M

Blog menu

Nový koberec

Nový koberec

Vybavili jsme náš kostel novým kobercem. Původní dosloužil po 17 letech provozu ...    Výměna koberce Staršovstvo sboru se na jaře rozhodlo pro celkovou výměnu koberce v našem kostele. Ten původní byl položen v roce 2003.   V roce současném již...

Restart sborového webu

Restart sborového webu

Milé sestry, milí bratři, vážení návštěvníci našeho webu. Touto cestou Vám oficiálně představujeme nové internetové stránky sboru Českobratrské církve evangelické v Prusinovicích... Původní web Původní internetové stránky, dostupné na...