Milostivé léto pro dlužníky

od | 28.11.2021 | Sborové akce

Archiv příspěvků

Připravili jsme dobrovolnou sbírku pro zodpovědné dlužníky. Společně můžeme zachránit konkrétní rodinu z nekonečné dluhové pasti.

Verze pro tisk zde


Milé sestry a bratři

V naší zemi právě probíhá zcela mimořádná akce, jež nabízí dlužníkům jedinečnou šanci, jak se svých dluhů zbavit. Na listopadovém jednání staršovstva jsme se rozhodli, že se chceme této příležitosti chopit a chceme pomoci lidem, kteří spadli do dluhové pasti. Rádi bychom Vás do akce zapojili.

Co s tím?

Co s tím?
[Towfiqu barbhuiya] © Unsplash.com

O co se jedná?

Milostivé léto umožňuje lidem v exekuci zaplatit „pouze“ nesplacenou výši jistiny dluhu a navíc poplatek exekutorovi za náklady ukončení exekuce, který činí 908 Kč. Úroky a penále, jež mnohdy výši jistiny dluhy převyšují, jim budou odpuštěny. Možnost vykoupení z dluhů je časově omezená, začíná 28. října 2021 a končí 28. ledna 2022.

Jakých dluhů se milostivé léto týká?

Jedná se o exekuce, kde věřitelem je tzv. veřejnoprávní subjekt. Nejčastěji se jedná o následující dluhy:

 • Za nájemné v obecních bytech.
 • Neuhrazené poplatky dodavatelům energií, jejichž většinovým vlastníkem je státní aparát.
 • Nedoplatky za odvoz odpadu.
 • Dluhy vůči některým zdravotním pojišťovnám (např. VZP).
 • Regulační poplatky v některých nemocnicích.
 • Nezaplacené pokuty či koncesionářské poplatky apod.

Pro jaké dlužníky akce neplatí?

Milostivé léto není možné vymáhat v případech, kdy je věřitelem soukromý subjekt. Týká se to zejména následujících dluhů:

 • Bankovních i nebankovních půjček.
 • Neproplacených faktur u mobilních operátorů.
 • Dluhů z nájmu, pokud je majitelem nemovitosti soukromý subjekt.
 • V situaci, kdy původní dluh již odkoupil soukromý subjekt.
 • Dluhy na daních a ve správních exekucích.
 • Neproplacené sumy na náhradní výživné.

Možná si říkáš?

Proč bych měl pomáhat lidem, kteří jsou nezodpovědní a nejsou schopni včas zaplatit faktury a ostatní poplatky. Kam bychom jako společnost dospěli, pokud by to udělala většina lidí. Copak mám platit za neschopnost někoho jiného? Zajisté máte pravdu, dluhy se platit musí, jinak by v naší společnosti zavládl chaos!
Zkuste se však na problém podívat z jiné perspektivy. O tom, že zdaleka ne všichni lidé se do dluhů dostali vlastní vinou a že se z nich léta snaží vymanit, by mohli vyprávět tisíce občanů, např. jako paní Andrea:

Rodinný rozpočet pod tlakem dluhů

Rodinný rozpočet pod tlakem dluhů
[Steve Buissinne] © Pixabay.com

Paní Andrea pracuje jako pečovatelka. Před 13 lety se jí rozpadlo manželství. Manžel zůstal v obecním bytě, který si pronajímali. Přestal platit nájem, a protože se paní Andrea zapomněla z bytu odhlásit, stala se spoludlužníkem. Když ženu po několika letech navštívil exekutor, dluh činil 150 tisíc korun.
A úhrn poplatků na úrocích a penále činil milion korun k tomu! „Je to pro mě nepochopitelné. Nastal nekonečný kolotoč, který by nikdy neskončil. Splácím už přes 13 let, uhradila jsem téměř milion. Milion a čtvrt ale stále dlužím, nemá to konce,“ posteskla si paní Andrea, které z jejích potíží pomůže sbírka Charity. „Je to jediná a pro mě poslední možnost, abych se dluhu úplně zbavila, jinak bych ho do konce života nesplatila.“ Pomoc od dárců ji dojala. „Moc děkuji! Vážím si těch, kteří myslí na lidi v podobné situaci, jako jsem já.“

Komu bude naše pomoc určena?

Lidem s podobným životním příběhem jako paní Andrea. Dlužníkům, kteří se snaží své závazky dlouhodobě splatit, doposud nerezignovali a vzdorují přesto, že okolnosti a penále jsou proti nim. Takovým lidem pomůžeme z dluhové pasti.

[Arcidiecézní charita Praha © YouTube.com]

Jak zajistíme distribuci financí pro potřebné?

V této záležitosti se spolehneme na spolupracovníky Charity ČR. Potřebné lidi vyberou pracovníci z Poradny pro lidi v tísni, jež Arcidiecézní charita Praha provozuje v pražském Karlíně. Finanční částka bude poskytnuta v následující podobě:

 • Ve formě bezúročné půjčky.
 • V podobě daru.

Jednotlivé případy se budou posuzovat individuálně podle finančních možností konkrétních dlužníků.

Více o postupu při rozdělování pomoci

Organizace sbírky v našem sboru

Milostivé léto je událost mimořádná, naše sbírka je také mimořádná. Založená bude na Vaší štědrosti a dobrovolnosti. Sbírka bude vykonána v průběhu adventu a v době vánočních svátků 2021. Své finanční dary můžete:

 1. Předat sestře pokladní osobně.
 2. Zaslat na sborový účet: 227 225 204 / 0300. Do poznámky uveďte „Milostivé léto“.

Vybranou částku zašleme jménem našeho sboru na účet Arcidiecézní charity Praha v průběhu posledního týdne letošního roku.

Proč to děláme?

Protože můžeme konkrétní rodině změnit život. Společně zarazíme nekončící finanční otroctví. Ukončíme jejich strachy a nejistoty. Už žádné ohlížení zpět do minulosti a vytloukání půjčky půjčkou. 
Darujeme svobodu. Uděláme první krok víry a poslušnosti. A budeme sledovat, jak Bůh učiní v této rodině zázrak. Kdo ví, možná se i tato rodina jednou stane požehnáním pro někoho dalšího.

Cestovatelský večer

Cestovatelský večer

Na třetí říjnovou neděli jsme naplánovali cestovatelskou přednášku. O svých výpravách do ciziny i dobrodružných zážitcích nám přišla vyprávět Nelly Billová. Představení Příležitostná cestovatelka, vynikající učitelka hry na hudební nástroje v ZUŠ Holešov, skvělá...

číst více
Návštěva v Súľove

Návštěva v Súľove

Vypravili jsme se na Slovensko, abychom navštívili křesťany z naší partnerské evangelické církve v Súľove. Prožili jsme spolu nezapomenutelné chvíle. Konečně Toto trvalo! Více než čtyři roky jsme si nepohlédli s našimi slovenskými přáteli do tváří. Po dvě léta jsme si...

číst více
Vánoční dopis 2023

Vánoční dopis 2023

Víte, proč slavíme Vánoce? Tušíte, kvůli komu zapalujeme svíčky na adventním věnci? Bratr farář Leoš Mach pro Vás připravil odpovědi i tradiční vánoční dopis. Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Prusinovicích Adresa: Přerovská 174, 768 42 Prusinovice...

číst více
Velikonoční večeře

Velikonoční večeře

Na Zelený čtvrtek jsme se shromáždili na faře při příležitosti velikonoční večeře. Připomněli jsme si odkaz Kristovy oběti za naše provinění. Jaká velikonoční večeře? Pořádání sederové večeře v naší farnosti zavedl po svém nástupu do Prusinovic bratr farář Leoš Mach....

číst více
Velikonoční dopis 2023

Velikonoční dopis 2023

Přiblížily se nám Velikonoce a proto Vám opět přinášíme tradiční velikonoční dopis, jehož autorem je bratr farář Mach. Uvádíme i termíny svátečních shromáždění. V Boží režii Milé sestry, milí bratři, Ježíšův slavnostní vjezd do Jeruzaléma se odehrává plně v Boží...

číst více
Volba faráře

Volba faráře

Staršovstvo sboru připravuje volbu svého faráře. K mimořádnému volebnímu shromáždění se sejdeme v neděli 16. dubna od 10:00 hodin. Úvod Vážené sestry a bratři, staršovstvo Farního sboru ČCE v Prusinovicích připravuje volbu svého kazatele. Období, v jehož průběhu bratr...

číst více
Vánoční besídka 2022

Vánoční besídka 2022

Čtvrtá adventní neděle se nesla v režii dětí, které si pro nás připravily básničky, písničky a zdramatizované vyprávění o příchodu Krále králů. Neděle v dětské režii Vánočním svátkům každoročně předchází čtyřtýdenní období adventu. V tomto období se křesťané...

číst více
Adventní koncert 2022

Adventní koncert 2022

Na třetí adventní neděli jsme uspořádali tradiční koncert. Obecenstvo v přeplněném kostele sledovalo dechberoucí hudební vystoupení pěveckého souboru Divinum Wallachian Choir. Příprava adventního koncertu Po mnoha peripetiích spojených s řáděním nákazy koronaviru...

číst více
Vánoční dopis 2022

Vánoční dopis 2022

Vánoční svátky se kvapem blíží a my Vám přinášíme tradiční vánoční dopis, který připravil bratr farář Mach. Obsahuje úvahu naděje, soupis shromáždění v posledním měsíci roku 2022 i pozvánku na adventní koncert. [button...

číst více
Školákům od srdce

Školákům od srdce

Chopili jsme se mimořádné příležitosti a ve spolupráci s Diakonií a televizí Nova jsme se zapojili do sbírky Školákům od srdce. Podpořili jsme děti z rodin ohrožených chudobou. Volání o pomoc Z pohodlí prázdninového režimu nás během posledního srpnového týdne vyvedla...

číst více
Konfirmační slavnost 2022

Konfirmační slavnost 2022

Šestice mladých lidí potvrdila svou víru v Ježíše Krista během konfirmační slavnosti 5. června 2022. Vítáme Vás do společenství Boží rodiny. Konfirmace = Potvrzení Lidé, již se v církevním prostředí běžně nepohybují, absolutně netuší, co ta konfirmace je. Skutečný...

číst více
Zájezd na Olomoucko

Zájezd na Olomoucko

Objednali jsme si autobus a společně jsme vyrazili na celodenní putovní zájezd na Olomoucko. Na programu byly akce duchovní i světské. Sláva nazdar výletu Po loňské zkušenosti se zájezdem do Růžďky, na nějž jsme se dopravovali individuálně auty a výprava neměla...

číst více
Úhrn sbírky pro Ukrajinu

Úhrn sbírky pro Ukrajinu

Se zpožděním Vás chceme informovat a zároveň i zhodnotit výnos postní sbírky, kterou jsme uspořádali ve prospěch trpícího ukrajinského lidu. Čtvrt roku bojů Je tomu již tři měsíce, co ruská armáda vtrhla na svrchované ukrajinské území, kde rozpoutala teror. S pohnutím...

číst více
Cesta poutníka aneb Návrat Komenského

Cesta poutníka aneb Návrat Komenského

Válka, pandemie, smrt nejbližších, nucený odchod z vlasti, pocity křivdy a zoufalství. Tyto strasti zakusil Jan Amos Komenský při své pouti životem. Osud a dílo posledního biskupa Jednoty bratrské nám přijeli představit pozvaní umělci. Kulturní představení Rozhodli...

číst více
Dubnové organizační změny

Dubnové organizační změny

Měsíc duben je tu a s ním Vám přinášíme důležité změny v rytmu pravidelného sborového života. Rádi bychom Vás o nich informovali prostřednictvím tohoto článku. Návrat do lavic V průběhu února a března jsme se přesunuli „do teplých krajin“ na vyhřátou faru. Tímto...

číst více
Výroční sborové shromáždění

Výroční sborové shromáždění

V neděli 3. dubna budeme pořádat výroční sborové shromáždění a tímto oznámením Vás zveme k účasti. Začínáme v 10:00 hodin pravidelnými bohoslužbami. Výroční sborové shromáždění V průběhu každého roku před velikonočními svátky staršovstvo sboru svolává výroční sborové...

číst více
Pomoc ukrajinskému lidu

Pomoc ukrajinskému lidu

Více než dva miliony lidí doposud opustily území Ukrajiny, která čelí mohutné invazi ruských vojsk. Prchají zejména ženy se svými dětmi a každá z nich si s sebou nese malé zavazadlo, něco peněz, strašlivé zážitky posledních dnů a obavy o své nejbližší, jenž zůstali ve...

číst více
Velikonoční sborový list 2022

Velikonoční sborový list 2022

V průběhu postního období jsme pro Vás nachystali pravidelný velikonoční dopis. V dokumentu naleznete vše podstatné ze života sboru. Slovo faráře „Ty jsi asi jediný z Jeruzaléma, kdo neví, co se tam v těchto dnech stalo!“ Lukášovo evangelium 24,18 b Tato slova říkají...

číst více
Příběhy s dobrým koncem

Příběhy s dobrým koncem

Předběžně jsme Vám slíbili, že po ukončení „Milostivého léta“ budeme na našem webu sdílet příběhy lidí zachráněných z dluhové pasti. Nuže, zde jsou ... Akce ukončena Mimořádná oddlužovací událost tzv. „Milostivé léto“, kterou vyhlásily státní úřady je minulostí. Až do...

číst více
Přesun bohoslužeb na faru

Přesun bohoslužeb na faru

Bohoslužby v Prusinovicích se do odvolání přesunují z kostela na faru. Od příští neděle Vás budeme očekávat ve vytopeném sále. Dočasně měníme prostředí Milé sestry, vážení bratři, přátelé. Staršovstvo sboru se rozhodlo, že od příští neděle (tj. od 30. ledna včetně) až...

číst více
Výtěžek mimořádných sbírek

Výtěžek mimořádných sbírek

Uzavřeli jsme netradiční „tříkrálovou“ sbírku i zcela mimořádný výběr finančních prostředků na pomoc zodpovědným dlužníkům. Obě sbírky zaštiťuje Charita ČR, od níž jsme obdrželi písemná poděkování. Tříkrálová sbírka Letošní vybírání finančních prostředků třemi králi...

číst více
Evangelium podle pastýřů

Evangelium podle pastýřů

Co má společného dávný příběh pastýřů s našimi dnešními životními osudy? Možná více, než si myslíte! Představuji Vám evangelium z pohledu betlémských pastevců dobytka ... Sociální poměry doby Honáci dobytka v období starověku museli být lidé drsní a hrubí. Zkusme si...

číst více
Zpěvníky k rozebrání

Zpěvníky k rozebrání

Nové evangelické zpěvníky dorazily na naši faru a jsou určeny k rozebrání. Na základě písemné objednávky budeme organizovat jejich výdej. Výtisky jsou k dispozici Bratr farář Leoš Mach právě přivezl výtisky evangelického zpěvníku ze seniorátního skladu. Nyní jsou...

číst více
Vánoční list 2021

Vánoční list 2021

Bratr farář pro Vás připravil vánoční sborový list. Naleznete zde rozpis vánočních událostí, vánoční přání i biblické zamyšlení.                                       ...

číst více
Adventní koncert zrušen

Adventní koncert zrušen

S politováním Vás informujeme o zrušení adventního koncertu, který jsme pro Vás plánovali na sobotu 4. prosince od 15 hodin. Koncert zrušen Po vzájemné dohodě vedení našeho sboru a vedení pěveckého souboru Divinum Wallachian Choir jsme se rozhodli akci zrušit. V...

číst více