Sborový výlet do Přerova

od | 03.09.2020 | Sborové akce

Archiv příspěvků

Poslední neděli v srpnu jsme navštívili naše evangelické „sousedy“ ze sboru v Přerově. Odpoledne jsme věnovali průzkumu města a poznání jeho pamětihodností.


Záměr

Evangelický kostel v Přerově

Evangelický kostel v Přerově
[Pavel Stehno] © cceprusinovice.cz

Každým rokem pořádáme zájezdy do různých českobratrských destinací v naší zemi. Za ta léta jsme navštívili mnoho evangelických lokalit, od naší vsi velmi vzdálených.

Projeli jsme sbory od Brna, přes Frýdek – Místek, Javorník nad Veličkou a podívali jsme se až do slovenského Súlova.

Nikdy jsme však organizovaně nenavštívili naše „sousedy“ ze sboru v Přerově, což je ihned po sboru na Rusavě náš nejbližší českobratrský evangelický sbor.
Cíl zájezdu je vybrán, můžeme vyrazit …

 

Společné bohoslužby 

Zaplnili jsme kostel

Zaplnili jsme kostel
[Pavel Stehno] © cceprusinovice.cz

Hromadná autobusová doprava se do cca 20 km vzdáleného města jeví jako zbytečnost. Usedáme do aut podle rodin či známých. Naše řady doplňují evangelíci z kroměřížského sboru. Celá výprava (cca 35 lidí) se valí do kostela.

Usedáme do lavic a s potěšením zjišťujeme, že jsme přerovský chrám (spolu s místními věřícími) zaplnili až po kruchtu.
V rámci bohoslužebného shromáždění společně chválíme Pána Boha a sdílíme „křesťanské bratrství a sesterství“.
Za službu slova děkujeme přerovskému faráři Marku Zikmundovi.   
   

 

Posezení s poučením 

Posloucháme znalce historie

Posloucháme znalce historie
[Pavel Stehno] © cceprusinovice.cz

Po bohoslužbách jsme zváni „prý“ na malé pohoštění. Ve skutečnosti se jedná o královské hody. Stoly se přímo prohýbají pod talíři s koláči, melouny, hroznovým vínem či cukrovím. Nechybí káva, ani čaj. Hlad je po této hostině zažehnán, ale co žízeň v duši?
I na to přerovští pamatují a vyrukují se znalcem místní historie. Bedlivě posloucháme (s výjimkou dětí), jak to v minulosti chodilo.
Dozvídáme se, že s bratry a sestrami v Přerově nás pojí společné kořeny. Přerovští až do začátku 20. let minulého století patřili do prusinovického sboru. Teprve s rozvojem průmyslu a dopravy zde vznikl samostatný sbor.
Dostáváme také poučení o Janu Ámosi Komenském, učiteli národů a posledním biskupu Jednoty bratrské. Ten v Přerově studoval na latinské škole a později zde i učil v bratrské škole.
Na tomto místě chceme přerovským bratrům a sestrám poděkovat jak za přijetí, tak i za pohoštění a poučení. 

 

Památník Jednoty bratrské 

U památníku Jednoty bratrské

U památníku Jednoty bratrské
[Pavel Stehno] © cceprusinovice.cz

Opouštíme naše hostitele a s průvodkyní vyrážíme na prohlídku města. Přerov je skutečně historická lokalita, první písemné zmínky pochází ze 12. století. V roce 1256 byl povýšen králem Přemyslem Otakarem II. na královské město.
V nedávné době se zde při geologickém průzkumu ke stavbě parkoviště podařilo odkrýt základy bratrského domu a školy Jednoty bratrské. Nejcennějším exponátem je však odkrytá historická cesta, z níž byl přístup do školy. Po této stezce, kde se před několika staletími prokazatelně procházeli také Jan Amos Komenský a Jan Blahoslav, jsme se mohli projít i my.
Poděkování si zaslouží zejména přerovské zastupitelstvo za to, že tento archeologický skvost zachránilo a výstavbu parkoviště zakázalo!

 

Přes hradby na Horní náměstí

Pořizujeme společnou fotografii

Pořizujeme společnou fotografii
[Pavel Stehno] © cceprusinovice.cz

Od památníku Jednoty bratrské vedla naše cesta na přerovské hradby, které dominují panorámatu města při pohledu od řeky Bečvy. V hradbách se nachází úzký průchod, kterým se lze dostat až na Horní náměstí. Tato skrytá chodba zaujala hlavně děti, my starší jsme si museli dávat pozor na hlavu, kvůli snížené výšce chodby.

Na Horním náměstí se nachází historické domy a náměstí dominuje socha Jana Blahoslava, přerovského rodáka a kněze Jednoty bratrské. U tohoto památníku jsme pořídili společnou fotografii.

 

Prohlídka muzea a zámku

V replice učebny bratrské školy

V replice učebny bratrské školy
[Pavel Stehno] © cceprusinovice.cz

Od pana faráře Macha jsme věděli, že mnohem více se toho o Janu Ámosi Komenském i způsobu tehdejší výuky můžeme dozvědět v Komenského muzeu, jež se nachází v přerovském zámku. Prohlídka s průvodkyní byla samozřejmě domluvena předem, konkrétně na 13:00 hodin.  Muzejní expozice obsahuje následující sbírky a repliky původních místnosti a učeben:

  • Školní třídu ze 17. století (z doby působení Komenského)
  • Školní třídu a kabinet měšťanské školy z doby Rakouska-Uherska
  • Školní třídu z období první republiky
  • Školní třídu z padesátých let minulého století
  • Expozici nejvýznamnějších osobností Jednoty bratrské
  • Sbírky entomologie
  • Sbírky mineralogie
  • Archeologické vykopávky Přerovska (nachází se v zámeckém sklepení)  
  • Přístup na zámeckou věž 

To vše si můžete prohlédnout za lidovou, téměř až směšnou cenu 40 kč za dospělého a 20 kč za dítě nebo studenta. Na zámku strávíte celé odpoledne, než se všemi sbírkami a prostory dostanete k východu. Jednoduše dostanete „za málo peněz hodně muziky“.
Tato skromnost se již v dnešní době moc nenosí.
Muzeum zanechalo velkolepý dojem v srdci každého účastníka zájezdu.
Rádi bychom poděkovali naší průvodkyni, která nám prostory ukázala a se životem a dílem Komenského nás podrobně seznámila.     

 

Volný program a návrat domů

Opouštíme zámek, domluvený program končí. Někteří z nás míří do restaurací na pozdní oběd, jiní na procházku po městě. Ostatní se vydávají k autům a na cestu domů.
Sborový zájezd se vydařil, počasí nám přálo.
Poděkování si zaslouží všichni, kteří s námi na zájezd vyrazili a také bratr farář Mach, který prohlídku zámeckého muzea domluvil.    

 

Prohlédnout fotografie ze sborového zájezdu

Cestovatelský večer

Cestovatelský večer

Na třetí říjnovou neděli jsme naplánovali cestovatelskou přednášku. O svých výpravách do ciziny i dobrodružných zážitcích nám přišla vyprávět Nelly Billová. Představení Příležitostná cestovatelka, vynikající učitelka hry na hudební nástroje v ZUŠ Holešov, skvělá...

číst více
Návštěva v Súľove

Návštěva v Súľove

Vypravili jsme se na Slovensko, abychom navštívili křesťany z naší partnerské evangelické církve v Súľove. Prožili jsme spolu nezapomenutelné chvíle. Konečně Toto trvalo! Více než čtyři roky jsme si nepohlédli s našimi slovenskými přáteli do tváří. Po dvě léta jsme si...

číst více
Vánoční dopis 2023

Vánoční dopis 2023

Víte, proč slavíme Vánoce? Tušíte, kvůli komu zapalujeme svíčky na adventním věnci? Bratr farář Leoš Mach pro Vás připravil odpovědi i tradiční vánoční dopis. Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Prusinovicích Adresa: Přerovská 174, 768 42 Prusinovice...

číst více
Velikonoční večeře

Velikonoční večeře

Na Zelený čtvrtek jsme se shromáždili na faře při příležitosti velikonoční večeře. Připomněli jsme si odkaz Kristovy oběti za naše provinění. Jaká velikonoční večeře? Pořádání sederové večeře v naší farnosti zavedl po svém nástupu do Prusinovic bratr farář Leoš Mach....

číst více
Velikonoční dopis 2023

Velikonoční dopis 2023

Přiblížily se nám Velikonoce a proto Vám opět přinášíme tradiční velikonoční dopis, jehož autorem je bratr farář Mach. Uvádíme i termíny svátečních shromáždění. V Boží režii Milé sestry, milí bratři, Ježíšův slavnostní vjezd do Jeruzaléma se odehrává plně v Boží...

číst více
Volba faráře

Volba faráře

Staršovstvo sboru připravuje volbu svého faráře. K mimořádnému volebnímu shromáždění se sejdeme v neděli 16. dubna od 10:00 hodin. Úvod Vážené sestry a bratři, staršovstvo Farního sboru ČCE v Prusinovicích připravuje volbu svého kazatele. Období, v jehož průběhu bratr...

číst více
Vánoční besídka 2022

Vánoční besídka 2022

Čtvrtá adventní neděle se nesla v režii dětí, které si pro nás připravily básničky, písničky a zdramatizované vyprávění o příchodu Krále králů. Neděle v dětské režii Vánočním svátkům každoročně předchází čtyřtýdenní období adventu. V tomto období se křesťané...

číst více
Adventní koncert 2022

Adventní koncert 2022

Na třetí adventní neděli jsme uspořádali tradiční koncert. Obecenstvo v přeplněném kostele sledovalo dechberoucí hudební vystoupení pěveckého souboru Divinum Wallachian Choir. Příprava adventního koncertu Po mnoha peripetiích spojených s řáděním nákazy koronaviru...

číst více
Vánoční dopis 2022

Vánoční dopis 2022

Vánoční svátky se kvapem blíží a my Vám přinášíme tradiční vánoční dopis, který připravil bratr farář Mach. Obsahuje úvahu naděje, soupis shromáždění v posledním měsíci roku 2022 i pozvánku na adventní koncert. [button...

číst více
Školákům od srdce

Školákům od srdce

Chopili jsme se mimořádné příležitosti a ve spolupráci s Diakonií a televizí Nova jsme se zapojili do sbírky Školákům od srdce. Podpořili jsme děti z rodin ohrožených chudobou. Volání o pomoc Z pohodlí prázdninového režimu nás během posledního srpnového týdne vyvedla...

číst více
Konfirmační slavnost 2022

Konfirmační slavnost 2022

Šestice mladých lidí potvrdila svou víru v Ježíše Krista během konfirmační slavnosti 5. června 2022. Vítáme Vás do společenství Boží rodiny. Konfirmace = Potvrzení Lidé, již se v církevním prostředí běžně nepohybují, absolutně netuší, co ta konfirmace je. Skutečný...

číst více
Zájezd na Olomoucko

Zájezd na Olomoucko

Objednali jsme si autobus a společně jsme vyrazili na celodenní putovní zájezd na Olomoucko. Na programu byly akce duchovní i světské. Sláva nazdar výletu Po loňské zkušenosti se zájezdem do Růžďky, na nějž jsme se dopravovali individuálně auty a výprava neměla...

číst více
Úhrn sbírky pro Ukrajinu

Úhrn sbírky pro Ukrajinu

Se zpožděním Vás chceme informovat a zároveň i zhodnotit výnos postní sbírky, kterou jsme uspořádali ve prospěch trpícího ukrajinského lidu. Čtvrt roku bojů Je tomu již tři měsíce, co ruská armáda vtrhla na svrchované ukrajinské území, kde rozpoutala teror. S pohnutím...

číst více
Cesta poutníka aneb Návrat Komenského

Cesta poutníka aneb Návrat Komenského

Válka, pandemie, smrt nejbližších, nucený odchod z vlasti, pocity křivdy a zoufalství. Tyto strasti zakusil Jan Amos Komenský při své pouti životem. Osud a dílo posledního biskupa Jednoty bratrské nám přijeli představit pozvaní umělci. Kulturní představení Rozhodli...

číst více
Dubnové organizační změny

Dubnové organizační změny

Měsíc duben je tu a s ním Vám přinášíme důležité změny v rytmu pravidelného sborového života. Rádi bychom Vás o nich informovali prostřednictvím tohoto článku. Návrat do lavic V průběhu února a března jsme se přesunuli „do teplých krajin“ na vyhřátou faru. Tímto...

číst více
Výroční sborové shromáždění

Výroční sborové shromáždění

V neděli 3. dubna budeme pořádat výroční sborové shromáždění a tímto oznámením Vás zveme k účasti. Začínáme v 10:00 hodin pravidelnými bohoslužbami. Výroční sborové shromáždění V průběhu každého roku před velikonočními svátky staršovstvo sboru svolává výroční sborové...

číst více
Pomoc ukrajinskému lidu

Pomoc ukrajinskému lidu

Více než dva miliony lidí doposud opustily území Ukrajiny, která čelí mohutné invazi ruských vojsk. Prchají zejména ženy se svými dětmi a každá z nich si s sebou nese malé zavazadlo, něco peněz, strašlivé zážitky posledních dnů a obavy o své nejbližší, jenž zůstali ve...

číst více
Velikonoční sborový list 2022

Velikonoční sborový list 2022

V průběhu postního období jsme pro Vás nachystali pravidelný velikonoční dopis. V dokumentu naleznete vše podstatné ze života sboru. Slovo faráře „Ty jsi asi jediný z Jeruzaléma, kdo neví, co se tam v těchto dnech stalo!“ Lukášovo evangelium 24,18 b Tato slova říkají...

číst více
Příběhy s dobrým koncem

Příběhy s dobrým koncem

Předběžně jsme Vám slíbili, že po ukončení „Milostivého léta“ budeme na našem webu sdílet příběhy lidí zachráněných z dluhové pasti. Nuže, zde jsou ... Akce ukončena Mimořádná oddlužovací událost tzv. „Milostivé léto“, kterou vyhlásily státní úřady je minulostí. Až do...

číst více
Přesun bohoslužeb na faru

Přesun bohoslužeb na faru

Bohoslužby v Prusinovicích se do odvolání přesunují z kostela na faru. Od příští neděle Vás budeme očekávat ve vytopeném sále. Dočasně měníme prostředí Milé sestry, vážení bratři, přátelé. Staršovstvo sboru se rozhodlo, že od příští neděle (tj. od 30. ledna včetně) až...

číst více
Výtěžek mimořádných sbírek

Výtěžek mimořádných sbírek

Uzavřeli jsme netradiční „tříkrálovou“ sbírku i zcela mimořádný výběr finančních prostředků na pomoc zodpovědným dlužníkům. Obě sbírky zaštiťuje Charita ČR, od níž jsme obdrželi písemná poděkování. Tříkrálová sbírka Letošní vybírání finančních prostředků třemi králi...

číst více
Evangelium podle pastýřů

Evangelium podle pastýřů

Co má společného dávný příběh pastýřů s našimi dnešními životními osudy? Možná více, než si myslíte! Představuji Vám evangelium z pohledu betlémských pastevců dobytka ... Sociální poměry doby Honáci dobytka v období starověku museli být lidé drsní a hrubí. Zkusme si...

číst více
Zpěvníky k rozebrání

Zpěvníky k rozebrání

Nové evangelické zpěvníky dorazily na naši faru a jsou určeny k rozebrání. Na základě písemné objednávky budeme organizovat jejich výdej. Výtisky jsou k dispozici Bratr farář Leoš Mach právě přivezl výtisky evangelického zpěvníku ze seniorátního skladu. Nyní jsou...

číst více
Vánoční list 2021

Vánoční list 2021

Bratr farář pro Vás připravil vánoční sborový list. Naleznete zde rozpis vánočních událostí, vánoční přání i biblické zamyšlení.                                       ...

číst více