Školákům od srdce

od | 11.09.2022 | Sborové akce

Archiv příspěvků

Chopili jsme se mimořádné příležitosti a ve spolupráci s Diakonií a televizí Nova jsme se zapojili do sbírky Školákům od srdce. Podpořili jsme děti z rodin ohrožených chudobou.


Volání o pomoc

Z pohodlí prázdninového režimu nás během posledního srpnového týdne vyvedla paní Jana Němečková, pracovnice Diakonie. Obrátila se přímo na vedení našeho sboru s prosbou o pomoc.
Pravila, že Diakonie hledá dobrovolníky, kteří by byli ochotni se zapojit do sbírky školních potřeb pro děti z rodin ohrožených chudobou. „Sběr pomůcek se koná již za čtyři dny,“ povídá, „a já nemám nikoho, kdo by předměty v holešovském Tescu vybíral.“

Školákům od srdce?

Jedná se o charitativní akci, jejímž cílem je podpořit děti ze sociálně slabých rodin tím, že jim zakoupíte školní pomůcky. Dobrým skutkem můžete pomoci rodinám v obtížné finanční situaci a jejich dětem vykouzlit úsměv na tváři díky Vaší štědrosti.

Pomůcky pro školáky

Pomůcky pro školáky
[Volodymyr Hryshchenko] © Unsplash.com


Akci zorganizovala Diakonie ČCE, mediálním partnerem se stala televize Nova a sběr potřeb do školy se konal poslední srpnovou sobotu v hypermarketech Tesco. Zde jste mohli pomůcky zakoupit, nebo je přinést odjinud a předat je označeným dobrovolníkům.
Těmi dobrovolníky jsme se měli stát my, křesťané z evangelické církve v Prusinovicích.

Sestavení týmů

Poté co jsme rozeslali informační e-mail od paní Němečkové mezi jednotlivé členy sboru, se nám začínají hlásit první zájemci. Výzva k akci padá na úrodnou půdu a my dáváme dohromady šest dobrovolníků. Je nás dost na to, abychom vytvořili dva týmy, které se v poločase mohou prostřídat. Tímto opatřením se osmihodinová pracovní doba zkracuje pro každého dobrovolníka na polovinu.
Složení skupin vypadá následovně:

  • Tým 1: Olga, Petra a Markéta → v akci od 10:00 do 14:00 hod.
  • Tým 2: Martina, Ondřej a Pavel → v akci od 14:00 do 18:00 hod.

Vyjít s kůží na trh

Požaduje se po nás, abychom vystavili v prodejně ceduli s názvem akce, označili se reflexními vestami a postavili se k billboardu s označeným nákupním vozíkem. Máme za úkol oslovovat lidi, informovat je o akci a předávat jim leták, kde je uvedeno, jaké pomůcky vybíráme. Jakmile nakupující jednotlivé školní potřeby zaplatí, převezmeme je od nich a věci vložíme do vozíku. Na konci dne vybraný materiál předáme lidem, kteří si pro něj přijedou a postarají se o jeho předání dětem.

Vybrané školní pomůcky

Vybrané školní pomůcky
[Pavel Stehno] © cceprusinovice.cz

Zní to jednoduše, že?
Rozumíme, co se po nás vyžaduje a zároveň nám začíná být úzko. Budou se nakupující ochotni do akce zapojit? Co když nepřekonáme strach a nedokážeme lidi oslovit? Jak jim sbírku krátce a nekompikovaně představit? A co když se na nás obrátí jejich zloba?

Pro podobné situace se vžilo pojmenování „vyjít s kůží na trhnebo „vystoupit za hranice komfortní zóny”. A šestice dobrovolníků právě „na trh” vlastní kůži nese.

Průběh akce

Osobně jsem součástí týmu č.2, a proto naše skupina vyráží do akce až po obědě. Dámy z první skupiny jsou rády, že nás konečně vidí. Přebíráme reflexní vesty a do poloviny naplněný velký nákupní vozík. Děvčata nás povzbuzují, udílí nám rady a zanechávají nás osudu.

Pět krabic školních potřeb pro děti

Pět krabic školních potřeb pro děti
[Pavel Stehno] © cceprusinovice.cz

Začínám oslovovat příchozí a jde to lépe, než jsem čekal. Dost lidí se zastavuje a nechává si přeříkat ony dvě naučené věty o tom, co tady děláme. Několika z nich se mi podaří vnutit letáček. Všichni tři jsme nadšení, když nám první člověk předává své dary. Děkujeme a usmíváme se na něj.
Vozík se začíná plnit a my z toho máme obrovskou radost. Lidé jsou štědří a ochotně dávají dětem barvy, pravítka, sešity, kružítka i pouzdra.

Přátelé, každému z Vás kdo jste potřebným dětem zpříjemnili návrat do školy a koupili jim pomůcky, chceme ještě jednou z celého srdce poděkovat. Neskutečně si Vás vážíme. Jste úžasní!

Ukončení a předání materiálu

S přibývajícími hodinami počet lidí v obchodě výrazně ubýval a musím férově přiznat, že razantně klesla i naše četnost oslovení. V tu dobu již byl vozík zarovnán zbožím až po okraj. Ovládl mne falešný pocit uspokojení, najednou mě nic nenutilo lidi oslovovat.
Všechny pomůcky jsme roztřídili do pěti velkých krabic od banánů a čekali jsme na příchod pracovnice holešovské Charity. Před šestou hodinou večerní jsme se dočkali a vybraný materiál jsme jí předali. Bleskově jsme uklidili vozíky, reflexní vesty i poutač, naskákali do auta a vyrazili domů.

Vyhodnocení

V průběhu dne jsme si průběžně zapisovali množství školních pomůcek, které nám dárci věnovali. Na konci dne jsme provedli součet věcí podle jednotlivých kategorií.
A jak jsme si vedli? Kolik potřeb jsme v Holešově vybrali?

  • Psací potřeby: 108 ks
  • Výtvarné a tvořivé potřeby: 103 ks
  • Sešity a bloky: 138 ks
  • Rýsovací potřeby a kalkulačky: 21 ks
  • Ostatní pomůcky: 55 ks

Celkem = 425 ks různých pomůcek do školy. Protokol jsme si vyfotografovali a Vy se na něj můžete podívat.

Celkové součty

Celkové součty
[Pavel Stehno] © cceprusinovice.cz


V celé naší republice dobrovolníci posbírali celkem 46105 ks školních pomůcek na sedmdesáti šesti prodejnách Tesco. Společně jsme rozzářili oči 6730 školákům, jejichž rodiny nejsou v ideální finanční situaci. Do přerozdělování pomoci se zapojilo více než 80 neziskových organizací.
Zajímají – li Vás další informace o této sbírce, nebo chcete – li se podívat na fotografie z předávání dárků dětem, klikněte na následující odkazy:

Chci vědět víc Prohlédnout fotografie

Díky, mládežníci

Poslední slovo článku chci věnovat našim třem mládežníkům: Markétě, Petře a Ondrovi. Jsme nadšeni, že jste se zapojili. Děkujeme za to, že jste s námi šli do akce. Věnovali jste svůj čas a nasazení potřebným dětem, které ani neznáte.
Ale naučili jste se to nejdůležitější: „Že jsme byli Pánem Bohem stvořeni proto, abychom si všimali potřeb druhých a něco s nimi dělali.” Vy jste naši hrdinové.

Cestovatelský večer

Cestovatelský večer

Na třetí říjnovou neděli jsme naplánovali cestovatelskou přednášku. O svých výpravách do ciziny i dobrodružných zážitcích nám přišla vyprávět Nelly Billová. Představení Příležitostná cestovatelka, vynikající učitelka hry na hudební nástroje v ZUŠ Holešov, skvělá...

číst více
Návštěva v Súľove

Návštěva v Súľove

Vypravili jsme se na Slovensko, abychom navštívili křesťany z naší partnerské evangelické církve v Súľove. Prožili jsme spolu nezapomenutelné chvíle. Konečně Toto trvalo! Více než čtyři roky jsme si nepohlédli s našimi slovenskými přáteli do tváří. Po dvě léta jsme si...

číst více
Vánoční dopis 2023

Vánoční dopis 2023

Víte, proč slavíme Vánoce? Tušíte, kvůli komu zapalujeme svíčky na adventním věnci? Bratr farář Leoš Mach pro Vás připravil odpovědi i tradiční vánoční dopis. Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Prusinovicích Adresa: Přerovská 174, 768 42 Prusinovice...

číst více
Velikonoční večeře

Velikonoční večeře

Na Zelený čtvrtek jsme se shromáždili na faře při příležitosti velikonoční večeře. Připomněli jsme si odkaz Kristovy oběti za naše provinění. Jaká velikonoční večeře? Pořádání sederové večeře v naší farnosti zavedl po svém nástupu do Prusinovic bratr farář Leoš Mach....

číst více
Velikonoční dopis 2023

Velikonoční dopis 2023

Přiblížily se nám Velikonoce a proto Vám opět přinášíme tradiční velikonoční dopis, jehož autorem je bratr farář Mach. Uvádíme i termíny svátečních shromáždění. V Boží režii Milé sestry, milí bratři, Ježíšův slavnostní vjezd do Jeruzaléma se odehrává plně v Boží...

číst více
Volba faráře

Volba faráře

Staršovstvo sboru připravuje volbu svého faráře. K mimořádnému volebnímu shromáždění se sejdeme v neděli 16. dubna od 10:00 hodin. Úvod Vážené sestry a bratři, staršovstvo Farního sboru ČCE v Prusinovicích připravuje volbu svého kazatele. Období, v jehož průběhu bratr...

číst více
Vánoční besídka 2022

Vánoční besídka 2022

Čtvrtá adventní neděle se nesla v režii dětí, které si pro nás připravily básničky, písničky a zdramatizované vyprávění o příchodu Krále králů. Neděle v dětské režii Vánočním svátkům každoročně předchází čtyřtýdenní období adventu. V tomto období se křesťané...

číst více
Adventní koncert 2022

Adventní koncert 2022

Na třetí adventní neděli jsme uspořádali tradiční koncert. Obecenstvo v přeplněném kostele sledovalo dechberoucí hudební vystoupení pěveckého souboru Divinum Wallachian Choir. Příprava adventního koncertu Po mnoha peripetiích spojených s řáděním nákazy koronaviru...

číst více
Vánoční dopis 2022

Vánoční dopis 2022

Vánoční svátky se kvapem blíží a my Vám přinášíme tradiční vánoční dopis, který připravil bratr farář Mach. Obsahuje úvahu naděje, soupis shromáždění v posledním měsíci roku 2022 i pozvánku na adventní koncert. [button...

číst více
Konfirmační slavnost 2022

Konfirmační slavnost 2022

Šestice mladých lidí potvrdila svou víru v Ježíše Krista během konfirmační slavnosti 5. června 2022. Vítáme Vás do společenství Boží rodiny. Konfirmace = Potvrzení Lidé, již se v církevním prostředí běžně nepohybují, absolutně netuší, co ta konfirmace je. Skutečný...

číst více
Zájezd na Olomoucko

Zájezd na Olomoucko

Objednali jsme si autobus a společně jsme vyrazili na celodenní putovní zájezd na Olomoucko. Na programu byly akce duchovní i světské. Sláva nazdar výletu Po loňské zkušenosti se zájezdem do Růžďky, na nějž jsme se dopravovali individuálně auty a výprava neměla...

číst více
Úhrn sbírky pro Ukrajinu

Úhrn sbírky pro Ukrajinu

Se zpožděním Vás chceme informovat a zároveň i zhodnotit výnos postní sbírky, kterou jsme uspořádali ve prospěch trpícího ukrajinského lidu. Čtvrt roku bojů Je tomu již tři měsíce, co ruská armáda vtrhla na svrchované ukrajinské území, kde rozpoutala teror. S pohnutím...

číst více
Cesta poutníka aneb Návrat Komenského

Cesta poutníka aneb Návrat Komenského

Válka, pandemie, smrt nejbližších, nucený odchod z vlasti, pocity křivdy a zoufalství. Tyto strasti zakusil Jan Amos Komenský při své pouti životem. Osud a dílo posledního biskupa Jednoty bratrské nám přijeli představit pozvaní umělci. Kulturní představení Rozhodli...

číst více
Dubnové organizační změny

Dubnové organizační změny

Měsíc duben je tu a s ním Vám přinášíme důležité změny v rytmu pravidelného sborového života. Rádi bychom Vás o nich informovali prostřednictvím tohoto článku. Návrat do lavic V průběhu února a března jsme se přesunuli „do teplých krajin“ na vyhřátou faru. Tímto...

číst více
Výroční sborové shromáždění

Výroční sborové shromáždění

V neděli 3. dubna budeme pořádat výroční sborové shromáždění a tímto oznámením Vás zveme k účasti. Začínáme v 10:00 hodin pravidelnými bohoslužbami. Výroční sborové shromáždění V průběhu každého roku před velikonočními svátky staršovstvo sboru svolává výroční sborové...

číst více
Pomoc ukrajinskému lidu

Pomoc ukrajinskému lidu

Více než dva miliony lidí doposud opustily území Ukrajiny, která čelí mohutné invazi ruských vojsk. Prchají zejména ženy se svými dětmi a každá z nich si s sebou nese malé zavazadlo, něco peněz, strašlivé zážitky posledních dnů a obavy o své nejbližší, jenž zůstali ve...

číst více
Velikonoční sborový list 2022

Velikonoční sborový list 2022

V průběhu postního období jsme pro Vás nachystali pravidelný velikonoční dopis. V dokumentu naleznete vše podstatné ze života sboru. Slovo faráře „Ty jsi asi jediný z Jeruzaléma, kdo neví, co se tam v těchto dnech stalo!“ Lukášovo evangelium 24,18 b Tato slova říkají...

číst více
Příběhy s dobrým koncem

Příběhy s dobrým koncem

Předběžně jsme Vám slíbili, že po ukončení „Milostivého léta“ budeme na našem webu sdílet příběhy lidí zachráněných z dluhové pasti. Nuže, zde jsou ... Akce ukončena Mimořádná oddlužovací událost tzv. „Milostivé léto“, kterou vyhlásily státní úřady je minulostí. Až do...

číst více
Přesun bohoslužeb na faru

Přesun bohoslužeb na faru

Bohoslužby v Prusinovicích se do odvolání přesunují z kostela na faru. Od příští neděle Vás budeme očekávat ve vytopeném sále. Dočasně měníme prostředí Milé sestry, vážení bratři, přátelé. Staršovstvo sboru se rozhodlo, že od příští neděle (tj. od 30. ledna včetně) až...

číst více
Výtěžek mimořádných sbírek

Výtěžek mimořádných sbírek

Uzavřeli jsme netradiční „tříkrálovou“ sbírku i zcela mimořádný výběr finančních prostředků na pomoc zodpovědným dlužníkům. Obě sbírky zaštiťuje Charita ČR, od níž jsme obdrželi písemná poděkování. Tříkrálová sbírka Letošní vybírání finančních prostředků třemi králi...

číst více
Evangelium podle pastýřů

Evangelium podle pastýřů

Co má společného dávný příběh pastýřů s našimi dnešními životními osudy? Možná více, než si myslíte! Představuji Vám evangelium z pohledu betlémských pastevců dobytka ... Sociální poměry doby Honáci dobytka v období starověku museli být lidé drsní a hrubí. Zkusme si...

číst více
Zpěvníky k rozebrání

Zpěvníky k rozebrání

Nové evangelické zpěvníky dorazily na naši faru a jsou určeny k rozebrání. Na základě písemné objednávky budeme organizovat jejich výdej. Výtisky jsou k dispozici Bratr farář Leoš Mach právě přivezl výtisky evangelického zpěvníku ze seniorátního skladu. Nyní jsou...

číst více
Vánoční list 2021

Vánoční list 2021

Bratr farář pro Vás připravil vánoční sborový list. Naleznete zde rozpis vánočních událostí, vánoční přání i biblické zamyšlení.                                       ...

číst více
Adventní koncert zrušen

Adventní koncert zrušen

S politováním Vás informujeme o zrušení adventního koncertu, který jsme pro Vás plánovali na sobotu 4. prosince od 15 hodin. Koncert zrušen Po vzájemné dohodě vedení našeho sboru a vedení pěveckého souboru Divinum Wallachian Choir jsme se rozhodli akci zrušit. V...

číst více