Restart sborového webu

od | 20.05.2020 | Správa webu

Milé sestry, milí bratři, vážení návštěvníci našeho webu.
Touto cestou Vám oficiálně představujeme nové internetové stránky sboru Českobratrské církve evangelické v Prusinovicích…


Původní web

Původní internetové stránky, dostupné na adrese https://prusinovice.evangnet.cz, jsou od června 2020 minulostí. Web je prozatím funkční, avšak s jeho provozem se již dále nepočítá. V budoucnosti bude provedeno jeho celkové odstranění, nebo přesměrování na novou adresu. Prosíme Vás o trpělivost, neboť se jedná o technicky složitou záležitost.
Veškeré nové informace, reportáže z akcí a pozvánky naleznete na tomto novém webu.

Restart sborového webu

Restart sborového webu
[Pavel Stehno] © cceprusinovice.cz


Důvody pro restart 

Původní internetové stránky jsou provozovány na složitějším redakčním systému. Jejich obsah je zastaralý, dlouhodobě neaktualizovaný a návštěvnost webu se blíží k nule. Při zobrazení obsahu na mobilních zařízeních je původní koncepce nevýhodná. Z těchto důvodů bylo rozhodnuto o založení webu nového, který bude splňovat veškeré nároky z hlediska grafického designu, použití redakčního systému, jednoduchosti provádění průběžných aktualizací a vhodnosti zobrazení na všech dostupných elektronických zařízeních.
V současné moderní době je prezentace církevní organizace na internetu nezbytná. Věříme, že se nové stránky stanou pravidelně navštěvovaným místem jak pro členy sboru, tak i pro ostatní.

Technické provedení

Nové internetové stránky sboru lze načíst na adrese https://cceprusinovice.cz
Databáze internetových stránek je uložena na serveru webhostingové společnosti WEDOS Internet,a.s. Web je zabezpečen šifrovacím protokolem SSL a dalšími bezpečnostními nástroji. 
Pro vytváření obsahu využíváme univerzálního redakčního systému WordPress. Grafická podoba webu je vytvořena pomocí šablony a stránkového editoru DIVI. V současné chvíli se obsah webu zobrazuje bez potíží na počítačích s rozlišením monitoru 1920 x 1080 px. Zobrazení na mobilních telefonech a tabletech není prozatím dokonalé a bude jej nutno v budoucnu vyladit.

Příspěvky

Nová webová adresa

Nová webová adresa
[Gerd Altmann] © Pixabay.com

Vážené sestry, vážení bratři.
Pokud by jste se chtěli na provozu nového webu spolupodílet (např. svými příspěvky, fotografiemi z akcí, duchovními zamyšleními nebo čímkoli dalším), budeme velmi rádi a každou takovou pomoc oceníme.
Vaše příspěvky posílejte na mailovou adresu: cceprusinovice@seznam.cz. Váš materiál bude zveřejněn a otištěn. Na stejné adrese přivítáme i Vaše připomínky ke grafické podobě a obsahu webu.
Prosíme Vás však o trpělivost. Náplň stránek je průběžně utvářena a doplňována a není ještě zcela ve finální podobě.

Vize

Současným cílem je udržovat web aktuální, přinášet reportáže a fotografie z uskutečněných akcí a doplňovat pozvánky na akce následující. Dále bychom Vás rádi průběžně informovali o dění ve sboru.
V blízké době bychom Vám rádi umožnili možnost komentářů pod jednotlivými reportážemi poté, co se na webu vyřeší požadavky na zabezpečení ochrany osobních údajů (GDPR).

Nové stránky však přináší mnohem větší potenciál, jak prezentovat náš sbor před vlastními členy i před světem. Technicky je možné přidávat psané texty, zveřejňovat zvukové stopy kázání, doko
nce i promítat videonahrávky. Stránky lze propojit se sociálními sítěmi všeho druhu. Nechceme předjímat a sami se necháme překvapit, jakým směrem se provoz webu bude dále vyvíjet.

Přejeme si, aby se Vám nový web líbil, a aby jste jej často navštěvovali.

Nový sborový web

Nový sborový web
[Pexels] © Pixabay.com