Květnová sdělení

od | 02.05.2021 | Sborová oznámení

Archiv příspěvků

Přátelé,
nouzový pandemický stav je v naší zemi minulostí. Pro Vaši informaci jsme připravili květnový rozpis včetně dalších podrobností. 


Bohoslužby

S postupným rozvolňováním epidemických opatření dochází k úpravám sborového života. Jsme potěšeni, že Vám můžeme zvěstovat (alespoň částečně) dobré zprávy.
Nařízení o maximálním počtu účastníků bohoslužeb bylo zrušeno. Počet přítomných v kostele již není limitován.
Z toho důvodu Vás chceme srdečně pozvat k účasti na nedělních shromážděních. Bohoslužby v Prusinovicích se budou konat každou květnovou neděli.

Květnový rozpis

Květnový rozpis
[Michael Gaida] © Pixabay.com

Zdůrazňujeme následující:

  • V neděli 23.05. se koná sváteční Svatodušní shromáždění, při kterém bude vysluhována Večeře Páně a na bohoslužeb vykonáme sbírku na potřeby Diakonie ČCE.
  • Shromáždění při příležitosti nanebevstoupení Páně, jež připadá v letošním roce na čtvrtek 13.05. se ruší.
  • Bohoslužby v Holešově a Bystřici pod Hostýnem se prozatím nekonají. 

Další oznámení

Biblická hodina pro dospělé probíhá stále jen v on – line podobě každou středu ve 20:00. Pokud máte zájem, připojte se kliknutím na následující tlačítko.

Připojit se na biblickou hodinu

  • Výuka náboženství a schůze staršovstva se v prezenční formě nekonají. Věříme však, že se tomu stane v nejbližší době.
  • Do konce měsíce května konáme sbírku na Jeronýmovu jednotu. Své dary můžete předávat sestře Sklenářové, nebo lze finanční částku poslat na sborový účet.
  • Výroční sborové shromáždění se odkládá na později. O jeho konání Vás budeme v předstihu informovat.

S přáním krásného dne
staršovstvo sboru.

Konfirmační slavnost 2022

Konfirmační slavnost 2022

Šestice mladých lidí potvrdila svou víru v Ježíše Krista během konfirmační slavnosti 5. června 2022. Vítáme Vás do společenství Boží rodiny. Konfirmace = Potvrzení Lidé, již se v církevním prostředí běžně nepohybují, absolutně netuší, co ta konfirmace je. Skutečný...

pokračovat ve čtení
Zájezd na Olomoucko

Zájezd na Olomoucko

Objednali jsme si autobus a společně jsme vyrazili na celodenní putovní zájezd na Olomoucko. Na programu byly akce duchovní i světské. Sláva nazdar výletu Po loňské zkušenosti se zájezdem do Růžďky, na nějž jsme se dopravovali individuálně auty a výprava neměla...

pokračovat ve čtení
Úhrn sbírky pro Ukrajinu

Úhrn sbírky pro Ukrajinu

Se zpožděním Vás chceme informovat a zároveň i zhodnotit výnos postní sbírky, kterou jsme uspořádali ve prospěch trpícího ukrajinského lidu. Čtvrt roku bojů Je tomu již tři měsíce, co ruská armáda vtrhla na svrchované ukrajinské území, kde rozpoutala teror. S pohnutím...

pokračovat ve čtení
Cesta poutníka aneb Návrat Komenského

Cesta poutníka aneb Návrat Komenského

Válka, pandemie, smrt nejbližších, nucený odchod z vlasti, pocity křivdy a zoufalství. Tyto strasti zakusil Jan Amos Komenský při své pouti životem. Osud a dílo posledního biskupa Jednoty bratrské nám přijeli představit pozvaní umělci. Kulturní představení Rozhodli...

pokračovat ve čtení
Dubnové organizační změny

Dubnové organizační změny

Měsíc duben je tu a s ním Vám přinášíme důležité změny v rytmu pravidelného sborového života. Rádi bychom Vás o nich informovali prostřednictvím tohoto článku. Návrat do lavic V průběhu února a března jsme se přesunuli „do teplých krajin“ na vyhřátou faru. Tímto...

pokračovat ve čtení