Cesta poutníka aneb Návrat Komenského

od | 18.05.2022 | Sborové akce

Archiv příspěvků

Válka, pandemie, smrt nejbližších, nucený odchod z vlasti, pocity křivdy a zoufalství. Tyto strasti zakusil Jan Amos Komenský při své pouti životem. Osud a dílo posledního biskupa Jednoty bratrské nám přijeli představit pozvaní umělci.


Kulturní představení

Účinkující hosté

Účinkující hosté
[Pavel Stehno] © cceprusinovice.cz

Rozhodli jsme se uspořádat kulturní vystoupení, které by více přiblížilo Komenského život, dílo i dobové poměry 17. století širší veřejnosti.
Do Prusinovic jsme pozvali renomované umělecké duo. Našimi hosty byli Václav Návrat a Světlana Šamanová. Společně si pro Vás připravili komponovaný pořad v podobě recitací Komenského děl a deníkových zápisů událostí jeho života, jež doplnili o ukázky dobové hudby.

Naši hosté

Kulturní inscenace se měla konat již na podzim minulého roku. Kvůli omezení návštěvnosti a obavám ze šíření pandemie jsme ji museli přeložit. V neděli 3. dubna 2022 jsme konečně mohli přivítat naše hosty.

paní Světlana Šamanová

paní Světlana Šamanová
[Pavel Stehno] © cceprusinovice.cz

Paní Světlana Šamanová vystupuje jako herečka i zpěvačka zároveň. Osobně se věnuje uměleckým přednesům. Vynikajícím způsobem nás vtáhla do myšlenek a pocitů věhlasného pedagoga.
Její přednes doplnil pan Václav Návrat o ukázky dobové hudby. Je to prvotřídní virtuos, úžasně doprovází na barokní housle. Dokáže zahrát skladby Komenského éry. Zabývá se tvorbou skladeb vlastních i variacemi hudby původní.

Osudný rok 1618

Pojďme si zkráceně představit Komenského příběh:
V jeho dvanácti letech mu umírají rodiče. Mladíček Jan přichází do Přerova, kde se bude připravovat na povolání kazatele Jednoty bratrské. Poté na několik let opouští území Koruny české a zamíří na univerzitní studia do němec. Po jejich úspěšném absolvování se vrací domů, kde se stává bratrským knězem.

Jan Amos Komenský

Jan Amos Komenský
[Máté Markovics] © Pixabay.com

Jan Amos Komenský se seznamuje s Magdalenou Vizovskou, kterou si v polovině roku 1618 bere za manželku. Šťastnému mladému páru leží budoucnost u nohou. Oba touží po dětech a Komenský sní o revoluci v systému vzdělávání, které bude dostupné pro každého.
Všechny záměry překazí osudný rok 1618, kdy je Evropa uvržena do pekla Třicetileté náboženské války. V českých zemích propuká stavovské povstání a císař Ferdinand II. si to nenechá líbit …

Bílá hora mění vše

Po dvou hodinách střetu v blízkosti Prahy je rozhodnuto, císařská vojska drtí stavovskou armádu, která prchá z bojiště. Přichází na řadu vyřizování účtů, konfiskace majetku „zrádců“ a nucená rekatolizace obyvatelstva.
Komenský přichází o manželku i obě děti, všichni podlehnou morové nákaze. Rodina neexistuje, sny manželů byly rozcupovány. Psychicky zničený a ztrápený Jan Amos hledá útěchu u Boha a „vrhá se do Jeho milostivé náruče“.

Další pohroma na sebe nenechá dlouho čekat. Císař vydává patent, který Jana Amose i ostatní evangelické duchovní vykazuje z vlasti, do níž se kvůli své víře již nikdy nevrátí. Před odchodem si bere za ženu Marii Dorotou Cyrillovou.

Život jako z hororu

Útrapy Komenského života by vydaly na celý román. Zmíním se pouze o zásadních milnících:

  • České země opouští v roce 1628 a usazuje se v polském Lešně.
  • Stává se proslulým pedagogem, sepisuje nadčasová díla jako např. Velká didaktika (Didactica Magna) či Svět v obrazech (Orbis Pictus).
  • Jako učitel je zván na přední evropské univerzity s výjimkou území pod nadvládou habsburského císaře.
  • Jeho druhá žena umírá v roce 1648, zůstanou po ní čtyři děti.
  • Po podepsání Vestfálského míru je jasné, že čeští exulanti se do Čech vrátit nesmějí. Jan se potřetí žení, bere si Janu Gajusovou.
  • Komenský svěřuje své pocity papíru a sepisuje dílo Kšaft umírající matky Jednoty bratrské.
  • Při požáru polského Lešna v roce 1656 přichází o část svých nejvzácnějších rukopisů.
  • Zničená díla, na nichž pracoval po celý život, začíná sepisovat znovu.
  • Usazuje se v Amsterdamu, kde konečně zveřejní a vydává svá díla.
  • Umírá v roce 1670 v objetí své manželky Jany a následně je pochován v naardenském kostelíku.

Zájem publika

pan Václav Návrat

pan Václav Návrat
[Pavel Stehno] © cceprusinovice.cz

Musím férově přiznat, že jsem počítal s mnohem nižší účastí posluchačů, než jaká byla ve skutečnosti. Vystoupení si nenechalo ujít kolem 30 návštěvníků.
Zájem publika nás potěšil. Zejména dnes, kdy lidé mají tisíce jiných zájmů, je připomínání kořenů českého národa, poselství a osobních příběhů jeho největších představitelů záležitostí nevyhledávanou. Vážím si každého, kdo si na tuto akci udělal čas a zúčastnil se.

 

Poděkování

Děkujeme paní Světlaně Šamanové i panu Václavu Návratovi za to, že byli ochotni do Prusinovic přijet a představit nám myšlenky, dílo i život Jana Amose Komenského krásnou uměleckou formou.

Cestovatelský večer

Cestovatelský večer

Na třetí říjnovou neděli jsme naplánovali cestovatelskou přednášku. O svých výpravách do ciziny i dobrodružných zážitcích nám přišla vyprávět Nelly Billová. Představení Příležitostná cestovatelka, vynikající učitelka hry na hudební nástroje v ZUŠ Holešov, skvělá...

číst více
Návštěva v Súľove

Návštěva v Súľove

Vypravili jsme se na Slovensko, abychom navštívili křesťany z naší partnerské evangelické církve v Súľove. Prožili jsme spolu nezapomenutelné chvíle. Konečně Toto trvalo! Více než čtyři roky jsme si nepohlédli s našimi slovenskými přáteli do tváří. Po dvě léta jsme si...

číst více
Vánoční dopis 2023

Vánoční dopis 2023

Víte, proč slavíme Vánoce? Tušíte, kvůli komu zapalujeme svíčky na adventním věnci? Bratr farář Leoš Mach pro Vás připravil odpovědi i tradiční vánoční dopis. Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Prusinovicích Adresa: Přerovská 174, 768 42 Prusinovice...

číst více
Velikonoční večeře

Velikonoční večeře

Na Zelený čtvrtek jsme se shromáždili na faře při příležitosti velikonoční večeře. Připomněli jsme si odkaz Kristovy oběti za naše provinění. Jaká velikonoční večeře? Pořádání sederové večeře v naší farnosti zavedl po svém nástupu do Prusinovic bratr farář Leoš Mach....

číst více
Velikonoční dopis 2023

Velikonoční dopis 2023

Přiblížily se nám Velikonoce a proto Vám opět přinášíme tradiční velikonoční dopis, jehož autorem je bratr farář Mach. Uvádíme i termíny svátečních shromáždění. V Boží režii Milé sestry, milí bratři, Ježíšův slavnostní vjezd do Jeruzaléma se odehrává plně v Boží...

číst více
Volba faráře

Volba faráře

Staršovstvo sboru připravuje volbu svého faráře. K mimořádnému volebnímu shromáždění se sejdeme v neděli 16. dubna od 10:00 hodin. Úvod Vážené sestry a bratři, staršovstvo Farního sboru ČCE v Prusinovicích připravuje volbu svého kazatele. Období, v jehož průběhu bratr...

číst více
Vánoční besídka 2022

Vánoční besídka 2022

Čtvrtá adventní neděle se nesla v režii dětí, které si pro nás připravily básničky, písničky a zdramatizované vyprávění o příchodu Krále králů. Neděle v dětské režii Vánočním svátkům každoročně předchází čtyřtýdenní období adventu. V tomto období se křesťané...

číst více
Adventní koncert 2022

Adventní koncert 2022

Na třetí adventní neděli jsme uspořádali tradiční koncert. Obecenstvo v přeplněném kostele sledovalo dechberoucí hudební vystoupení pěveckého souboru Divinum Wallachian Choir. Příprava adventního koncertu Po mnoha peripetiích spojených s řáděním nákazy koronaviru...

číst více
Vánoční dopis 2022

Vánoční dopis 2022

Vánoční svátky se kvapem blíží a my Vám přinášíme tradiční vánoční dopis, který připravil bratr farář Mach. Obsahuje úvahu naděje, soupis shromáždění v posledním měsíci roku 2022 i pozvánku na adventní koncert. [button...

číst více
Školákům od srdce

Školákům od srdce

Chopili jsme se mimořádné příležitosti a ve spolupráci s Diakonií a televizí Nova jsme se zapojili do sbírky Školákům od srdce. Podpořili jsme děti z rodin ohrožených chudobou. Volání o pomoc Z pohodlí prázdninového režimu nás během posledního srpnového týdne vyvedla...

číst více
Konfirmační slavnost 2022

Konfirmační slavnost 2022

Šestice mladých lidí potvrdila svou víru v Ježíše Krista během konfirmační slavnosti 5. června 2022. Vítáme Vás do společenství Boží rodiny. Konfirmace = Potvrzení Lidé, již se v církevním prostředí běžně nepohybují, absolutně netuší, co ta konfirmace je. Skutečný...

číst více
Zájezd na Olomoucko

Zájezd na Olomoucko

Objednali jsme si autobus a společně jsme vyrazili na celodenní putovní zájezd na Olomoucko. Na programu byly akce duchovní i světské. Sláva nazdar výletu Po loňské zkušenosti se zájezdem do Růžďky, na nějž jsme se dopravovali individuálně auty a výprava neměla...

číst více
Úhrn sbírky pro Ukrajinu

Úhrn sbírky pro Ukrajinu

Se zpožděním Vás chceme informovat a zároveň i zhodnotit výnos postní sbírky, kterou jsme uspořádali ve prospěch trpícího ukrajinského lidu. Čtvrt roku bojů Je tomu již tři měsíce, co ruská armáda vtrhla na svrchované ukrajinské území, kde rozpoutala teror. S pohnutím...

číst více
Dubnové organizační změny

Dubnové organizační změny

Měsíc duben je tu a s ním Vám přinášíme důležité změny v rytmu pravidelného sborového života. Rádi bychom Vás o nich informovali prostřednictvím tohoto článku. Návrat do lavic V průběhu února a března jsme se přesunuli „do teplých krajin“ na vyhřátou faru. Tímto...

číst více
Výroční sborové shromáždění

Výroční sborové shromáždění

V neděli 3. dubna budeme pořádat výroční sborové shromáždění a tímto oznámením Vás zveme k účasti. Začínáme v 10:00 hodin pravidelnými bohoslužbami. Výroční sborové shromáždění V průběhu každého roku před velikonočními svátky staršovstvo sboru svolává výroční sborové...

číst více
Pomoc ukrajinskému lidu

Pomoc ukrajinskému lidu

Více než dva miliony lidí doposud opustily území Ukrajiny, která čelí mohutné invazi ruských vojsk. Prchají zejména ženy se svými dětmi a každá z nich si s sebou nese malé zavazadlo, něco peněz, strašlivé zážitky posledních dnů a obavy o své nejbližší, jenž zůstali ve...

číst více
Velikonoční sborový list 2022

Velikonoční sborový list 2022

V průběhu postního období jsme pro Vás nachystali pravidelný velikonoční dopis. V dokumentu naleznete vše podstatné ze života sboru. Slovo faráře „Ty jsi asi jediný z Jeruzaléma, kdo neví, co se tam v těchto dnech stalo!“ Lukášovo evangelium 24,18 b Tato slova říkají...

číst více
Příběhy s dobrým koncem

Příběhy s dobrým koncem

Předběžně jsme Vám slíbili, že po ukončení „Milostivého léta“ budeme na našem webu sdílet příběhy lidí zachráněných z dluhové pasti. Nuže, zde jsou ... Akce ukončena Mimořádná oddlužovací událost tzv. „Milostivé léto“, kterou vyhlásily státní úřady je minulostí. Až do...

číst více
Přesun bohoslužeb na faru

Přesun bohoslužeb na faru

Bohoslužby v Prusinovicích se do odvolání přesunují z kostela na faru. Od příští neděle Vás budeme očekávat ve vytopeném sále. Dočasně měníme prostředí Milé sestry, vážení bratři, přátelé. Staršovstvo sboru se rozhodlo, že od příští neděle (tj. od 30. ledna včetně) až...

číst více
Výtěžek mimořádných sbírek

Výtěžek mimořádných sbírek

Uzavřeli jsme netradiční „tříkrálovou“ sbírku i zcela mimořádný výběr finančních prostředků na pomoc zodpovědným dlužníkům. Obě sbírky zaštiťuje Charita ČR, od níž jsme obdrželi písemná poděkování. Tříkrálová sbírka Letošní vybírání finančních prostředků třemi králi...

číst více
Evangelium podle pastýřů

Evangelium podle pastýřů

Co má společného dávný příběh pastýřů s našimi dnešními životními osudy? Možná více, než si myslíte! Představuji Vám evangelium z pohledu betlémských pastevců dobytka ... Sociální poměry doby Honáci dobytka v období starověku museli být lidé drsní a hrubí. Zkusme si...

číst více
Zpěvníky k rozebrání

Zpěvníky k rozebrání

Nové evangelické zpěvníky dorazily na naši faru a jsou určeny k rozebrání. Na základě písemné objednávky budeme organizovat jejich výdej. Výtisky jsou k dispozici Bratr farář Leoš Mach právě přivezl výtisky evangelického zpěvníku ze seniorátního skladu. Nyní jsou...

číst více
Vánoční list 2021

Vánoční list 2021

Bratr farář pro Vás připravil vánoční sborový list. Naleznete zde rozpis vánočních událostí, vánoční přání i biblické zamyšlení.                                       ...

číst více
Adventní koncert zrušen

Adventní koncert zrušen

S politováním Vás informujeme o zrušení adventního koncertu, který jsme pro Vás plánovali na sobotu 4. prosince od 15 hodin. Koncert zrušen Po vzájemné dohodě vedení našeho sboru a vedení pěveckého souboru Divinum Wallachian Choir jsme se rozhodli akci zrušit. V...

číst více