Návštěva v Súľove

od | 06.01.2024 | Sborové akce

Archiv příspěvků

Vypravili jsme se na Slovensko, abychom navštívili křesťany z naší partnerské evangelické církve v Súľove. Prožili jsme spolu nezapomenutelné chvíle.


Konečně

Súľovský evangelický kostel

Súľovský evangelický kostel
[Pavel Stehno] © cceprusinovice.cz

Toto trvalo! Více než čtyři roky jsme si nepohlédli s našimi slovenskými přáteli do tváří.

Po dvě léta jsme si museli zakrývat ústa respirátory. Cestování přes státní hranice bylo výrazně omezeno v důsledku šíření koronaviru. Další dva roky jsme promarnili, než jsme se rozhoupali k návštěvě Súľova.

Konečně nastává neděle 24. září 2023.
Krátce po sedmé hodině ranní nastupujeme do autobusu a vyrážíme na zájezd do Žilinského kraje, abychom sdíleli život víry se ľovskými evangelíky.

Na poslední chvíli

Vydáváme se směrem na východ. Přejíždíme státní hranici v průsmyku Bumbálka – Makov a do Súľova dorážíme doslova na poslední chvíli. Hodinky ukazují za deset minut deset.

Autobusová výprava

Autobusová výprava
[Foto – ECAV Súľov] © cceprusinovice.cz

Na parkovišti před kostelem nás netrpělivě vyhlížejí slovenští bratři a sestry. Shromáždění začíná v 10:10 a ještě předtím pro nás připravili (prý malé) občerstvení. No dobrá, to si nenecháme ujít!

Přes celou délku farního sálu se táhne stůl, na němž jsou rozloženy tácy s koláči, cukrovím a chlebíčky. Po ruce jsou připraveny termosky s navařeným čajem a kávou. Nechybí minerálky a zákusky. Žádné malé občerstvení to není, ve skutečnosti to připomíná grandiózní raut.

Hltáme poslední sousto a kvapem se odebíráme do kostela na společnou bohoslužbu.

Klíč k poselství evangelia

Zahájení shromáždění

Zahájení shromáždění
[Pavel Stehno] © cceprusinovice.cz

Místní pan farář Marek Hrivňák vítá všechny přítomné a zahajuje setkání. Po odeznění úvodních zpěvů následuje čtení biblických pasáží ze Starého i Nového zákona. Před odchodem dětí do nedělní školy jim oba naši faráři udělují požehnání.

A poté přichází hlavní bod programu. Slovem evangelia poslouží prusinovický farář Leoš Mach. Vybírá si k tomu patrně nejslavnější Ježíšovo podobenství o ztraceném synu. Vyprávění pro nás zaznamenal Kristův následovník, historik a lékař Lukáš v 15. kapitole svého evangelia.

Pán Ježíš líčí šokující příběh chování dvou bratří ve vztahu ke svému otci. Povídka přímo vystihuje, jak se mi lidé chováme k našemu nebeskému Otci. V závěru příběhu objevíme klíč k poselství evangelia.

Tím klíčem je způsob, jakým se Pán Bůh zachoval ke každému z nás.

Největší příběh, jaký byl kdy vyprávěn

O čem vůbec Ježíš mluví?

Nasloucháme slovu evangelia

Nasloucháme slovu evangelia
[Pavel Stehno] © cceprusinovice.cz

Mladší bratr se zřetelně bouří proti svému otci. Vynutí si odchod z domova a na svou výpravu vymámí podíl z tátova majetku. Zničený a ponížený otec jej se zlomeným srdcem nechává jít. Ví, že musí svému synovi dopřát svobodu. Svobodu bez zákazů, která je nezbytným vyjádřením jeho lásky k dítěti.

Mladší syn se sebere a vyráží do světa s mentalitou, že konečně bude mít od otce pokoj.

Starší syn zůstává v domovině a dusí v sobě nenávist ke svému bratru. Ve vztahu k otci jej unáší vztek. V hlavě mu šrotují myšlenky: Měl toho spratka srovnat do latě! Teď je celá rodina lidem pro ostudu! Starší bratr se bouří proti vlastnímu otci, ale zatím nic nedává najevo.

Osvojí si mentalitu odstupu. Od nynějška si otce budu všímat co nejméně, nechci s ním mít nic společného, raději ať mi dá pokoj. Nekončící vztek začíná pozvolna přerůstat v sebespravedlnost a nenávist k otci.

„Podobenství o marnotratném synu je největším příběhem, jaký byl kdy vyprávěn.Volná parafráze výroku britského spisovatele viktoriánské éry Charlese Dickense, který námět používá ve svých románech.

Vyberte si 

Proč je Ježíšovo povídání o otci a dvou synech klíčové? Protože ve své podstatě nejde o fiktivní příběh z Bible, ale o reálný příběh každého z nás. Pán Ježíš Kristus před nás staví dvě cesty, mentalitu pokorymentalitu samospravedlnosti.

Když mladší syn o své jmění rozmařilým životem přichází, zjišťuje, že na něm nikomu nezáleží. Cítí, že se provinil proti svému otci i proti vlastní důstojnosti. Vidí, do jaké bídy upadl, co všechno dělal a podělal. Konečně se rozpomíná na lásku svého otce a vydává se domů. Vrací se s mentalitou pokory, připravenou prosbou o odpuštění a ochotný přijat funkci služebníka.

Otec jej už zdáli vyhlíží a běží mu naproti. Syn ani nedořekne připravenou omluvu a otec jej už objímá. Jeden pohled vydá za víc než tisíc slov. Špatná rozhodnutí a provinění, která syn napáchal, mu otec nevyčítá. Ví, že srdce tohoto syna je změněno jednou provždy. Šíleně se raduje, protože se jeho syn vrátil k němu domů jako vyměněný, a okamžitě začíná chystat oslavu.

Rodinnou idylku naruší až starší syn. Ten když zjistí, co se stalo, vybouchne zlostí. Svému otci vmete do obličeje všechny dlouho skryté výčitky, hněv, frustraci a nenávist. A to proto, že otec mladšího bratra – toho budižkničemu – přijal se všemi poctami zpět. Srdce staršího syna ovládá mentalita samospravedlnosti.

„Říkám vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují.“
Lukášovo evangelium 15, 7

Přátelé, každý máme svobodnou volbu rozhodnout se, po jaké cestě půjdeme. Cesta pokory a prosba za odpuštění vede zpět k Pánu Bohu. Cesta samospravedlnosti vede daleko od Něho. Nuže, vyberte si, jaký konec příběhu ztracených synů napíšete…

Ostych stranou

Naše návštěva na Slovensku pokračuje a po skončení kázání dochází k „prolomení ledů.

Vystoupení na stupínku

Vystoupení na stupínku
[Pavel Stehno] © cceprusinovice.cz

Na povel bratra faráře Macha nastupuje prusinovická výprava na stupínek a předvádí súľovskému publiku svůj pokus o zpěv písně „Otcové a mámy. Melodii a rytmus určuje kytara, na kterou hraje Markéta. Dokonce jsme se dočkali i potlesku.

Děkujeme pěkně. Kolektivní pěvecká vystoupení na stupínku ve vlasti nepořádáme, za státními hranicemi to najednou jde! Usedáme do lavic a súľovští kontrují vlastním vystoupením svého zpěvokolu. Sestry a bratia si připravili dvě sborové písně. Tentokráte aplaudujeme potleskem my.

No vida, jak jednoduše lze program bohoslužeb zpestřit.

Hodová zábava

Po vydatném duchovním programu téměř každému vyhládne a to je správný čas spořádat oběd, jejž pro nás súľovští zajistili. Přesunujeme se do cca 150 m vzdáleného kulturního domu, kde usedáme k připraveným stolům. Naši slovenští přátelé nás doprovázejí. Hodovat budeme společně.

Hody v kulturním domě

Hody v kulturním domě
[Pavel Stehno] © cceprusinovice.cz

Před náš kolektiv jsou servírovány uvařené pokrmy. Nejdříve ochutnáme silnou polévku a poté strávíme maso s dvojicí příloh. Ve chvíli, kdy už jídlo nemáme kam dávat, jsou přinášeny další koláče a zákusky. Tomu se říká pravá slovenská pohostinnost.

Nejenom stravováním jsou lidé živi, ale potřebují také dávku poučení. To si bere na starost jedna ze sborových sester, která pracuje v žilinském státním archívu s pobočkou v Bytči. Posloucháme její výklad o dějinách Súľova a nejbližšího okolí. V obci se nachází taková zajímavost, jedná se o pamätnou izbu. To bychom se do ní rádi podívali!

Prohlídka pamätnej izby

Bereme si na sebe bundy z věšáků, a přitom to není vůbec potřeba. Do pamätnej izby bychom mohli napochodovat klidně v papučích. Stačí přejít nějakých 30 metrů po budově kulturáku a už jsme tam. Se zájmem se rozhlížíme, jaké poklady našich prapradědů či praprababiček zde objevíme.

V pamätnej izbe

V pamätnej izbe
[Pavel Stehno] © cceprusinovice.cz

A vskutku tu jsou. Poznáváme valchu na praní, opotřebované dřevěné škopky, síta na mouku, džbánky, plechové konve na mléko, podběráky na chleba, kolovraty či třeba troky.

V další místnosti nalézáme starodávný nábytek, od postele, přes skříně až po dětskou kolébku. Inventář doplňují lidové kroje.

Omladina si se zájmem prohlíží video, prastaré televizní přístroje či gramofony. Inu i tyto předměty jsou dnes svým způsobem pamětihodné.

Turistické nadšení

Odpoledne pokročilo a nastává čas pořádně protáhnout tělo. Kam jinam vykročit než do přilehlých súľovských skal. Tam se také většina zájezdu vydává. Doprovází nás slovenští průvodci.

Rozhled z hradu

Rozhled z hradu
[Pavel Stehno] © cceprusinovice.cz

Na křižovatce pod súľovským hradem řešíme dilema. Včera pršelo a cesta na hrad bude mokrá, bahnitá a nebezpečná. Většina výpravy se proto vydává na místo zvané Šarkania diera pohodlnějším turistickým chodníkem. My ostatní vyrážíme rovnou na hrad.

Cestou nahoru to jde skvěle, po cestě z hradu dolů to pořádně klouže. Nic naplat, ještě štěstí, že se dá přidržet stromů.

Při návratu do vsi jsme tázáni, zda jsme skutečně vylezli až na súľovský hrad. Odpovídám po gottwaldovsku: „Právě se vracím z hradu!

Zpátky do vlasti

Přátelé, bylo nám tu s Vámi moc dobře, ale je na čase se rozloučit. Zpáteční cesta zabere skoro tři hodiny. Před odjezdem pořizujeme společnou fotografii evangelíků ze Súľova a Prusinovic.

Poslední chvíli před odjezdem vyplňuje pan farář Hrivňák modlitbou a požehnáním. Přesně tak to má v křesťanské církvi vypadat. Při nástupu do autobusu obdržíme od místních tři krabice s koláči a cukrovím. Ani nevíme, jakým způsobem máme za vše poděkovat.

Společné focení

Společné focení
[Foto – ECAV Súľov] © cceprusinovice.cz

Poděkování

Vyjádříme to takhle:

  1. Děkujeme, že jste nás srdečně přijali a po celý den nás doprovázeli.
  2. Děkujeme, že jste si nás všímali a pohostili nás.
  3. Děkujeme, že jsme se mohli vzájemně sdílet a prožívat jedinečné společné chvíle.
  4. Děkujeme za program, který jste nám připravili i ukázku toho, jak vypadá křesťanství v praxi.
  5. Děkujeme tomu nejdůležitějšímu, Pánu Bohu, za to, že mu můžeme patřit.

Odkazy

Budete – li mít zájem, můžete si projít následující odkazy:

Chci zhlédnout záznam společné bohoslužby.

Chci si prohlédnout fotografie.

Cestovatelský večer

Cestovatelský večer

Na třetí říjnovou neděli jsme naplánovali cestovatelskou přednášku. O svých výpravách do ciziny i dobrodružných zážitcích nám přišla vyprávět Nelly Billová. Představení Příležitostná cestovatelka, vynikající učitelka hry na hudební nástroje v ZUŠ Holešov, skvělá...

číst více
Vánoční dopis 2023

Vánoční dopis 2023

Víte, proč slavíme Vánoce? Tušíte, kvůli komu zapalujeme svíčky na adventním věnci? Bratr farář Leoš Mach pro Vás připravil odpovědi i tradiční vánoční dopis. Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Prusinovicích Adresa: Přerovská 174, 768 42 Prusinovice...

číst více
Velikonoční večeře

Velikonoční večeře

Na Zelený čtvrtek jsme se shromáždili na faře při příležitosti velikonoční večeře. Připomněli jsme si odkaz Kristovy oběti za naše provinění. Jaká velikonoční večeře? Pořádání sederové večeře v naší farnosti zavedl po svém nástupu do Prusinovic bratr farář Leoš Mach....

číst více
Velikonoční dopis 2023

Velikonoční dopis 2023

Přiblížily se nám Velikonoce a proto Vám opět přinášíme tradiční velikonoční dopis, jehož autorem je bratr farář Mach. Uvádíme i termíny svátečních shromáždění. V Boží režii Milé sestry, milí bratři, Ježíšův slavnostní vjezd do Jeruzaléma se odehrává plně v Boží...

číst více
Volba faráře

Volba faráře

Staršovstvo sboru připravuje volbu svého faráře. K mimořádnému volebnímu shromáždění se sejdeme v neděli 16. dubna od 10:00 hodin. Úvod Vážené sestry a bratři, staršovstvo Farního sboru ČCE v Prusinovicích připravuje volbu svého kazatele. Období, v jehož průběhu bratr...

číst více
Vánoční besídka 2022

Vánoční besídka 2022

Čtvrtá adventní neděle se nesla v režii dětí, které si pro nás připravily básničky, písničky a zdramatizované vyprávění o příchodu Krále králů. Neděle v dětské režii Vánočním svátkům každoročně předchází čtyřtýdenní období adventu. V tomto období se křesťané...

číst více
Adventní koncert 2022

Adventní koncert 2022

Na třetí adventní neděli jsme uspořádali tradiční koncert. Obecenstvo v přeplněném kostele sledovalo dechberoucí hudební vystoupení pěveckého souboru Divinum Wallachian Choir. Příprava adventního koncertu Po mnoha peripetiích spojených s řáděním nákazy koronaviru...

číst více
Vánoční dopis 2022

Vánoční dopis 2022

Vánoční svátky se kvapem blíží a my Vám přinášíme tradiční vánoční dopis, který připravil bratr farář Mach. Obsahuje úvahu naděje, soupis shromáždění v posledním měsíci roku 2022 i pozvánku na adventní koncert. [button...

číst více
Školákům od srdce

Školákům od srdce

Chopili jsme se mimořádné příležitosti a ve spolupráci s Diakonií a televizí Nova jsme se zapojili do sbírky Školákům od srdce. Podpořili jsme děti z rodin ohrožených chudobou. Volání o pomoc Z pohodlí prázdninového režimu nás během posledního srpnového týdne vyvedla...

číst více
Konfirmační slavnost 2022

Konfirmační slavnost 2022

Šestice mladých lidí potvrdila svou víru v Ježíše Krista během konfirmační slavnosti 5. června 2022. Vítáme Vás do společenství Boží rodiny. Konfirmace = Potvrzení Lidé, již se v církevním prostředí běžně nepohybují, absolutně netuší, co ta konfirmace je. Skutečný...

číst více
Zájezd na Olomoucko

Zájezd na Olomoucko

Objednali jsme si autobus a společně jsme vyrazili na celodenní putovní zájezd na Olomoucko. Na programu byly akce duchovní i světské. Sláva nazdar výletu Po loňské zkušenosti se zájezdem do Růžďky, na nějž jsme se dopravovali individuálně auty a výprava neměla...

číst více
Úhrn sbírky pro Ukrajinu

Úhrn sbírky pro Ukrajinu

Se zpožděním Vás chceme informovat a zároveň i zhodnotit výnos postní sbírky, kterou jsme uspořádali ve prospěch trpícího ukrajinského lidu. Čtvrt roku bojů Je tomu již tři měsíce, co ruská armáda vtrhla na svrchované ukrajinské území, kde rozpoutala teror. S pohnutím...

číst více
Cesta poutníka aneb Návrat Komenského

Cesta poutníka aneb Návrat Komenského

Válka, pandemie, smrt nejbližších, nucený odchod z vlasti, pocity křivdy a zoufalství. Tyto strasti zakusil Jan Amos Komenský při své pouti životem. Osud a dílo posledního biskupa Jednoty bratrské nám přijeli představit pozvaní umělci. Kulturní představení Rozhodli...

číst více
Dubnové organizační změny

Dubnové organizační změny

Měsíc duben je tu a s ním Vám přinášíme důležité změny v rytmu pravidelného sborového života. Rádi bychom Vás o nich informovali prostřednictvím tohoto článku. Návrat do lavic V průběhu února a března jsme se přesunuli „do teplých krajin“ na vyhřátou faru. Tímto...

číst více
Výroční sborové shromáždění

Výroční sborové shromáždění

V neděli 3. dubna budeme pořádat výroční sborové shromáždění a tímto oznámením Vás zveme k účasti. Začínáme v 10:00 hodin pravidelnými bohoslužbami. Výroční sborové shromáždění V průběhu každého roku před velikonočními svátky staršovstvo sboru svolává výroční sborové...

číst více
Pomoc ukrajinskému lidu

Pomoc ukrajinskému lidu

Více než dva miliony lidí doposud opustily území Ukrajiny, která čelí mohutné invazi ruských vojsk. Prchají zejména ženy se svými dětmi a každá z nich si s sebou nese malé zavazadlo, něco peněz, strašlivé zážitky posledních dnů a obavy o své nejbližší, jenž zůstali ve...

číst více
Velikonoční sborový list 2022

Velikonoční sborový list 2022

V průběhu postního období jsme pro Vás nachystali pravidelný velikonoční dopis. V dokumentu naleznete vše podstatné ze života sboru. Slovo faráře „Ty jsi asi jediný z Jeruzaléma, kdo neví, co se tam v těchto dnech stalo!“ Lukášovo evangelium 24,18 b Tato slova říkají...

číst více
Příběhy s dobrým koncem

Příběhy s dobrým koncem

Předběžně jsme Vám slíbili, že po ukončení „Milostivého léta“ budeme na našem webu sdílet příběhy lidí zachráněných z dluhové pasti. Nuže, zde jsou ... Akce ukončena Mimořádná oddlužovací událost tzv. „Milostivé léto“, kterou vyhlásily státní úřady je minulostí. Až do...

číst více
Přesun bohoslužeb na faru

Přesun bohoslužeb na faru

Bohoslužby v Prusinovicích se do odvolání přesunují z kostela na faru. Od příští neděle Vás budeme očekávat ve vytopeném sále. Dočasně měníme prostředí Milé sestry, vážení bratři, přátelé. Staršovstvo sboru se rozhodlo, že od příští neděle (tj. od 30. ledna včetně) až...

číst více
Výtěžek mimořádných sbírek

Výtěžek mimořádných sbírek

Uzavřeli jsme netradiční „tříkrálovou“ sbírku i zcela mimořádný výběr finančních prostředků na pomoc zodpovědným dlužníkům. Obě sbírky zaštiťuje Charita ČR, od níž jsme obdrželi písemná poděkování. Tříkrálová sbírka Letošní vybírání finančních prostředků třemi králi...

číst více
Evangelium podle pastýřů

Evangelium podle pastýřů

Co má společného dávný příběh pastýřů s našimi dnešními životními osudy? Možná více, než si myslíte! Představuji Vám evangelium z pohledu betlémských pastevců dobytka ... Sociální poměry doby Honáci dobytka v období starověku museli být lidé drsní a hrubí. Zkusme si...

číst více
Zpěvníky k rozebrání

Zpěvníky k rozebrání

Nové evangelické zpěvníky dorazily na naši faru a jsou určeny k rozebrání. Na základě písemné objednávky budeme organizovat jejich výdej. Výtisky jsou k dispozici Bratr farář Leoš Mach právě přivezl výtisky evangelického zpěvníku ze seniorátního skladu. Nyní jsou...

číst více
Vánoční list 2021

Vánoční list 2021

Bratr farář pro Vás připravil vánoční sborový list. Naleznete zde rozpis vánočních událostí, vánoční přání i biblické zamyšlení.                                       ...

číst více
Adventní koncert zrušen

Adventní koncert zrušen

S politováním Vás informujeme o zrušení adventního koncertu, který jsme pro Vás plánovali na sobotu 4. prosince od 15 hodin. Koncert zrušen Po vzájemné dohodě vedení našeho sboru a vedení pěveckého souboru Divinum Wallachian Choir jsme se rozhodli akci zrušit. V...

číst více