Novinky na webu

od | 07.03.2021 | Správa webu

Vylepšili jsme naše webové stránky o oddíl, jenž bude sloužit pro duchovní růst každého z nás. Naleznete jej na úvodní stránce.


Biblický verš

Každý den můžeme zahájit připomenutím náhodně vybraného slova z Knihy knih. Biblický verš se pro nás může stát trvalou inspirací a posilou pro celý den.
Citát se bude automaticky měnit po uplynutí 24 hodin. Dříve používaný biblický citát ve slovenštině je minulostí, nyní používáme službu od společnosti BibleGateway, za což děkujeme. Verš bude zobrazen v moderním překladu Bible pro 21. století (B21).

BibleGateway

Společnost BibleGateway

Slovo na doma

Dále jsme na web přidali sekci „Slovo na doma“. Jedná se o krátké mluvené příspěvky, které pro Vás nahráli faráři naší církve z různých sborů.
Každý příspěvek má délku max. 10 minut a v současnosti vychází s týdenní frekvencí. Věříme, že se poslech těchto krátkých zamyšlení stane Vaší pravidelnou aktivitou.
Tato služba se nachází na audiokanále Soundcloud. Nahraných materiálů je zde umístěno mnohem více. Pokud budete mít zájem o některé z níže uvedených kategorií, můžeme je na web doplnit. Jedná se zejména o následující kategorie příspěvků: 

  • Vybrané statě z periodika Český bratr
  • Výběr z písní evangelického zpěvníku
  • Pastoral Brothers podcast
  • Varhanní nahrávky
  • Kytarové písně ze zpěvníku Svítá
  • Slovo na týden a mnohé další

Informovanost o dění ve sboru

Jsem úplně nadšený, že se nám prostřednictvím webových stránek podařilo zajistit Vaši informovanost o sborovém dění. Když jsem v létě minulého roku začínal s tvorbou webu, stanovil jsem si základní cíl: Pravidelně Vás Informovat o všech událostech, pozvánkách a budoucích shromážděních. Dnes mohu s klidným svědomím říci, že tohoto cíle bylo s Boží pomocí dosaženo.
Jsem si plně vědom skutečnosti, že obsah stránek není zdaleka dokonalý a jsou zde mnohé nedořešené záležitosti. Budeme na jeho vylepšení pomalu pracovat. Nechte se překvapit, jakým způsobem. Na začátku tohoto projektu nebylo nic, nyní máme funkční web. Všechno je možné tomu, kdo věří…

Závěrem 

Budeme velmi rádi, když budete naše stránky pravidelně sledovat. Mnohem radši budeme, když budete s farářem či členy staršovstva komunikovat, kdy je budete zahrnovat svými dotazy a připomínkami proto, abychom společně mohli mnoho sborových záležitostí napravit a vylepšit. Není to „sbor faráře a staršovstva“, je to sbor nás všech. Jaký si ho uděláme, takový ho budeme mít.
A úplně nejradši budeme, až se všichni uvidíme ve společném shromáždění bez všech omezení, nařízení a karantén.

Přátelé,
scházet se k nedělním shromážděním v Prusinovicích prozatím můžeme a tak Vás zveme: „Přijďte mezi nás.“
Bůh Vám všem žehnej.