobil: 724 739 686 https://cceprusinovice.cz...

pokračovat ve čtení
Výzva ze synodní rady

Výzva ze synodní rady

Vážení přátelé, blíží se sčítání lidu, domů a bytů 2021 a ze synodní rady nám byl zaslán dopis a zároveň i výzva v následujícím znění: Všem sborům a kazatelským stanicím ČCE Milé sestry, milí bratři, na přelomu března a dubna tohoto roku začne v České republice...

pokračovat ve čtení
Objednání nového zpěvníku

Objednání nového zpěvníku

Vážení a milí, tímto sdělením Vám nabízíme možnost, jak si objednat nový evangelický zpěvník. Objednávky přijímáme do konce března. Tvůrčí skupina Jak jste zajisté slyšeli, mnohaletá práce na tvorbě nového evangelického zpěvníku je u konce a nyní budou zpěvníky...

pokračovat ve čtení
Novinky na webu

Novinky na webu

Vylepšili jsme naše webové stránky o oddíl, jenž bude sloužit pro duchovní růst každého z nás. Naleznete jej na úvodní stránce. Biblický verš Každý den můžeme zahájit připomenutím náhodně vybraného slova z Knihy knih. Biblický verš se pro nás může stát trvalou...

pokračovat ve čtení
Setkávání v únoru 2021

Setkávání v únoru 2021

Přátelé, rádi bychom Vás informovali o programu setkávání v našem sboru během měsíce února. Přinášíme Vám kompletní přehled. Bohoslužebná shromáždění v Prusinovicích V neděli 14. února v 10:00 hodin. Po ukončení bohoslužeb se sejde staršovstvo k projednání...

pokračovat ve čtení