Vánoční dopis 2022

od | 19.11.2022 | Sborový list

Archiv příspěvků

Vánoční svátky se kvapem blíží a my Vám přinášíme tradiční vánoční dopis, který připravil bratr farář Mach. Obsahuje úvahu naděje, soupis shromáždění v posledním měsíci roku 2022 i pozvánku na adventní koncert.

Verze pro tisk


Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Prusinovicích
Adresa: Přerovská 174, 768 42 Prusinovice
Telefon: +420 724 739 686
Web: https://cceprusinovice.cz
Bankovní účet: 227 225 204 / 0300


Vánoční úvaha

Přicházejí dny, kdy Hospodin splní to dobré slovo, které o nás vyhlásil. Dny, kdy bude uplatňovat právo a spravedlnost. Dny, kdy nám v temnotách zazáří velké světlo. Dny, kdy dojdeme spásy a budeme přebývat v bezpečí.
Zároveň přicházejí dny, kdy lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Dny, kdy budou celé národy bezradné, kam se podít před řevem valícího se moře.

Ty dny jsou zde.

Války a katastrofy

Války a katastrofy
[DeSa81] © Pixabay.com

Dny utrpení a strachu. Dny, kdy svět válcují epidemie a války. Dny, kdy se svět tak, jak jsme ho znali, otřásá. Dny chaosu, úzkosti a bezradnosti. Dny, kdy je blízko vykoupení. Dny, do kterých se prolamuje Boží království.
Vypadá to zmatečně. Jak se máme vyznat v té změti dobra a zla, utrpení a naděje, světla a tmy? Jak máme reagovat na tuto mnohoznačnou skutečnost?
Ježíš říká, že máme být na pozoru. Že máme být bdělí.

Nemyslí tím samozřejmě, že bychom až do konce svých životů neměli ani oka zamhouřit. Spát musíme. I Ježíš spal. Občas i velmi hluboce. Třeba v lodi na rozbouřeném moři.
Bez dobrého spánku bychom těžko mohli být bdělí a pozorní v okamžicích, kdy to je třeba. Jde tedy spíše o to, abychom se v pravý čas pořádně věnovali té které činnosti:
Když bdím, tak bdím – když spím, tak spím.

Před čím se máme mít podle evangelijního textu na pozoru? Před zatěžováním nebo obtěžováním našich srdcí.
Když se podíváme na Kristův život, byl celkem aktivní. Jedl a pil. A to takovým způsobem, že ho jeho kritici označovali za žrouta a pijana. Kromě jídla a pití se Ježíš věnoval cestování a rozhovorům s lidmi. A ještě jedné důležité činnosti, která je v dnešním evangelijním textu zmíněna jakoby mimoděk slovy “na noc odcházel na horu, která se nazývala Olivová.”

Modlitba

Modlitba
[Timothy Eberly] © Unsplash.com

Co na té hoře dělal? Spal?
Asi také, byť z velikonočního příběhu víme, že to byla spíše doména jeho učedníků. Z řady evangelijních zmínek poznáváme, že Ježíš odcházel do ticha, aby měl klid na modlitbu. Aby mohl být v přítomnosti svého otce.
Ježíš říká “bděte, modlíce se”. Naše modlitba má být bdělá. Nebo naše bdění má být naplněno modlitbou.
Takový stav bdělosti není neslučitelný s jídlem, pitím nebo prací. Právě naopak, pokud se plně věnujeme přípravě jídla, vychutnávání jídla, mytí nádobí nebo rozhovoru s přáteli, tak jsme plně přítomni v daných okamžicích, tak jsme bdělí a můžeme být naplněni vděčnou modlitbou.

Bdělost je ale neslučitelná se starostmi. Starosti mají tu pozoruhodnou vlastnost, že nás odvádějí z přítomnosti někam jinam. Třeba do nejisté budoucnosti, ze které máme obavy. Nebo do idealizované minulosti, o které si myslíme, že pro nás byla lepší. Nebo do snění, ze kterého vycházíme jako ti nejúspěšnější hrdinové.
Ať už nás starosti odnesou kamkoliv, vždy nás odvádějí od skutečného života, ve kterém můžeme zakoušet přítomnost Boží a přítomnost lidí okolo nás. Přítomnost, která je překvapivá, kterou nemůžeme naplánovat a se kterou nemůžeme manipulovat podle svých přání. Přítomnost, která nás plně prostupuje a ve které jsme sjednoceni se svým Bohem.

Jak se staneme bdělými? Existuje pro to nějaká jednoduchá metoda?
Ano i ne. Jak vidíme na Ježíšově životě, i se všemi našimi lidskými rozptýleními a roztržitostmi je možné žít v tomto světě bdělým způsobem. Stačí k tomu pouze každodenní spolubytí s Bohem v tichu a prosba o sílu obstát v tom, do čeho přicházíme.
To může znít na první pohled celkem jednoduše, ale každý, kdo se někdy zastavil a pokusil se ztišit, ví, že když utichne vnější ruch, začne lomozit ruch vnitřní. Když už se rozhodneme vyčlenit nějaký čas na ticho otevřené Boží přítomnosti, co v tom tichu máme dělat?

Advent nastává

Advent nastává
[0fjd125gk87] © Pixabay.com

Zakoušení Boží přítomnosti v tichu zpravidla přináší poznání, že význam slov a toho, co si druzí lidé myslí, postupně ustupuje do pozadí. Nemusíme proto mít z času v tichu obavy, i když je vysoce pravděpodobné, že na nás vyplavou různé temnosti našich životů, které jsme dlouhodobě zanedbávali. Nemusíme plánovat, co v tom čase vyčleněném Bohu budeme “dělat”. Stačí si ten čas a prostor skutečně vyčlenit.

Přeji nám všem, aby se nám v nadcházejícím adventu dařilo pravidelně nacházet čas, kdy budeme v tichu se svým Bohem. Kdy se budeme učit bdělosti, která bude stále více prostupovat i aktivnější části našeho života. Kdy se bdělá modlitba stane našim životním stylem, jak nás k tomu v dnešním evangeliu vyzývá Ježíš
Amen.

Přání pokoje

Bratři a sestry,
přeji Vám radost z toho, že se opět otevírá cesta pro nás všechny, cesta k Bohu, do ráje. Využijme této doby k zastavení a nalezení, k obnovení našeho vztahu k Bohu. Boží láskou posíleni obnovujme i své pozemské vztahy v rodinách,
v obci.
Kéž nás všechny provází Bůh na všech našich cestách nejen o Vánocích a v novém roce 2023, ale po všechny naše dny.

Mgr. Leoš Mach – evangelický farář

Program adventních a vánočních setkávání

S vděčností Bohu Vás zveme ke společným bohoslužbám každou neděli od 10 hod.

 

Rusava

Holešov

Prusinovice

Poznámka

27.11.2022 14 h VP10 h VP1. adventní s VP
04.12.20228,30 h VP 10 h2. adventní
11.12.2022  10 h3. adventní
11.12.2022  15 hAdventní koncert
18.12.2022  10 h4. adventní Dětská vánoční bohoslužba
25.12.2022 14 h VP10 h VPVánoční bohoslužby s VP
26.12.20228,30 h VP 10 h VPVánoční bohoslužby
31.12.2022  17 hSilvestr
01.01.20238,30 h VP14 h VP10 h VPNový rok

Požehnání

Boží požehnání, ochranu a pomoc nejen pro celý nový rok 2023 Vám vyprošují za celý sbor
Mgr. Leoš Mach, farář a Ing. Jaroslav Ambróš, kurátor sboru.

Cestovatelský večer

Cestovatelský večer

Na třetí říjnovou neděli jsme naplánovali cestovatelskou přednášku. O svých výpravách do ciziny i dobrodružných zážitcích nám přišla vyprávět Nelly Billová. Představení Příležitostná cestovatelka, vynikající učitelka hry na hudební nástroje v ZUŠ Holešov, skvělá...

číst více
Návštěva v Súľove

Návštěva v Súľove

Vypravili jsme se na Slovensko, abychom navštívili křesťany z naší partnerské evangelické církve v Súľove. Prožili jsme spolu nezapomenutelné chvíle. Konečně Toto trvalo! Více než čtyři roky jsme si nepohlédli s našimi slovenskými přáteli do tváří. Po dvě léta jsme si...

číst více
Vánoční dopis 2023

Vánoční dopis 2023

Víte, proč slavíme Vánoce? Tušíte, kvůli komu zapalujeme svíčky na adventním věnci? Bratr farář Leoš Mach pro Vás připravil odpovědi i tradiční vánoční dopis. Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Prusinovicích Adresa: Přerovská 174, 768 42 Prusinovice...

číst více
Velikonoční večeře

Velikonoční večeře

Na Zelený čtvrtek jsme se shromáždili na faře při příležitosti velikonoční večeře. Připomněli jsme si odkaz Kristovy oběti za naše provinění. Jaká velikonoční večeře? Pořádání sederové večeře v naší farnosti zavedl po svém nástupu do Prusinovic bratr farář Leoš Mach....

číst více
Velikonoční dopis 2023

Velikonoční dopis 2023

Přiblížily se nám Velikonoce a proto Vám opět přinášíme tradiční velikonoční dopis, jehož autorem je bratr farář Mach. Uvádíme i termíny svátečních shromáždění. V Boží režii Milé sestry, milí bratři, Ježíšův slavnostní vjezd do Jeruzaléma se odehrává plně v Boží...

číst více
Volba faráře

Volba faráře

Staršovstvo sboru připravuje volbu svého faráře. K mimořádnému volebnímu shromáždění se sejdeme v neděli 16. dubna od 10:00 hodin. Úvod Vážené sestry a bratři, staršovstvo Farního sboru ČCE v Prusinovicích připravuje volbu svého kazatele. Období, v jehož průběhu bratr...

číst více
Vánoční besídka 2022

Vánoční besídka 2022

Čtvrtá adventní neděle se nesla v režii dětí, které si pro nás připravily básničky, písničky a zdramatizované vyprávění o příchodu Krále králů. Neděle v dětské režii Vánočním svátkům každoročně předchází čtyřtýdenní období adventu. V tomto období se křesťané...

číst více
Adventní koncert 2022

Adventní koncert 2022

Na třetí adventní neděli jsme uspořádali tradiční koncert. Obecenstvo v přeplněném kostele sledovalo dechberoucí hudební vystoupení pěveckého souboru Divinum Wallachian Choir. Příprava adventního koncertu Po mnoha peripetiích spojených s řáděním nákazy koronaviru...

číst více
Školákům od srdce

Školákům od srdce

Chopili jsme se mimořádné příležitosti a ve spolupráci s Diakonií a televizí Nova jsme se zapojili do sbírky Školákům od srdce. Podpořili jsme děti z rodin ohrožených chudobou. Volání o pomoc Z pohodlí prázdninového režimu nás během posledního srpnového týdne vyvedla...

číst více
Konfirmační slavnost 2022

Konfirmační slavnost 2022

Šestice mladých lidí potvrdila svou víru v Ježíše Krista během konfirmační slavnosti 5. června 2022. Vítáme Vás do společenství Boží rodiny. Konfirmace = Potvrzení Lidé, již se v církevním prostředí běžně nepohybují, absolutně netuší, co ta konfirmace je. Skutečný...

číst více
Zájezd na Olomoucko

Zájezd na Olomoucko

Objednali jsme si autobus a společně jsme vyrazili na celodenní putovní zájezd na Olomoucko. Na programu byly akce duchovní i světské. Sláva nazdar výletu Po loňské zkušenosti se zájezdem do Růžďky, na nějž jsme se dopravovali individuálně auty a výprava neměla...

číst více
Úhrn sbírky pro Ukrajinu

Úhrn sbírky pro Ukrajinu

Se zpožděním Vás chceme informovat a zároveň i zhodnotit výnos postní sbírky, kterou jsme uspořádali ve prospěch trpícího ukrajinského lidu. Čtvrt roku bojů Je tomu již tři měsíce, co ruská armáda vtrhla na svrchované ukrajinské území, kde rozpoutala teror. S pohnutím...

číst více
Cesta poutníka aneb Návrat Komenského

Cesta poutníka aneb Návrat Komenského

Válka, pandemie, smrt nejbližších, nucený odchod z vlasti, pocity křivdy a zoufalství. Tyto strasti zakusil Jan Amos Komenský při své pouti životem. Osud a dílo posledního biskupa Jednoty bratrské nám přijeli představit pozvaní umělci. Kulturní představení Rozhodli...

číst více
Dubnové organizační změny

Dubnové organizační změny

Měsíc duben je tu a s ním Vám přinášíme důležité změny v rytmu pravidelného sborového života. Rádi bychom Vás o nich informovali prostřednictvím tohoto článku. Návrat do lavic V průběhu února a března jsme se přesunuli „do teplých krajin“ na vyhřátou faru. Tímto...

číst více
Výroční sborové shromáždění

Výroční sborové shromáždění

V neděli 3. dubna budeme pořádat výroční sborové shromáždění a tímto oznámením Vás zveme k účasti. Začínáme v 10:00 hodin pravidelnými bohoslužbami. Výroční sborové shromáždění V průběhu každého roku před velikonočními svátky staršovstvo sboru svolává výroční sborové...

číst více
Pomoc ukrajinskému lidu

Pomoc ukrajinskému lidu

Více než dva miliony lidí doposud opustily území Ukrajiny, která čelí mohutné invazi ruských vojsk. Prchají zejména ženy se svými dětmi a každá z nich si s sebou nese malé zavazadlo, něco peněz, strašlivé zážitky posledních dnů a obavy o své nejbližší, jenž zůstali ve...

číst více
Velikonoční sborový list 2022

Velikonoční sborový list 2022

V průběhu postního období jsme pro Vás nachystali pravidelný velikonoční dopis. V dokumentu naleznete vše podstatné ze života sboru. Slovo faráře „Ty jsi asi jediný z Jeruzaléma, kdo neví, co se tam v těchto dnech stalo!“ Lukášovo evangelium 24,18 b Tato slova říkají...

číst více
Příběhy s dobrým koncem

Příběhy s dobrým koncem

Předběžně jsme Vám slíbili, že po ukončení „Milostivého léta“ budeme na našem webu sdílet příběhy lidí zachráněných z dluhové pasti. Nuže, zde jsou ... Akce ukončena Mimořádná oddlužovací událost tzv. „Milostivé léto“, kterou vyhlásily státní úřady je minulostí. Až do...

číst více
Přesun bohoslužeb na faru

Přesun bohoslužeb na faru

Bohoslužby v Prusinovicích se do odvolání přesunují z kostela na faru. Od příští neděle Vás budeme očekávat ve vytopeném sále. Dočasně měníme prostředí Milé sestry, vážení bratři, přátelé. Staršovstvo sboru se rozhodlo, že od příští neděle (tj. od 30. ledna včetně) až...

číst více
Výtěžek mimořádných sbírek

Výtěžek mimořádných sbírek

Uzavřeli jsme netradiční „tříkrálovou“ sbírku i zcela mimořádný výběr finančních prostředků na pomoc zodpovědným dlužníkům. Obě sbírky zaštiťuje Charita ČR, od níž jsme obdrželi písemná poděkování. Tříkrálová sbírka Letošní vybírání finančních prostředků třemi králi...

číst více
Evangelium podle pastýřů

Evangelium podle pastýřů

Co má společného dávný příběh pastýřů s našimi dnešními životními osudy? Možná více, než si myslíte! Představuji Vám evangelium z pohledu betlémských pastevců dobytka ... Sociální poměry doby Honáci dobytka v období starověku museli být lidé drsní a hrubí. Zkusme si...

číst více
Zpěvníky k rozebrání

Zpěvníky k rozebrání

Nové evangelické zpěvníky dorazily na naši faru a jsou určeny k rozebrání. Na základě písemné objednávky budeme organizovat jejich výdej. Výtisky jsou k dispozici Bratr farář Leoš Mach právě přivezl výtisky evangelického zpěvníku ze seniorátního skladu. Nyní jsou...

číst více
Vánoční list 2021

Vánoční list 2021

Bratr farář pro Vás připravil vánoční sborový list. Naleznete zde rozpis vánočních událostí, vánoční přání i biblické zamyšlení.                                       ...

číst více
Adventní koncert zrušen

Adventní koncert zrušen

S politováním Vás informujeme o zrušení adventního koncertu, který jsme pro Vás plánovali na sobotu 4. prosince od 15 hodin. Koncert zrušen Po vzájemné dohodě vedení našeho sboru a vedení pěveckého souboru Divinum Wallachian Choir jsme se rozhodli akci zrušit. V...

číst více