Adventní koncert 2022

od | 04.02.2023 | Sborové akce

Archiv příspěvků

Na třetí adventní neděli jsme uspořádali tradiční koncert. Obecenstvo v přeplněném kostele sledovalo dechberoucí hudební vystoupení pěveckého souboru Divinum Wallachian Choir.


Příprava adventního koncertu

Po mnoha peripetiích spojených s řáděním nákazy koronaviru během posledních dvou let, kdy jsme museli přistoupit ke zrušení předvánočních koncertů, jsme se konečně dočkali. Zpěvačky a muzikanty z hudebního souboru Divinum Wallachian Choir jsme si zamluvili již na Vánoce 2021, přivítat jsme je mohli v našem kostele až nyní.
O konání akce jsme Vás informovali na sborovém webu, prostřednictvím obecních internetových stránek i pomocí tištěných pozvánek, které jsme vystavili na naší nástěnce. Mnoho našich občanů se na koncert těšilo, očekávání byla obrovská … 

Naši hosté

Divinum Wallachian Choir je převážně ženské pěvecké uskupení, doplněné o několik mužů, kteří doprovázejí celý soubor hrou na hudební nástroje. Pořádají vánoční koncerty, spolupracovali se známými muzikanty Bárou Basikovou nebo Petrem Bende.

Naši hosté

Naši hosté
[Se souhlasem paní Evy Šafaříkové] © Divinum Wallachian Choir


Věnují se i různým benefičním koncertům např. ve prospěch organizace vsetínské Charity.
Členové pěveckého kolektivu pocházejí z Valašska. Název uskupení při volném překladu z latiny zní: Božský valašský chór.

Atmosféra

Houslové sólo

Houslové sólo
[Se souhlasem paní Evy Šafaříkové] © Divinum Wallachian Choir

Natěšené publikum zcela zaplnilo evangelický kostel a potleskem přivítalo naše hosty. Dámy nastoupily se zapálenými svícemi a po krátkém představení si nás získaly úchvatnými písněmi. Sál i obecenstvo rozechvívaly jak tradiční vánoční skladby (např. Narodil se Kristus Pán či Adeste Fideles – v českém překladu: Ó křesťané všichni), tak i kompozice novodobé, z nichž velmi známá je skladba Adiemus velšského skladatele Karla Jenkinse.

Celkový dojem vystoupení byl umocněn neuvěřitelnou šíří hlasového rozsahu pěveckého souboru v kombinaci s doplněním piána, houslí či afrického bubnu zvaného Djembe. Posluchačům v návalu emocí naskakovala doslova husí kůže na těle a každou skladbu publikum ocenilo obrovským potleskem.
Nutno podotknout, že úžasného zážitku bylo dosaženo také díky vynikající akustice prusinovického kostela.

Kde jsem to už slyšel?

Zlatý hřeb večera

Zlatý hřeb večera
[Se souhlasem paní Evy Šafaříkové] © Divinum Wallachian Choir

Za zlatý hřeb večera jednoznačně považuji moderní píseň Baba Yetu od čínsko-amerického skladatele Christophera Tina. Když jsem ji v podání Divinum Wallachian Choir v němém úžasu poslouchal, neustále jsem přemýšlel, kde jsem ji už slyšel.

Její slova jsou zapsána ve svahilštině, píseň má neskutečný rozsah tónů. Využívá se při ní afrických bubnů, text sestává z pár souvětí a celá skladba je velmi dynamická až živelná. Při souzvuku desítek hrdel se toto mistrovské dílo dotýká nejhlubších zákoutí lidské duše.

Během večera jsem se nemohl za živý svět rozpomenout, teprve po návratu domů jsem si zjistil, jaká píseň to je. Shodou okolností pro Vás tuto skladbu natočil kameraman Divinum Wallachian Choir a Vy si ji můžete při rozkliknutí následujícího odkazu ze záznamu přehrát.

Nahrávka skladby Baba Yetu – Divinum Wallachian Choir

Otče náš

Hudebníci a publikum

Hudebníci a publikum
[Se souhlasem paní Evy Šafaříkové] © Divinum Wallachian Choir

Nebudu Vás dále napínat a prozradím Vám tajemství, dopad i význam písně Baba Yetu.
Skladba byla zkomponována jako ústřední melodie počítačové hry Civilization 4 z roku 2005, jejím autorem je již zmíněný Christopher Tin a nejznámější verzi nazpívalo hudební těleso Soweto Gospel Choir. Ale mnohem důležitější je její kouzlo, její x-factor, jednoduchost, podmanivost, její spirituální hloubka a celkový dopad na lidské emoce.

Jedná se totiž o zhudebněnou podobu Modlitby Páně ve svahilštině. Přeložena, upravena a nazpívána byla nejznámější modlitba na světě, kterou nás naučil Pán Ježíš Kristus. Každý týden si ji ve shromáždění připomínáme, minimálně každou neděli vyznáváme:

„Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno. Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. Náš denní chléb dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám. A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého”.
Matoušovo evangelium 6; 9 – 13

Proto jde tato píseň až „na dřeň”, proto rozechvívá naše srdce víc, než jakákoli jiná skladba, proto mění krásný prožitek na nezapomenutelný zážitek.

Dechberoucí zážitek

Na tomto místě bychom rádi poděkovali všem zpěvačkám i hudebníkům pěveckého souboru Divinum Wallachian Choir za dechberoucí zážitek, za nějž jste právem sklidili zasloužené ovace publika. Všichni jsme se společně naladili na přicházející Vánoce tím nejlepším možným způsobem.
Dva roky to nebylo možné. Děkujeme a velice si vážíme Vaší ochoty přijet, povznášet a uklidňovat lidskou mysl prostřednictvím nádherné hudby.

 

Adventní koncert

Adventní koncert
[Se souhlasem paní Evy Šafaříkové] © Divinum Wallachian Choir

Cestovatelský večer

Cestovatelský večer

Na třetí říjnovou neděli jsme naplánovali cestovatelskou přednášku. O svých výpravách do ciziny i dobrodružných zážitcích nám přišla vyprávět Nelly Billová. Představení Příležitostná cestovatelka, vynikající učitelka hry na hudební nástroje v ZUŠ Holešov, skvělá...

číst více
Návštěva v Súľove

Návštěva v Súľove

Vypravili jsme se na Slovensko, abychom navštívili křesťany z naší partnerské evangelické církve v Súľove. Prožili jsme spolu nezapomenutelné chvíle. Konečně Toto trvalo! Více než čtyři roky jsme si nepohlédli s našimi slovenskými přáteli do tváří. Po dvě léta jsme si...

číst více
Vánoční dopis 2023

Vánoční dopis 2023

Víte, proč slavíme Vánoce? Tušíte, kvůli komu zapalujeme svíčky na adventním věnci? Bratr farář Leoš Mach pro Vás připravil odpovědi i tradiční vánoční dopis. Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Prusinovicích Adresa: Přerovská 174, 768 42 Prusinovice...

číst více
Velikonoční večeře

Velikonoční večeře

Na Zelený čtvrtek jsme se shromáždili na faře při příležitosti velikonoční večeře. Připomněli jsme si odkaz Kristovy oběti za naše provinění. Jaká velikonoční večeře? Pořádání sederové večeře v naší farnosti zavedl po svém nástupu do Prusinovic bratr farář Leoš Mach....

číst více
Velikonoční dopis 2023

Velikonoční dopis 2023

Přiblížily se nám Velikonoce a proto Vám opět přinášíme tradiční velikonoční dopis, jehož autorem je bratr farář Mach. Uvádíme i termíny svátečních shromáždění. V Boží režii Milé sestry, milí bratři, Ježíšův slavnostní vjezd do Jeruzaléma se odehrává plně v Boží...

číst více
Volba faráře

Volba faráře

Staršovstvo sboru připravuje volbu svého faráře. K mimořádnému volebnímu shromáždění se sejdeme v neděli 16. dubna od 10:00 hodin. Úvod Vážené sestry a bratři, staršovstvo Farního sboru ČCE v Prusinovicích připravuje volbu svého kazatele. Období, v jehož průběhu bratr...

číst více
Vánoční besídka 2022

Vánoční besídka 2022

Čtvrtá adventní neděle se nesla v režii dětí, které si pro nás připravily básničky, písničky a zdramatizované vyprávění o příchodu Krále králů. Neděle v dětské režii Vánočním svátkům každoročně předchází čtyřtýdenní období adventu. V tomto období se křesťané...

číst více
Vánoční dopis 2022

Vánoční dopis 2022

Vánoční svátky se kvapem blíží a my Vám přinášíme tradiční vánoční dopis, který připravil bratr farář Mach. Obsahuje úvahu naděje, soupis shromáždění v posledním měsíci roku 2022 i pozvánku na adventní koncert. [button...

číst více
Školákům od srdce

Školákům od srdce

Chopili jsme se mimořádné příležitosti a ve spolupráci s Diakonií a televizí Nova jsme se zapojili do sbírky Školákům od srdce. Podpořili jsme děti z rodin ohrožených chudobou. Volání o pomoc Z pohodlí prázdninového režimu nás během posledního srpnového týdne vyvedla...

číst více
Konfirmační slavnost 2022

Konfirmační slavnost 2022

Šestice mladých lidí potvrdila svou víru v Ježíše Krista během konfirmační slavnosti 5. června 2022. Vítáme Vás do společenství Boží rodiny. Konfirmace = Potvrzení Lidé, již se v církevním prostředí běžně nepohybují, absolutně netuší, co ta konfirmace je. Skutečný...

číst více
Zájezd na Olomoucko

Zájezd na Olomoucko

Objednali jsme si autobus a společně jsme vyrazili na celodenní putovní zájezd na Olomoucko. Na programu byly akce duchovní i světské. Sláva nazdar výletu Po loňské zkušenosti se zájezdem do Růžďky, na nějž jsme se dopravovali individuálně auty a výprava neměla...

číst více
Úhrn sbírky pro Ukrajinu

Úhrn sbírky pro Ukrajinu

Se zpožděním Vás chceme informovat a zároveň i zhodnotit výnos postní sbírky, kterou jsme uspořádali ve prospěch trpícího ukrajinského lidu. Čtvrt roku bojů Je tomu již tři měsíce, co ruská armáda vtrhla na svrchované ukrajinské území, kde rozpoutala teror. S pohnutím...

číst více
Cesta poutníka aneb Návrat Komenského

Cesta poutníka aneb Návrat Komenského

Válka, pandemie, smrt nejbližších, nucený odchod z vlasti, pocity křivdy a zoufalství. Tyto strasti zakusil Jan Amos Komenský při své pouti životem. Osud a dílo posledního biskupa Jednoty bratrské nám přijeli představit pozvaní umělci. Kulturní představení Rozhodli...

číst více
Dubnové organizační změny

Dubnové organizační změny

Měsíc duben je tu a s ním Vám přinášíme důležité změny v rytmu pravidelného sborového života. Rádi bychom Vás o nich informovali prostřednictvím tohoto článku. Návrat do lavic V průběhu února a března jsme se přesunuli „do teplých krajin“ na vyhřátou faru. Tímto...

číst více
Výroční sborové shromáždění

Výroční sborové shromáždění

V neděli 3. dubna budeme pořádat výroční sborové shromáždění a tímto oznámením Vás zveme k účasti. Začínáme v 10:00 hodin pravidelnými bohoslužbami. Výroční sborové shromáždění V průběhu každého roku před velikonočními svátky staršovstvo sboru svolává výroční sborové...

číst více
Pomoc ukrajinskému lidu

Pomoc ukrajinskému lidu

Více než dva miliony lidí doposud opustily území Ukrajiny, která čelí mohutné invazi ruských vojsk. Prchají zejména ženy se svými dětmi a každá z nich si s sebou nese malé zavazadlo, něco peněz, strašlivé zážitky posledních dnů a obavy o své nejbližší, jenž zůstali ve...

číst více
Velikonoční sborový list 2022

Velikonoční sborový list 2022

V průběhu postního období jsme pro Vás nachystali pravidelný velikonoční dopis. V dokumentu naleznete vše podstatné ze života sboru. Slovo faráře „Ty jsi asi jediný z Jeruzaléma, kdo neví, co se tam v těchto dnech stalo!“ Lukášovo evangelium 24,18 b Tato slova říkají...

číst více
Příběhy s dobrým koncem

Příběhy s dobrým koncem

Předběžně jsme Vám slíbili, že po ukončení „Milostivého léta“ budeme na našem webu sdílet příběhy lidí zachráněných z dluhové pasti. Nuže, zde jsou ... Akce ukončena Mimořádná oddlužovací událost tzv. „Milostivé léto“, kterou vyhlásily státní úřady je minulostí. Až do...

číst více
Přesun bohoslužeb na faru

Přesun bohoslužeb na faru

Bohoslužby v Prusinovicích se do odvolání přesunují z kostela na faru. Od příští neděle Vás budeme očekávat ve vytopeném sále. Dočasně měníme prostředí Milé sestry, vážení bratři, přátelé. Staršovstvo sboru se rozhodlo, že od příští neděle (tj. od 30. ledna včetně) až...

číst více
Výtěžek mimořádných sbírek

Výtěžek mimořádných sbírek

Uzavřeli jsme netradiční „tříkrálovou“ sbírku i zcela mimořádný výběr finančních prostředků na pomoc zodpovědným dlužníkům. Obě sbírky zaštiťuje Charita ČR, od níž jsme obdrželi písemná poděkování. Tříkrálová sbírka Letošní vybírání finančních prostředků třemi králi...

číst více
Evangelium podle pastýřů

Evangelium podle pastýřů

Co má společného dávný příběh pastýřů s našimi dnešními životními osudy? Možná více, než si myslíte! Představuji Vám evangelium z pohledu betlémských pastevců dobytka ... Sociální poměry doby Honáci dobytka v období starověku museli být lidé drsní a hrubí. Zkusme si...

číst více
Zpěvníky k rozebrání

Zpěvníky k rozebrání

Nové evangelické zpěvníky dorazily na naši faru a jsou určeny k rozebrání. Na základě písemné objednávky budeme organizovat jejich výdej. Výtisky jsou k dispozici Bratr farář Leoš Mach právě přivezl výtisky evangelického zpěvníku ze seniorátního skladu. Nyní jsou...

číst více
Vánoční list 2021

Vánoční list 2021

Bratr farář pro Vás připravil vánoční sborový list. Naleznete zde rozpis vánočních událostí, vánoční přání i biblické zamyšlení.                                       ...

číst více
Adventní koncert zrušen

Adventní koncert zrušen

S politováním Vás informujeme o zrušení adventního koncertu, který jsme pro Vás plánovali na sobotu 4. prosince od 15 hodin. Koncert zrušen Po vzájemné dohodě vedení našeho sboru a vedení pěveckého souboru Divinum Wallachian Choir jsme se rozhodli akci zrušit. V...

číst více