Pomoc ukrajinskému lidu

od | 17.03.2022 | Sborové akce

Archiv příspěvků

Více než dva miliony lidí doposud opustily území Ukrajiny, která čelí mohutné invazi ruských vojsk. Prchají zejména ženy se svými dětmi a každá z nich si s sebou nese malé zavazadlo, něco peněz, strašlivé zážitky posledních dnů a obavy o své nejbližší, jenž zůstali ve vlasti.


Jaké jsou vaše pocity?

Přiznávám, že následující článek se mi nepíše ani trochu lehce. Mísí se ve mně různé emoce, především ty negativní.
Začíná to hněvem, protože si větší země dovolila uzurpovat tu menší. Cítím vztek kvůli tomu, že ruští politici chtějí rozhodovat o osudech cizího státu proti vůli ukrajinských občanů. A když se podívám na zprávy a vidím to zoufalství uprchlých žen, popadá mě smutek a soucit.

„Mrazivé“ ráno

Co se to přihodilo? Shrňme si podstatná fakta.

Letecký útok - ilustrační foto

Letecký útok – ilustrační foto
[Konstantin Rotkevich] © Pixabay.com

Čtvrtek 24. února 2022. Den, kdy se ukrajinský národ probudil do „mrazivého“ rána, na něž nikdy nezapomene. Mělo to být jitro jako každé jiné – snídaně, hygiena, posezení u kávy, příprava dětí na cestu do školy, dospělých na odchod do zaměstnání. Mělo, ale není!
Nad hlavami lidí je slyšet kvílení leteckých motorů, ozývají se výbuchy raket a dělostřeleckých granátů. Za ohlušujícího rachotu se řítí první budovy.
Přesto jsou tyto šílené zvuky ničím v porovnání s úděsným nářkem raněných a srdceryvným pláčem vystrašených dětí.

Počátek válečného běsnění

Armáda Ruské federace vtrhla na svrchované ukrajinské území a její velitelé se rozhodli podmanit si zemi silou. Ukrajinská půda se znovu ocitá v ohni válečného stavu, poslední boje se datují k roku 2014, kdy si Rusko ukouslo“ území Krymu. Od Užhorodu na západě po Luhansk na východní hranici jsou dospělí muži povoláváni do zbraně. Nyní budou bojovat za svou vlast, své ženy, děti, rodiče a sousedy.

Mezi dvěma ohni

Válka plodí zlo. Přináší katastrofy, osobní tragédie a maří lidské sny. Ukrajinským rodinám zbyly jen oči pro pláč. Vidinu pokojného života a touhy po lepší budoucnosti jejich dětí rozcupovali Rusové.
Civilisté se ocitají mezi dvěma armádami jako mezi dvěma ohni. Pro ženy, děti a starce zbývá jediná cesta záchrany – a ta vede na západ! Do pohybu se dávají miliony uprchlíků.

Na čem záleží?

Velmi dobře si uvědomujeme, že v takové chvíli má hodnotu pouze lidský život, všechno ostatní je podřadné. Naše srdce drásají záběry vyčerpaných maminek, které vlečou své děti pryč z vlasti. Netuší, kde stráví příští noc, co budou jíst, ani čím přikryjí své děti. Čekají na pomoc zvenčí!

Humanitární pomoc - Ilustrační foto

Humanitární pomoc – Ilustrační foto
[Artūras Kokorevas] © Pexels.com

Postní sbírka

A právě zde se ptáme: „Jakým způsobem můžeme uprchlíkům pomoci, když nemáme k dispozici volné sborové prostory k ubytování?“
Rozhodli jsme se připojit k vyhlášené postní sbírce na pomoc běžencům, jíž zaštiťuje Diakonie ČCE. Vaše finanční dary můžete:

  1. Odevzdat sestře pokladní po bohoslužbách v hotovosti.
  2. Poslat na sborový účet 227 225 204 / 0300. Do poznámky k platbě uveďte heslo „Ukrajina“.

Sbírku ukončíme po Velikonočních svátcích a vybranou sumu odešleme na účet Diakonie, která zajistí efektivní využití vašich prostředků. Všem dárcům předem děkujeme.

Více o postní sbírce naleznete zde.

Jak pomáhat dlouhodobě?

Peněžní sbírka je ta nejjednodušší cesta jak pomoci okamžitě a v naší zemi se jí chápe mnoho lidí. Je však jasné, že uprchlíci se do vlasti v nejbližší době nevrátí a celá záležitost se může značně protáhnout. Postupně se vynoří mnoho otázek a problémů jako:

  • Kde sehnat pro ukrajinské ženy práci?
  • Do jakých škol umístit jejich děti?
  • Budeme schopni tyto lidi podporovat dlouhodobě až pomine prvotní vlna solidarity?
  • Staneme se stálou podporou těm, kteří poskytli uprchlíkům ubytování a budou muset hradit zvýšené náklady na energie?

Víme, že nedokážeme vyřešit všechny otázky, ale jako křesťanské společenství chceme hledat trvalé řešení alespoň pro jednu rodinu.

 

Postní sbírka pro ukrajinský lid

Postní sbírka pro ukrajinský lid
[OpenClipart-Vectors] © Pixabay.com

Cestovatelský večer

Cestovatelský večer

Na třetí říjnovou neděli jsme naplánovali cestovatelskou přednášku. O svých výpravách do ciziny i dobrodružných zážitcích nám přišla vyprávět Nelly Billová. Představení Příležitostná cestovatelka, vynikající učitelka hry na hudební nástroje v ZUŠ Holešov, skvělá...

číst více
Návštěva v Súľove

Návštěva v Súľove

Vypravili jsme se na Slovensko, abychom navštívili křesťany z naší partnerské evangelické církve v Súľove. Prožili jsme spolu nezapomenutelné chvíle. Konečně Toto trvalo! Více než čtyři roky jsme si nepohlédli s našimi slovenskými přáteli do tváří. Po dvě léta jsme si...

číst více
Vánoční dopis 2023

Vánoční dopis 2023

Víte, proč slavíme Vánoce? Tušíte, kvůli komu zapalujeme svíčky na adventním věnci? Bratr farář Leoš Mach pro Vás připravil odpovědi i tradiční vánoční dopis. Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Prusinovicích Adresa: Přerovská 174, 768 42 Prusinovice...

číst více
Velikonoční večeře

Velikonoční večeře

Na Zelený čtvrtek jsme se shromáždili na faře při příležitosti velikonoční večeře. Připomněli jsme si odkaz Kristovy oběti za naše provinění. Jaká velikonoční večeře? Pořádání sederové večeře v naší farnosti zavedl po svém nástupu do Prusinovic bratr farář Leoš Mach....

číst více
Velikonoční dopis 2023

Velikonoční dopis 2023

Přiblížily se nám Velikonoce a proto Vám opět přinášíme tradiční velikonoční dopis, jehož autorem je bratr farář Mach. Uvádíme i termíny svátečních shromáždění. V Boží režii Milé sestry, milí bratři, Ježíšův slavnostní vjezd do Jeruzaléma se odehrává plně v Boží...

číst více
Volba faráře

Volba faráře

Staršovstvo sboru připravuje volbu svého faráře. K mimořádnému volebnímu shromáždění se sejdeme v neděli 16. dubna od 10:00 hodin. Úvod Vážené sestry a bratři, staršovstvo Farního sboru ČCE v Prusinovicích připravuje volbu svého kazatele. Období, v jehož průběhu bratr...

číst více
Vánoční besídka 2022

Vánoční besídka 2022

Čtvrtá adventní neděle se nesla v režii dětí, které si pro nás připravily básničky, písničky a zdramatizované vyprávění o příchodu Krále králů. Neděle v dětské režii Vánočním svátkům každoročně předchází čtyřtýdenní období adventu. V tomto období se křesťané...

číst více
Adventní koncert 2022

Adventní koncert 2022

Na třetí adventní neděli jsme uspořádali tradiční koncert. Obecenstvo v přeplněném kostele sledovalo dechberoucí hudební vystoupení pěveckého souboru Divinum Wallachian Choir. Příprava adventního koncertu Po mnoha peripetiích spojených s řáděním nákazy koronaviru...

číst více
Vánoční dopis 2022

Vánoční dopis 2022

Vánoční svátky se kvapem blíží a my Vám přinášíme tradiční vánoční dopis, který připravil bratr farář Mach. Obsahuje úvahu naděje, soupis shromáždění v posledním měsíci roku 2022 i pozvánku na adventní koncert. [button...

číst více
Školákům od srdce

Školákům od srdce

Chopili jsme se mimořádné příležitosti a ve spolupráci s Diakonií a televizí Nova jsme se zapojili do sbírky Školákům od srdce. Podpořili jsme děti z rodin ohrožených chudobou. Volání o pomoc Z pohodlí prázdninového režimu nás během posledního srpnového týdne vyvedla...

číst více
Konfirmační slavnost 2022

Konfirmační slavnost 2022

Šestice mladých lidí potvrdila svou víru v Ježíše Krista během konfirmační slavnosti 5. června 2022. Vítáme Vás do společenství Boží rodiny. Konfirmace = Potvrzení Lidé, již se v církevním prostředí běžně nepohybují, absolutně netuší, co ta konfirmace je. Skutečný...

číst více
Zájezd na Olomoucko

Zájezd na Olomoucko

Objednali jsme si autobus a společně jsme vyrazili na celodenní putovní zájezd na Olomoucko. Na programu byly akce duchovní i světské. Sláva nazdar výletu Po loňské zkušenosti se zájezdem do Růžďky, na nějž jsme se dopravovali individuálně auty a výprava neměla...

číst více
Úhrn sbírky pro Ukrajinu

Úhrn sbírky pro Ukrajinu

Se zpožděním Vás chceme informovat a zároveň i zhodnotit výnos postní sbírky, kterou jsme uspořádali ve prospěch trpícího ukrajinského lidu. Čtvrt roku bojů Je tomu již tři měsíce, co ruská armáda vtrhla na svrchované ukrajinské území, kde rozpoutala teror. S pohnutím...

číst více
Cesta poutníka aneb Návrat Komenského

Cesta poutníka aneb Návrat Komenského

Válka, pandemie, smrt nejbližších, nucený odchod z vlasti, pocity křivdy a zoufalství. Tyto strasti zakusil Jan Amos Komenský při své pouti životem. Osud a dílo posledního biskupa Jednoty bratrské nám přijeli představit pozvaní umělci. Kulturní představení Rozhodli...

číst více
Dubnové organizační změny

Dubnové organizační změny

Měsíc duben je tu a s ním Vám přinášíme důležité změny v rytmu pravidelného sborového života. Rádi bychom Vás o nich informovali prostřednictvím tohoto článku. Návrat do lavic V průběhu února a března jsme se přesunuli „do teplých krajin“ na vyhřátou faru. Tímto...

číst více
Výroční sborové shromáždění

Výroční sborové shromáždění

V neděli 3. dubna budeme pořádat výroční sborové shromáždění a tímto oznámením Vás zveme k účasti. Začínáme v 10:00 hodin pravidelnými bohoslužbami. Výroční sborové shromáždění V průběhu každého roku před velikonočními svátky staršovstvo sboru svolává výroční sborové...

číst více
Velikonoční sborový list 2022

Velikonoční sborový list 2022

V průběhu postního období jsme pro Vás nachystali pravidelný velikonoční dopis. V dokumentu naleznete vše podstatné ze života sboru. Slovo faráře „Ty jsi asi jediný z Jeruzaléma, kdo neví, co se tam v těchto dnech stalo!“ Lukášovo evangelium 24,18 b Tato slova říkají...

číst více
Příběhy s dobrým koncem

Příběhy s dobrým koncem

Předběžně jsme Vám slíbili, že po ukončení „Milostivého léta“ budeme na našem webu sdílet příběhy lidí zachráněných z dluhové pasti. Nuže, zde jsou ... Akce ukončena Mimořádná oddlužovací událost tzv. „Milostivé léto“, kterou vyhlásily státní úřady je minulostí. Až do...

číst více
Přesun bohoslužeb na faru

Přesun bohoslužeb na faru

Bohoslužby v Prusinovicích se do odvolání přesunují z kostela na faru. Od příští neděle Vás budeme očekávat ve vytopeném sále. Dočasně měníme prostředí Milé sestry, vážení bratři, přátelé. Staršovstvo sboru se rozhodlo, že od příští neděle (tj. od 30. ledna včetně) až...

číst více
Výtěžek mimořádných sbírek

Výtěžek mimořádných sbírek

Uzavřeli jsme netradiční „tříkrálovou“ sbírku i zcela mimořádný výběr finančních prostředků na pomoc zodpovědným dlužníkům. Obě sbírky zaštiťuje Charita ČR, od níž jsme obdrželi písemná poděkování. Tříkrálová sbírka Letošní vybírání finančních prostředků třemi králi...

číst více
Evangelium podle pastýřů

Evangelium podle pastýřů

Co má společného dávný příběh pastýřů s našimi dnešními životními osudy? Možná více, než si myslíte! Představuji Vám evangelium z pohledu betlémských pastevců dobytka ... Sociální poměry doby Honáci dobytka v období starověku museli být lidé drsní a hrubí. Zkusme si...

číst více
Zpěvníky k rozebrání

Zpěvníky k rozebrání

Nové evangelické zpěvníky dorazily na naši faru a jsou určeny k rozebrání. Na základě písemné objednávky budeme organizovat jejich výdej. Výtisky jsou k dispozici Bratr farář Leoš Mach právě přivezl výtisky evangelického zpěvníku ze seniorátního skladu. Nyní jsou...

číst více
Vánoční list 2021

Vánoční list 2021

Bratr farář pro Vás připravil vánoční sborový list. Naleznete zde rozpis vánočních událostí, vánoční přání i biblické zamyšlení.                                       ...

číst více
Adventní koncert zrušen

Adventní koncert zrušen

S politováním Vás informujeme o zrušení adventního koncertu, který jsme pro Vás plánovali na sobotu 4. prosince od 15 hodin. Koncert zrušen Po vzájemné dohodě vedení našeho sboru a vedení pěveckého souboru Divinum Wallachian Choir jsme se rozhodli akci zrušit. V...

číst více