Vánoční besídka 2022

od | 21.03.2023 | Sborové akce

Archiv příspěvků

Čtvrtá adventní neděle se nesla v režii dětí, které si pro nás připravily básničky, písničky a zdramatizované vyprávění o příchodu Krále králů.


Neděle v dětské režii

Vánočním svátkům každoročně předchází čtyřtýdenní období adventu. V tomto období se křesťané připravují na příchod zaslíbeného Spasitele – Pána Ježíše Krista. Je to čas očekávání, naděje, netrpělivosti, nakupování a přípravy na blížící se svátky.

Vánoční besídka

Vánoční besídka
[Pavel Stehno] © cceprusinovice.cz

Zkuste uhádnout, kdo se na Vánoce každý rok nejvíce těší? Kteří z nás již od Mikuláše netrpělivě odpočítávají dny, jsou jako na trní a kreslí obrázky s vytouženými dárky, jež si přejí vybalovat pod stromečkem? No jasně, jsou to děti!

Abychom dětem čekání zkrátili, uspořádali jsme v neděli 18. prosince vánoční besídku. Žádné kázání pana faráře, žádný zpěv starobylých šlágrů, tato neděle se ponese v dětské režii. Všechny přítomné nyní budou bavit naše ratolesti, které nám představí radostnou zvěst o příchodu Spasitele jednoduchým a srozumitelným způsobem.

Vystoupení našich nejmenších

Básničky nejmenších

Básničky nejmenších
[Pavel Stehno] © cceprusinovice.cz

A začínáme pěkně zostra sérií vánočních básniček, říkanek a písniček, jež si pro nás připravily nejmenší děti. Každé nám představuje vánoční příběh svým jedinečným a osobitým způsobem.

Vystoupení jsou odměňována bouřlivým potleskem publika. Na tvářích rodičů, babiček i dědů se zračí úsměvy dojetí a štěstí, z očí příbuzných vyzařují pocity hrdosti na své nejdražší.

Děti se svižně střídají a my ostatní pozorně posloucháme a pozorujeme, co se na stupínku děje. Některé přepadne strach a proto jsou k povzbuzení přivolány maminky. S jejich pomocí i vidinou balíčků pod stromečkem se přece jen podaří básničku zvládnout. Děkujeme Pánu Bohu, že děti v našem společenství máme a jsme za ně moc vděční.

Vánoční příběh z pohledu oslíka

Nedělní setkání pokračuje hlavním kulturním představením, kterého se zhostily starší děti a dorostenci. Příběh narození Páně nám představují poněkud netradičně – z pohledu oslíka, na němž těhotná dívka Marie přicestovala do judského Betléma v období vlády Heroda Velikého.

Oslíkův příběh

Oslíkův příběh
[Pavel Stehno] © cceprusinovice.cz

Co vše toto zvíře vidělo a zažilo?

  • Strastiplnou a nebezpečnou cestu vyprahlou krajinou kvůli úřednímu rozhodnutí císaře Augusta.
  • Josefovu nedůvěru k Marii, která je „prý“ nějakým zázrakem těhotná.
  • Nepřejícnost a nezájem betlémských občanů, kdy příchozím hostům nikdo nenabízí pomocnou ruku a proto se musejí uchýlit do chléva či jeskyně.
  • Narození dítětě, o němž bylo prorokováno, že se stane Králem králů.
  • Návštěvu podivných učených lidí z Východu, kteří miminku přinášejí vzácné dary.
  • Příchod divokých a necivilizovaných pastýřů z betlémských pastvin s podivnou zvěstí o narození Mesiáše.
  • Přítomnost nebeských zástupů andělů, kteří oslavují věčného Boha.

A ještě něco! Zážitek, na nějž ten osel nikdy nezapomene, vzpomínku na den, kdy málem vypustil duši!
Oslík si připomíná noční úprk z Betléma se svou paní, pánem a narozeným Ježíškem před Herodesovou soldateskou. Prchají před lidmi, kteří nemají zábrany a dostali srdcervoucí rozkaz zmasakrovat betlémské chlapce mladší dvou let. Troufám si tvrdit, že Josef nebohé zvíře doslova štval a možná je i pobízel holí, jen aby unikli z dosahu Herodovy zlovůle.

Když odešli, hle, anděl Hospodinův se ukázal Josefovi ve snu a řekl: „Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uprchni do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu; neboť Herodes bude hledat dítě, aby je zahubil.“
On tedy vstal, vzal v noci dítě i jeho matku, odešel do Egypta a byl tam až do smrti Herodovy. Tak se splnilo, co řekl Pán ústy proroka: ‚Z Egypta jsem povolal svého syna.‘
Když Herodes poznal, že ho mudrci oklamali, rozlítil se a dal povraždit všecky chlapce v Betlémě a v celém okolí ve stáří do dvou let, podle času, který vyzvěděl od mudrců.
Matoušovo evangelium 2, 13-16

Dramatické pásmo s dětmi nacvičil bratr farář Leoš Mach. Leoši, děkujeme! 

Hudební vložka

Jaká by to byla besídka, kdyby nezazněly písničky a chvály k poctě Pána Boha. Starší děti si pro povzbuzení každého z přítomných připravily hudební vystoupení, jež můžeme právem nazvat zlatým hřebem dopoledne.

Dětské chvály

Dětské chvály
[Pavel Stehno] © cceprusinovice.cz

Kytary i režie vystoupení se chopila Hanka, která v našem sboru v průběhu týdne vede chválovou skupinku. Z pětice hrdel zazněly moderní vánoční písníčky o narozeném Ježíši. Jaká nádherná chvíle! Jak málo stačí k tomu, aby se obyčejný zážitek změnil na jedinečný.

Dětský zpěv, upřímnost, opravdovost a vděčnost našemu Bohu, vyjádřená z celého srdce písněmi. Hani, děkujeme.
Na přání dětí zazněla také známá píseň Tři oříšky pro Popelku, kterou důvěrně známe ze stejnojmenné vánoční pohádky.

Dárky s poděkováním

Všechny děti jsme pozvali ke stromečku, kde jsme jim poděkovali za krásné představení. Pořídili jsme hromadnou fotografii a dětem jsme darovali vánoční balíčky plné sladkostí, čokolády, ovoce i jiných dobrot.
No uznejte sami, jak lépe vstoupit do vánočního týdne? Co potěší lidská srdce více, než odzbrojující dětská prostota, upřímnost a radost. Děkujeme za všechny říkanky, básničky, koledy, chvály, vyprávění i modlitby a již nyní se těšíme na další vánoční besídku.

 

Fotka a poděkování pod stromečkem

Fotka a poděkování pod stromečkem
[Alice Stará] © cceprusinovice.cz

Cestovatelský večer

Cestovatelský večer

Na třetí říjnovou neděli jsme naplánovali cestovatelskou přednášku. O svých výpravách do ciziny i dobrodružných zážitcích nám přišla vyprávět Nelly Billová. Představení Příležitostná cestovatelka, vynikající učitelka hry na hudební nástroje v ZUŠ Holešov, skvělá...

číst více
Návštěva v Súľove

Návštěva v Súľove

Vypravili jsme se na Slovensko, abychom navštívili křesťany z naší partnerské evangelické církve v Súľove. Prožili jsme spolu nezapomenutelné chvíle. Konečně Toto trvalo! Více než čtyři roky jsme si nepohlédli s našimi slovenskými přáteli do tváří. Po dvě léta jsme si...

číst více
Vánoční dopis 2023

Vánoční dopis 2023

Víte, proč slavíme Vánoce? Tušíte, kvůli komu zapalujeme svíčky na adventním věnci? Bratr farář Leoš Mach pro Vás připravil odpovědi i tradiční vánoční dopis. Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Prusinovicích Adresa: Přerovská 174, 768 42 Prusinovice...

číst více
Velikonoční večeře

Velikonoční večeře

Na Zelený čtvrtek jsme se shromáždili na faře při příležitosti velikonoční večeře. Připomněli jsme si odkaz Kristovy oběti za naše provinění. Jaká velikonoční večeře? Pořádání sederové večeře v naší farnosti zavedl po svém nástupu do Prusinovic bratr farář Leoš Mach....

číst více
Velikonoční dopis 2023

Velikonoční dopis 2023

Přiblížily se nám Velikonoce a proto Vám opět přinášíme tradiční velikonoční dopis, jehož autorem je bratr farář Mach. Uvádíme i termíny svátečních shromáždění. V Boží režii Milé sestry, milí bratři, Ježíšův slavnostní vjezd do Jeruzaléma se odehrává plně v Boží...

číst více
Volba faráře

Volba faráře

Staršovstvo sboru připravuje volbu svého faráře. K mimořádnému volebnímu shromáždění se sejdeme v neděli 16. dubna od 10:00 hodin. Úvod Vážené sestry a bratři, staršovstvo Farního sboru ČCE v Prusinovicích připravuje volbu svého kazatele. Období, v jehož průběhu bratr...

číst více
Adventní koncert 2022

Adventní koncert 2022

Na třetí adventní neděli jsme uspořádali tradiční koncert. Obecenstvo v přeplněném kostele sledovalo dechberoucí hudební vystoupení pěveckého souboru Divinum Wallachian Choir. Příprava adventního koncertu Po mnoha peripetiích spojených s řáděním nákazy koronaviru...

číst více
Vánoční dopis 2022

Vánoční dopis 2022

Vánoční svátky se kvapem blíží a my Vám přinášíme tradiční vánoční dopis, který připravil bratr farář Mach. Obsahuje úvahu naděje, soupis shromáždění v posledním měsíci roku 2022 i pozvánku na adventní koncert. [button...

číst více
Školákům od srdce

Školákům od srdce

Chopili jsme se mimořádné příležitosti a ve spolupráci s Diakonií a televizí Nova jsme se zapojili do sbírky Školákům od srdce. Podpořili jsme děti z rodin ohrožených chudobou. Volání o pomoc Z pohodlí prázdninového režimu nás během posledního srpnového týdne vyvedla...

číst více
Konfirmační slavnost 2022

Konfirmační slavnost 2022

Šestice mladých lidí potvrdila svou víru v Ježíše Krista během konfirmační slavnosti 5. června 2022. Vítáme Vás do společenství Boží rodiny. Konfirmace = Potvrzení Lidé, již se v církevním prostředí běžně nepohybují, absolutně netuší, co ta konfirmace je. Skutečný...

číst více
Zájezd na Olomoucko

Zájezd na Olomoucko

Objednali jsme si autobus a společně jsme vyrazili na celodenní putovní zájezd na Olomoucko. Na programu byly akce duchovní i světské. Sláva nazdar výletu Po loňské zkušenosti se zájezdem do Růžďky, na nějž jsme se dopravovali individuálně auty a výprava neměla...

číst více
Úhrn sbírky pro Ukrajinu

Úhrn sbírky pro Ukrajinu

Se zpožděním Vás chceme informovat a zároveň i zhodnotit výnos postní sbírky, kterou jsme uspořádali ve prospěch trpícího ukrajinského lidu. Čtvrt roku bojů Je tomu již tři měsíce, co ruská armáda vtrhla na svrchované ukrajinské území, kde rozpoutala teror. S pohnutím...

číst více
Cesta poutníka aneb Návrat Komenského

Cesta poutníka aneb Návrat Komenského

Válka, pandemie, smrt nejbližších, nucený odchod z vlasti, pocity křivdy a zoufalství. Tyto strasti zakusil Jan Amos Komenský při své pouti životem. Osud a dílo posledního biskupa Jednoty bratrské nám přijeli představit pozvaní umělci. Kulturní představení Rozhodli...

číst více
Dubnové organizační změny

Dubnové organizační změny

Měsíc duben je tu a s ním Vám přinášíme důležité změny v rytmu pravidelného sborového života. Rádi bychom Vás o nich informovali prostřednictvím tohoto článku. Návrat do lavic V průběhu února a března jsme se přesunuli „do teplých krajin“ na vyhřátou faru. Tímto...

číst více
Výroční sborové shromáždění

Výroční sborové shromáždění

V neděli 3. dubna budeme pořádat výroční sborové shromáždění a tímto oznámením Vás zveme k účasti. Začínáme v 10:00 hodin pravidelnými bohoslužbami. Výroční sborové shromáždění V průběhu každého roku před velikonočními svátky staršovstvo sboru svolává výroční sborové...

číst více
Pomoc ukrajinskému lidu

Pomoc ukrajinskému lidu

Více než dva miliony lidí doposud opustily území Ukrajiny, která čelí mohutné invazi ruských vojsk. Prchají zejména ženy se svými dětmi a každá z nich si s sebou nese malé zavazadlo, něco peněz, strašlivé zážitky posledních dnů a obavy o své nejbližší, jenž zůstali ve...

číst více
Velikonoční sborový list 2022

Velikonoční sborový list 2022

V průběhu postního období jsme pro Vás nachystali pravidelný velikonoční dopis. V dokumentu naleznete vše podstatné ze života sboru. Slovo faráře „Ty jsi asi jediný z Jeruzaléma, kdo neví, co se tam v těchto dnech stalo!“ Lukášovo evangelium 24,18 b Tato slova říkají...

číst více
Příběhy s dobrým koncem

Příběhy s dobrým koncem

Předběžně jsme Vám slíbili, že po ukončení „Milostivého léta“ budeme na našem webu sdílet příběhy lidí zachráněných z dluhové pasti. Nuže, zde jsou ... Akce ukončena Mimořádná oddlužovací událost tzv. „Milostivé léto“, kterou vyhlásily státní úřady je minulostí. Až do...

číst více
Přesun bohoslužeb na faru

Přesun bohoslužeb na faru

Bohoslužby v Prusinovicích se do odvolání přesunují z kostela na faru. Od příští neděle Vás budeme očekávat ve vytopeném sále. Dočasně měníme prostředí Milé sestry, vážení bratři, přátelé. Staršovstvo sboru se rozhodlo, že od příští neděle (tj. od 30. ledna včetně) až...

číst více
Výtěžek mimořádných sbírek

Výtěžek mimořádných sbírek

Uzavřeli jsme netradiční „tříkrálovou“ sbírku i zcela mimořádný výběr finančních prostředků na pomoc zodpovědným dlužníkům. Obě sbírky zaštiťuje Charita ČR, od níž jsme obdrželi písemná poděkování. Tříkrálová sbírka Letošní vybírání finančních prostředků třemi králi...

číst více
Evangelium podle pastýřů

Evangelium podle pastýřů

Co má společného dávný příběh pastýřů s našimi dnešními životními osudy? Možná více, než si myslíte! Představuji Vám evangelium z pohledu betlémských pastevců dobytka ... Sociální poměry doby Honáci dobytka v období starověku museli být lidé drsní a hrubí. Zkusme si...

číst více
Zpěvníky k rozebrání

Zpěvníky k rozebrání

Nové evangelické zpěvníky dorazily na naši faru a jsou určeny k rozebrání. Na základě písemné objednávky budeme organizovat jejich výdej. Výtisky jsou k dispozici Bratr farář Leoš Mach právě přivezl výtisky evangelického zpěvníku ze seniorátního skladu. Nyní jsou...

číst více
Vánoční list 2021

Vánoční list 2021

Bratr farář pro Vás připravil vánoční sborový list. Naleznete zde rozpis vánočních událostí, vánoční přání i biblické zamyšlení.                                       ...

číst více
Adventní koncert zrušen

Adventní koncert zrušen

S politováním Vás informujeme o zrušení adventního koncertu, který jsme pro Vás plánovali na sobotu 4. prosince od 15 hodin. Koncert zrušen Po vzájemné dohodě vedení našeho sboru a vedení pěveckého souboru Divinum Wallachian Choir jsme se rozhodli akci zrušit. V...

číst více