Velikonoční večeře

od | 08.04.2023 | Sborové akce

Archiv příspěvků

Na Zelený čtvrtek jsme se shromáždili na faře při příležitosti velikonoční večeře. Připomněli jsme si odkaz Kristovy oběti za naše provinění.


Jaká velikonoční večeře?

Pořádání sederové večeře v naší farnosti zavedl po svém nástupu do Prusinovic bratr farář Leoš Mach. Každým rokem se setkáváme na Zelený čtvrtek, abychom společně stolovali a připomínali si význam velikonočních událostí, neopakovatelných okamžiků, jež proměnily lidské dějiny i osobní životy mnoha z nás.

Velikonoční večeře

Velikonoční večeře
[Pavel Stehno] © cceprusinovice.cz


Slavnostní hodování jsme si nevymysleli sami, navazujeme na tradice mnohem starší.
Původní sederovou večeři slaví Izraelské rodiny již od dob Mojžíšových, kdy je Hospodin vysvobodil ze spárů egyptského otroctví. Pán Bůh nařídil Izraelcům, aby si akt záchrany s vděčností každoročně připomínali a řádně dbali na to, aby se o významu události učili i jejich synové.

Až přijdete do země, kterou vám Hospodin dá, jak přislíbil, dbejte na tuto službu. Až se vás pak vaši synové budou ptát, co pro vás tato služba znamená, odpovíte:
„Je to velikonoční obětní hod Hospodinův. On v Egyptě pominul domy synů Izraele.
Když udeřil na Egypt, naše domy vysvobodil.“
Druhá kniha Mojžíšova 12, 25 – 27

To čiňte na mou památku

Předtím, než se dobrovolně vydal do rukou svých nepřátel, slavil se svými učedníky velikonoční večeři i Ježíš Kristus. Událost, známou jako „poslední večeře“, zachycuje na jednom z nejslavnějších obrazových pláten historie geniální malíř, konstruktér a vynálezce Leonardo da Vinci.

Poslední večeře

Poslední večeře
[Gordon Johnson] © Pixabay.com


Pán Ježíš zavádí nové pořádky. Již nebude potřeba zabíjení nevinného beránka, jehož krví budou před Bohem smývána lidská provinění. On sám se za pár hodin stane obětí, která nás v Božích očích očistí od každé naší vlastní špatnosti.
Scénu nám úžasným způsobem zachycuje evangelista Lukáš:

Pak vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával jim se slovy: „Toto jest mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku.“ A právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl: „Tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá.“
Lukášovo evangelium 22, 19 – 20

U společného stolu

Zelenočtvrteční hodování

Zelenočtvrteční hodování
[Pavel Stehno] © cceprusinovice.cz

V šest hodin večer se setkáváme ve dveřích fary, zasedáme k přichystaným a pokrmy obloženým stolům v počtu 24 osob. Pan farář rozlévá na přivítanou víno, dětská hrdla svlaží Vinea. Paní farářová přednáší pašijový příběh a následně zpíváme velikonoční hitovky.
Pouze jednou v roce se scházíme, abychom byli spolu, oslavovali Pána, sdíleli se a tvořili církevní společenství kolem jednoho stolu. Můžeme říci, že sederová večeře je akce zcela jedinečná a výjimečná.

Osobně mě trochu mrzí, že se nás dostavilo tak málo. Setkávání u stolu v kombinaci s pohoštěním, kvalitním duchovním programem, sdílením a modlitbou je podle mého mínění nejúčinnějším nástrojem pro budování církve.

Konzumace

Posloucháme bratra faráře a jeho krátké zamyšlení nad novozákonním velikonočním příběhem. Pějeme poslední píseň a poté již můžeme začít pořádat připravené pokrmy.

Volná zábava

Volná zábava
[Pavel Stehno] © cceprusinovice.cz

Ze stolů začínají mizet saláty, mrkve, petržele, ředkvičky i nekvašené chleby, které se odborně nazývají macesy. Osazenstvo se nejvíce těší na jinou specialitu – ochutnávku skopového.
Už se to nese, brutvan plný jehněčího masa je tu! Hody začínají

Všechny pokrmy jsou součástí tradičního židovského velikonočního jídelníčku a těm z nás bez odpolední svačiny přicházejí právě vhod.

V mládeži mají zvláštní chutě – potírají si macesy směsí strouhaných jablek a ořechů s medem. Co na tom, že macesy jsou děrované a jablka s medem odkapávají všude kolem, sladkému neporučíš!
Na počátku byly stoly obloženy jídlem. Po hutné degustaci na stolech zůstávají pouze vybílené talíře.

Zábava + poděkování

Žaludky jsme naplnili a nyní je čas na zábavu. Povídání organizovano není, každý se baví jak umí. Ve chvíli, kdy odcházím pořídit pár fotografií, v sále hučí jako ve včelím úlu. Inu, povedený večer…

Za celý náš sbor tímto děkujeme faráři Leoši Machovi a jeho manželce Michaele, kteří pro nás úžasný večer vymysleli, zorganizovali, připravili i navařili. Díky.

Cestovatelský večer

Cestovatelský večer

Na třetí říjnovou neděli jsme naplánovali cestovatelskou přednášku. O svých výpravách do ciziny i dobrodružných zážitcích nám přišla vyprávět Nelly Billová. Představení Příležitostná cestovatelka, vynikající učitelka hry na hudební nástroje v ZUŠ Holešov, skvělá...

číst více
Návštěva v Súľove

Návštěva v Súľove

Vypravili jsme se na Slovensko, abychom navštívili křesťany z naší partnerské evangelické církve v Súľove. Prožili jsme spolu nezapomenutelné chvíle. Konečně Toto trvalo! Více než čtyři roky jsme si nepohlédli s našimi slovenskými přáteli do tváří. Po dvě léta jsme si...

číst více
Vánoční dopis 2023

Vánoční dopis 2023

Víte, proč slavíme Vánoce? Tušíte, kvůli komu zapalujeme svíčky na adventním věnci? Bratr farář Leoš Mach pro Vás připravil odpovědi i tradiční vánoční dopis. Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Prusinovicích Adresa: Přerovská 174, 768 42 Prusinovice...

číst více
Velikonoční dopis 2023

Velikonoční dopis 2023

Přiblížily se nám Velikonoce a proto Vám opět přinášíme tradiční velikonoční dopis, jehož autorem je bratr farář Mach. Uvádíme i termíny svátečních shromáždění. V Boží režii Milé sestry, milí bratři, Ježíšův slavnostní vjezd do Jeruzaléma se odehrává plně v Boží...

číst více
Volba faráře

Volba faráře

Staršovstvo sboru připravuje volbu svého faráře. K mimořádnému volebnímu shromáždění se sejdeme v neděli 16. dubna od 10:00 hodin. Úvod Vážené sestry a bratři, staršovstvo Farního sboru ČCE v Prusinovicích připravuje volbu svého kazatele. Období, v jehož průběhu bratr...

číst více
Vánoční besídka 2022

Vánoční besídka 2022

Čtvrtá adventní neděle se nesla v režii dětí, které si pro nás připravily básničky, písničky a zdramatizované vyprávění o příchodu Krále králů. Neděle v dětské režii Vánočním svátkům každoročně předchází čtyřtýdenní období adventu. V tomto období se křesťané...

číst více
Adventní koncert 2022

Adventní koncert 2022

Na třetí adventní neděli jsme uspořádali tradiční koncert. Obecenstvo v přeplněném kostele sledovalo dechberoucí hudební vystoupení pěveckého souboru Divinum Wallachian Choir. Příprava adventního koncertu Po mnoha peripetiích spojených s řáděním nákazy koronaviru...

číst více
Vánoční dopis 2022

Vánoční dopis 2022

Vánoční svátky se kvapem blíží a my Vám přinášíme tradiční vánoční dopis, který připravil bratr farář Mach. Obsahuje úvahu naděje, soupis shromáždění v posledním měsíci roku 2022 i pozvánku na adventní koncert. [button...

číst více
Školákům od srdce

Školákům od srdce

Chopili jsme se mimořádné příležitosti a ve spolupráci s Diakonií a televizí Nova jsme se zapojili do sbírky Školákům od srdce. Podpořili jsme děti z rodin ohrožených chudobou. Volání o pomoc Z pohodlí prázdninového režimu nás během posledního srpnového týdne vyvedla...

číst více
Konfirmační slavnost 2022

Konfirmační slavnost 2022

Šestice mladých lidí potvrdila svou víru v Ježíše Krista během konfirmační slavnosti 5. června 2022. Vítáme Vás do společenství Boží rodiny. Konfirmace = Potvrzení Lidé, již se v církevním prostředí běžně nepohybují, absolutně netuší, co ta konfirmace je. Skutečný...

číst více
Zájezd na Olomoucko

Zájezd na Olomoucko

Objednali jsme si autobus a společně jsme vyrazili na celodenní putovní zájezd na Olomoucko. Na programu byly akce duchovní i světské. Sláva nazdar výletu Po loňské zkušenosti se zájezdem do Růžďky, na nějž jsme se dopravovali individuálně auty a výprava neměla...

číst více
Úhrn sbírky pro Ukrajinu

Úhrn sbírky pro Ukrajinu

Se zpožděním Vás chceme informovat a zároveň i zhodnotit výnos postní sbírky, kterou jsme uspořádali ve prospěch trpícího ukrajinského lidu. Čtvrt roku bojů Je tomu již tři měsíce, co ruská armáda vtrhla na svrchované ukrajinské území, kde rozpoutala teror. S pohnutím...

číst více
Cesta poutníka aneb Návrat Komenského

Cesta poutníka aneb Návrat Komenského

Válka, pandemie, smrt nejbližších, nucený odchod z vlasti, pocity křivdy a zoufalství. Tyto strasti zakusil Jan Amos Komenský při své pouti životem. Osud a dílo posledního biskupa Jednoty bratrské nám přijeli představit pozvaní umělci. Kulturní představení Rozhodli...

číst více
Dubnové organizační změny

Dubnové organizační změny

Měsíc duben je tu a s ním Vám přinášíme důležité změny v rytmu pravidelného sborového života. Rádi bychom Vás o nich informovali prostřednictvím tohoto článku. Návrat do lavic V průběhu února a března jsme se přesunuli „do teplých krajin“ na vyhřátou faru. Tímto...

číst více
Výroční sborové shromáždění

Výroční sborové shromáždění

V neděli 3. dubna budeme pořádat výroční sborové shromáždění a tímto oznámením Vás zveme k účasti. Začínáme v 10:00 hodin pravidelnými bohoslužbami. Výroční sborové shromáždění V průběhu každého roku před velikonočními svátky staršovstvo sboru svolává výroční sborové...

číst více
Pomoc ukrajinskému lidu

Pomoc ukrajinskému lidu

Více než dva miliony lidí doposud opustily území Ukrajiny, která čelí mohutné invazi ruských vojsk. Prchají zejména ženy se svými dětmi a každá z nich si s sebou nese malé zavazadlo, něco peněz, strašlivé zážitky posledních dnů a obavy o své nejbližší, jenž zůstali ve...

číst více
Velikonoční sborový list 2022

Velikonoční sborový list 2022

V průběhu postního období jsme pro Vás nachystali pravidelný velikonoční dopis. V dokumentu naleznete vše podstatné ze života sboru. Slovo faráře „Ty jsi asi jediný z Jeruzaléma, kdo neví, co se tam v těchto dnech stalo!“ Lukášovo evangelium 24,18 b Tato slova říkají...

číst více
Příběhy s dobrým koncem

Příběhy s dobrým koncem

Předběžně jsme Vám slíbili, že po ukončení „Milostivého léta“ budeme na našem webu sdílet příběhy lidí zachráněných z dluhové pasti. Nuže, zde jsou ... Akce ukončena Mimořádná oddlužovací událost tzv. „Milostivé léto“, kterou vyhlásily státní úřady je minulostí. Až do...

číst více
Přesun bohoslužeb na faru

Přesun bohoslužeb na faru

Bohoslužby v Prusinovicích se do odvolání přesunují z kostela na faru. Od příští neděle Vás budeme očekávat ve vytopeném sále. Dočasně měníme prostředí Milé sestry, vážení bratři, přátelé. Staršovstvo sboru se rozhodlo, že od příští neděle (tj. od 30. ledna včetně) až...

číst více
Výtěžek mimořádných sbírek

Výtěžek mimořádných sbírek

Uzavřeli jsme netradiční „tříkrálovou“ sbírku i zcela mimořádný výběr finančních prostředků na pomoc zodpovědným dlužníkům. Obě sbírky zaštiťuje Charita ČR, od níž jsme obdrželi písemná poděkování. Tříkrálová sbírka Letošní vybírání finančních prostředků třemi králi...

číst více
Evangelium podle pastýřů

Evangelium podle pastýřů

Co má společného dávný příběh pastýřů s našimi dnešními životními osudy? Možná více, než si myslíte! Představuji Vám evangelium z pohledu betlémských pastevců dobytka ... Sociální poměry doby Honáci dobytka v období starověku museli být lidé drsní a hrubí. Zkusme si...

číst více
Zpěvníky k rozebrání

Zpěvníky k rozebrání

Nové evangelické zpěvníky dorazily na naši faru a jsou určeny k rozebrání. Na základě písemné objednávky budeme organizovat jejich výdej. Výtisky jsou k dispozici Bratr farář Leoš Mach právě přivezl výtisky evangelického zpěvníku ze seniorátního skladu. Nyní jsou...

číst více
Vánoční list 2021

Vánoční list 2021

Bratr farář pro Vás připravil vánoční sborový list. Naleznete zde rozpis vánočních událostí, vánoční přání i biblické zamyšlení.                                       ...

číst více
Adventní koncert zrušen

Adventní koncert zrušen

S politováním Vás informujeme o zrušení adventního koncertu, který jsme pro Vás plánovali na sobotu 4. prosince od 15 hodin. Koncert zrušen Po vzájemné dohodě vedení našeho sboru a vedení pěveckého souboru Divinum Wallachian Choir jsme se rozhodli akci zrušit. V...

číst více