Zájezd na Olomoucko

od | 10.07.2022 | Sborové akce

Archiv příspěvků

Objednali jsme si autobus a společně jsme vyrazili na celodenní putovní zájezd na Olomoucko. Na programu byly akce duchovní i světské.


Sláva nazdar výletu

Po loňské zkušenosti se zájezdem do Růžďky, na nějž jsme se dopravovali individuálně auty a výprava neměla stanovený kolektivní program, jsme se letos rozhodli uchopit sborový výlet za opačný konec. Před začátkem letních prázdnin jsme si předsevzali, že uspořádáme zájezd, který bude mít předem zajištěný harmonogram. V neděli 26. června 2022 jsme nastoupili do autobusu a vyrazili na průzkum Olomoucka, Lošticka a Litovelska. Jednotlivé destinace a cíle výpravy si můžete prohlédnout na přiložené mapě.


Sdílení víry

Pokaždé, když se jako církev vydáváme na expedici, navštěvujeme naše bratry a sestry ze sousední farnosti. Naší první zastávkou byla Olomouc, kde jsme se připojili k bohoslužebnému shromáždění. Společně s olomouckými jsme zaplnili kostel. Kázáním nám posloužil bratr farář Mgr. Jan Lukáš. Děti z Prusinovic se přidružily k setkání nedělní školy, čímž se skupinka výrazně rozrostla.

Bohoslužebné shromáždění v Olomouci

Bohoslužebné shromáždění v Olomouci
[Snímek od ČCE Olomouc] © cceprusinovice.cz

Kolektivní setkávání křesťanů z různých farních sborů jsou vždy jedinečná a moc si je užívám. Církev totiž nesestává z kostelů a nemovitostí. Nestojí na uplatňování různých zákazů a nařízení. Není to firma, kde je primárním hlediskem finanční zisk (ani ten z církevních restitucí). Církev tvoří jednotliví lidé, které si povolal Pán Bůh. Apoštol Petr k tomu dodává následující:

„I vy buďte živými kameny, z nichž se staví duchovní dům, abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti, milé Bohu pro Ježíše Krista.“ 1. List Petrův 2,5

Teprve na takových setkáních můžeme společně prožívat obecenství víry. Až zde vidíme, co je to pohostinost. Budovat církev znamená žít pro druhé – z lásky k Ježíši Kristu.

Pohostinost olomouckých

Pohoštění na faře

Pohoštění na faře
[Snímek od ČCE Olomouc] © cceprusinovice.cz

Po ukončení organizované části bohoslužby jsme byli pozváni na faru, kde nám olomoučtí ukázali, co znamená křesťanství v praxi. Na stolech bylo připraveno občerstvení v podobě koláčů, moučníků, zákusků, brambůrků apod. Sestry nešetřily ani při přípravě kávy, čaje a vody ochucené bylinami. Děti dostaly naservírovány jahody a na pití ovocné džusy. Celou hodinu jsme strávili při besedě s našimi bratry a sestrami. Sdílení životních radostí a starostí, i to patří k životu křesťanů. V rámci nedělní školy si děti pomalovaly nafukovací balónky. Na tomto místě chceme poděkovat všem z Olomouckého sboru. Byli jsme na cestě, a ujali jste se nás; byli jsme hladoví, a dali jste nám jíst; byli jsme žízniví, a dali jste nám pít. Neskutečně si Vás vážíme.

Rozčarování v Lošticích

Rozloučili jsme se s olomouckou komunitou a v jedenáct hodin jsme vyjeli autobusem směrem do Loštic, kde nás čekala od 13 ti hodin světská část programu. Účastníci zájezdu měli dostatek času k tomu, aby si zašli na oběd do restaurace. Téměř každý, kdo sem zavítá, okamžitě hledá vyhlášenou restauraci U Coufalů, která je proslulá přípravou jídel z olomouckých tvarůžků. Než jsme tam stačili dosprintovat, již všechna místa obsadili hosté z jiného autobusu, který přijel asi o minutu dříve. Hrom aby do toho … Jediné štěstí, že v Lošticích se nacházejí další dvě hospody a světe div se – v obou se také vaří ze syrečků! Dobrou chuť, vážení.

Tvarůžková expozice

Po strávení hutného oběda jsme se přemístili do Muzea Olomouckých tvarůžků A.W., kde jsme měli zamluvenou nekomentovanou prohlídku. Dozvěděli jsme se, že jistá rodina Wesselsových vyrábí v Lošticích tvarůžky již od roku 1876. Po otci Josefovi převzal výrobu jeho syn Alois. Až dodnes nese oficiální název výrobku jeho iniciály.

Simulace šlapání tvarůžkového těsta

Simulace šlapání tvarůžkového těsta
[Pavel Stehno] © cceprusinovice.cz

V muzeu můžete obdivovat dobové propriety a nářadí, sloužící k zajištění výroby. Prohlédnete si různé fotografie a informační cedule. Starší návštěvníky nejvíce zaujal dvacetiminutový film o historii výroby. Mladší „zájezdníci“ se zabavili na šlapadle, které simuluje účinnost sešlapávání tvarůžkového těsta. Po minutě dřiny se dozvíte, jakou váhu byste za jednu směnu shodili i to, jakou činži by Vám mistr po šichtě vyplatil. Ti nejúdernější z nás by zhubli necelých 1,5 kg a vyfasovali maximálně 1000 kč. Nu řekněte, kdo z Vás by tuto práci nevzal? Takovou fachu přece chceš! Při odchodu z muzea musíte projít přes obchod, kde si můžete zakoupit syrečky s jakoukoli příchutí. My jsme popadli ty obyčejné v balení po 22 ks. V sousedním domě nám nabízeli tvarůžkovou zmrzlinu. Ne, díky, nemusíme vyzkoušet všechno!

Rekognoskace jeskyně

Dost bylo syrečků. Na sluníčku je kolem 35° C, nejvyšší čas jít se zchladit. Fofrem do busu a uháníme do Mladče. Ve voze žádná klimatizace neexistuje. „Páni, ta jeskyně byla nápad za všechny prachy.“ Před Mladečskými jeskyněmi se zjevujeme v 15:15, prohlídka je domluvena až na čtvrtou. Rychle pod slunečníky. Madam v pokladně hlásí dobrou zprávu: „Prohlídka je volná pro celou partu již od půl čtvrté.“ Máme štěstí: „Uf, vstupenky okamžitě sem!“ V podzemí se teplota nevyšplhá nad 9° C, na to žádná klimatizace nestačí.

Prohlídka jeskyně

Prohlídka jeskyně
[Pavel Stehno] © cceprusinovice.cz

Vstupujeme do jeskyně a kocháme se pohledem na krápníky, které ve vápenci vytvořila voda během milionů let. Prohlédáváme kosterní pozůstatky lidí i zvířat, jenž v dávných dobách hledali v podzemní sluji úkryt a přístřeší. Průvodkyně nás šokuje: „Žili zde medvědi i jeskyní lev.“   Nejkrásnější objekt jeskyně tvoří stalagmit zvaný „mumie“. Kdo se jej dotkne, do roka a do dne bude na onom světě; alespoň tak to praví stará báj. Protože je nám evangelíkům život milý, raději se mumii vyhýbáme obloukem. Po necelé hodině se ocitáme u konce prohlídky. Ještě než vylezeme „na světlo Boží“ je třeba zjistit, jak vypadá pravá jeskynní tma. Na půl minuty vedoucí zhasíná všechna světla. Nebyli bychom to Češi, kdyby se z jeskyně neozvalo: „BU, BU, BU, BU, BU.“

Dozvuky zájezdu

Před nástupem do autobusu je třeba pořídit hromadnou fotku. „Řekněte SÝR. Nádhera, můžeme vyrazit domů.“

Společné fotografování

Společné fotografování
[Pavel Stehno] © cceprusinovice.cz

  Přátelé, vážíme si každého z Vás, kdo jste se s námi zájezdu zúčastnili. Věříme, že jste si výpravu užili a budete na ni dlouho vzpomínat. Děkujeme i za to, že jste byli vzorní a díky Vaší disciplíně probíhaly odjezdy autobusu přesně podle domluvy. Rádi bychom poděkovali i panu řidiči a jeho paní, že se o nás celý den starali a vozili nás tam, kam bylo potřeba.  

Chci si prohlédnout ostatní fotografie ze zájezdu.

Cestovatelský večer

Cestovatelský večer

Na třetí říjnovou neděli jsme naplánovali cestovatelskou přednášku. O svých výpravách do ciziny i dobrodružných zážitcích nám přišla vyprávět Nelly Billová. Představení Příležitostná cestovatelka, vynikající učitelka hry na hudební nástroje v ZUŠ Holešov, skvělá...

číst více
Návštěva v Súľove

Návštěva v Súľove

Vypravili jsme se na Slovensko, abychom navštívili křesťany z naší partnerské evangelické církve v Súľove. Prožili jsme spolu nezapomenutelné chvíle. Konečně Toto trvalo! Více než čtyři roky jsme si nepohlédli s našimi slovenskými přáteli do tváří. Po dvě léta jsme si...

číst více
Vánoční dopis 2023

Vánoční dopis 2023

Víte, proč slavíme Vánoce? Tušíte, kvůli komu zapalujeme svíčky na adventním věnci? Bratr farář Leoš Mach pro Vás připravil odpovědi i tradiční vánoční dopis. Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Prusinovicích Adresa: Přerovská 174, 768 42 Prusinovice...

číst více
Velikonoční večeře

Velikonoční večeře

Na Zelený čtvrtek jsme se shromáždili na faře při příležitosti velikonoční večeře. Připomněli jsme si odkaz Kristovy oběti za naše provinění. Jaká velikonoční večeře? Pořádání sederové večeře v naší farnosti zavedl po svém nástupu do Prusinovic bratr farář Leoš Mach....

číst více
Velikonoční dopis 2023

Velikonoční dopis 2023

Přiblížily se nám Velikonoce a proto Vám opět přinášíme tradiční velikonoční dopis, jehož autorem je bratr farář Mach. Uvádíme i termíny svátečních shromáždění. V Boží režii Milé sestry, milí bratři, Ježíšův slavnostní vjezd do Jeruzaléma se odehrává plně v Boží...

číst více
Volba faráře

Volba faráře

Staršovstvo sboru připravuje volbu svého faráře. K mimořádnému volebnímu shromáždění se sejdeme v neděli 16. dubna od 10:00 hodin. Úvod Vážené sestry a bratři, staršovstvo Farního sboru ČCE v Prusinovicích připravuje volbu svého kazatele. Období, v jehož průběhu bratr...

číst více
Vánoční besídka 2022

Vánoční besídka 2022

Čtvrtá adventní neděle se nesla v režii dětí, které si pro nás připravily básničky, písničky a zdramatizované vyprávění o příchodu Krále králů. Neděle v dětské režii Vánočním svátkům každoročně předchází čtyřtýdenní období adventu. V tomto období se křesťané...

číst více
Adventní koncert 2022

Adventní koncert 2022

Na třetí adventní neděli jsme uspořádali tradiční koncert. Obecenstvo v přeplněném kostele sledovalo dechberoucí hudební vystoupení pěveckého souboru Divinum Wallachian Choir. Příprava adventního koncertu Po mnoha peripetiích spojených s řáděním nákazy koronaviru...

číst více
Vánoční dopis 2022

Vánoční dopis 2022

Vánoční svátky se kvapem blíží a my Vám přinášíme tradiční vánoční dopis, který připravil bratr farář Mach. Obsahuje úvahu naděje, soupis shromáždění v posledním měsíci roku 2022 i pozvánku na adventní koncert. [button...

číst více
Školákům od srdce

Školákům od srdce

Chopili jsme se mimořádné příležitosti a ve spolupráci s Diakonií a televizí Nova jsme se zapojili do sbírky Školákům od srdce. Podpořili jsme děti z rodin ohrožených chudobou. Volání o pomoc Z pohodlí prázdninového režimu nás během posledního srpnového týdne vyvedla...

číst více
Konfirmační slavnost 2022

Konfirmační slavnost 2022

Šestice mladých lidí potvrdila svou víru v Ježíše Krista během konfirmační slavnosti 5. června 2022. Vítáme Vás do společenství Boží rodiny. Konfirmace = Potvrzení Lidé, již se v církevním prostředí běžně nepohybují, absolutně netuší, co ta konfirmace je. Skutečný...

číst více
Úhrn sbírky pro Ukrajinu

Úhrn sbírky pro Ukrajinu

Se zpožděním Vás chceme informovat a zároveň i zhodnotit výnos postní sbírky, kterou jsme uspořádali ve prospěch trpícího ukrajinského lidu. Čtvrt roku bojů Je tomu již tři měsíce, co ruská armáda vtrhla na svrchované ukrajinské území, kde rozpoutala teror. S pohnutím...

číst více
Cesta poutníka aneb Návrat Komenského

Cesta poutníka aneb Návrat Komenského

Válka, pandemie, smrt nejbližších, nucený odchod z vlasti, pocity křivdy a zoufalství. Tyto strasti zakusil Jan Amos Komenský při své pouti životem. Osud a dílo posledního biskupa Jednoty bratrské nám přijeli představit pozvaní umělci. Kulturní představení Rozhodli...

číst více
Dubnové organizační změny

Dubnové organizační změny

Měsíc duben je tu a s ním Vám přinášíme důležité změny v rytmu pravidelného sborového života. Rádi bychom Vás o nich informovali prostřednictvím tohoto článku. Návrat do lavic V průběhu února a března jsme se přesunuli „do teplých krajin“ na vyhřátou faru. Tímto...

číst více
Výroční sborové shromáždění

Výroční sborové shromáždění

V neděli 3. dubna budeme pořádat výroční sborové shromáždění a tímto oznámením Vás zveme k účasti. Začínáme v 10:00 hodin pravidelnými bohoslužbami. Výroční sborové shromáždění V průběhu každého roku před velikonočními svátky staršovstvo sboru svolává výroční sborové...

číst více
Pomoc ukrajinskému lidu

Pomoc ukrajinskému lidu

Více než dva miliony lidí doposud opustily území Ukrajiny, která čelí mohutné invazi ruských vojsk. Prchají zejména ženy se svými dětmi a každá z nich si s sebou nese malé zavazadlo, něco peněz, strašlivé zážitky posledních dnů a obavy o své nejbližší, jenž zůstali ve...

číst více
Velikonoční sborový list 2022

Velikonoční sborový list 2022

V průběhu postního období jsme pro Vás nachystali pravidelný velikonoční dopis. V dokumentu naleznete vše podstatné ze života sboru. Slovo faráře „Ty jsi asi jediný z Jeruzaléma, kdo neví, co se tam v těchto dnech stalo!“ Lukášovo evangelium 24,18 b Tato slova říkají...

číst více
Příběhy s dobrým koncem

Příběhy s dobrým koncem

Předběžně jsme Vám slíbili, že po ukončení „Milostivého léta“ budeme na našem webu sdílet příběhy lidí zachráněných z dluhové pasti. Nuže, zde jsou ... Akce ukončena Mimořádná oddlužovací událost tzv. „Milostivé léto“, kterou vyhlásily státní úřady je minulostí. Až do...

číst více
Přesun bohoslužeb na faru

Přesun bohoslužeb na faru

Bohoslužby v Prusinovicích se do odvolání přesunují z kostela na faru. Od příští neděle Vás budeme očekávat ve vytopeném sále. Dočasně měníme prostředí Milé sestry, vážení bratři, přátelé. Staršovstvo sboru se rozhodlo, že od příští neděle (tj. od 30. ledna včetně) až...

číst více
Výtěžek mimořádných sbírek

Výtěžek mimořádných sbírek

Uzavřeli jsme netradiční „tříkrálovou“ sbírku i zcela mimořádný výběr finančních prostředků na pomoc zodpovědným dlužníkům. Obě sbírky zaštiťuje Charita ČR, od níž jsme obdrželi písemná poděkování. Tříkrálová sbírka Letošní vybírání finančních prostředků třemi králi...

číst více
Evangelium podle pastýřů

Evangelium podle pastýřů

Co má společného dávný příběh pastýřů s našimi dnešními životními osudy? Možná více, než si myslíte! Představuji Vám evangelium z pohledu betlémských pastevců dobytka ... Sociální poměry doby Honáci dobytka v období starověku museli být lidé drsní a hrubí. Zkusme si...

číst více
Zpěvníky k rozebrání

Zpěvníky k rozebrání

Nové evangelické zpěvníky dorazily na naši faru a jsou určeny k rozebrání. Na základě písemné objednávky budeme organizovat jejich výdej. Výtisky jsou k dispozici Bratr farář Leoš Mach právě přivezl výtisky evangelického zpěvníku ze seniorátního skladu. Nyní jsou...

číst více
Vánoční list 2021

Vánoční list 2021

Bratr farář pro Vás připravil vánoční sborový list. Naleznete zde rozpis vánočních událostí, vánoční přání i biblické zamyšlení.                                       ...

číst více
Adventní koncert zrušen

Adventní koncert zrušen

S politováním Vás informujeme o zrušení adventního koncertu, který jsme pro Vás plánovali na sobotu 4. prosince od 15 hodin. Koncert zrušen Po vzájemné dohodě vedení našeho sboru a vedení pěveckého souboru Divinum Wallachian Choir jsme se rozhodli akci zrušit. V...

číst více