Květnová sdělení

od | 02.05.2021 | Sborová oznámení

Přátelé,
nouzový pandemický stav je v naší zemi minulostí. Pro Vaši informaci jsme připravili květnový rozpis včetně dalších podrobností. 


Bohoslužby

S postupným rozvolňováním epidemických opatření dochází k úpravám sborového života. Jsme potěšeni, že Vám můžeme zvěstovat (alespoň částečně) dobré zprávy.
Nařízení o maximálním počtu účastníků bohoslužeb bylo zrušeno. Počet přítomných v kostele již není limitován.
Z toho důvodu Vás chceme srdečně pozvat k účasti na nedělních shromážděních. Bohoslužby v Prusinovicích se budou konat každou květnovou neděli.

Květnový rozpis

Květnový rozpis
[Michael Gaida] © Pixabay.com

Zdůrazňujeme následující:

  • V neděli 23.05. se koná sváteční Svatodušní shromáždění, při kterém bude vysluhována Večeře Páně a na bohoslužeb vykonáme sbírku na potřeby Diakonie ČCE.
  • Shromáždění při příležitosti nanebevstoupení Páně, jež připadá v letošním roce na čtvrtek 13.05. se ruší.
  • Bohoslužby v Holešově a Bystřici pod Hostýnem se prozatím nekonají. 

Další oznámení

Biblická hodina pro dospělé probíhá stále jen v on – line podobě každou středu ve 20:00. Pokud máte zájem, připojte se kliknutím na následující tlačítko.

Připojit se na biblickou hodinu

  • Výuka náboženství a schůze staršovstva se v prezenční formě nekonají. Věříme však, že se tomu stane v nejbližší době.
  • Do konce měsíce května konáme sbírku na Jeronýmovu jednotu. Své dary můžete předávat sestře Sklenářové, nebo lze finanční částku poslat na sborový účet.
  • Výroční sborové shromáždění se odkládá na později. O jeho konání Vás budeme v předstihu informovat.

S přáním krásného dne
staršovstvo sboru.