Velikonoční program 2021

od | 26.03.2021 | Sborová oznámení

Archiv příspěvků

Milé sestry a bratři,
tímto sdělením Vás chceme pozvat k bohoslužbám během velikonočního týdne a prosíme Vás, abyste se rozpisem řídili.


Aktuální situace

Vzhledem k současné situaci, kdy se řádění viru neustále nedaří dostat pod kontrolu, jsme nuceni dodržovat platná vládní nařízení o omezení počtu osob na bohoslužebných shromážděních. Pro náš sbor to znamená následující omezení:

 • Účast na bohoslužbách musí být omezena maximálním počtem 25 lidí.
 • Všichni zúčastnění musí mít nasazenou ochranu dýchacích cest.

Není nám z toho „volno u srdce“, ale je to cesta, jak se můžeme během velikonočních svátků setkat a společně sdílet jedinečný Boží záchranný čin.

Rozpis shromáždění o velikonočním týdnu

S respektem ke všem nařízením jsme pro Vás připravili následující program. V Prusinovicích se sejdeme v těchto termínech a časech:

 • V neděli 28. 03 (Květná neděle) v 10:00 hod.
 • Ve čtvrtek 01.04 (Zelený čtvrtek) v 18:00 hod.
 • V pátek 02.04 (Velký pátek) v 10:00 hod.
 • V pátek 02.04 (Velký pátek) v 11:00 hod.
 • V neděli 04.04 (Neděle velikonoční) v 10:00 hod.
 • V neděli 04.04 (Neděle velikonoční) v 11:00 hod.
 • V pondělí 05.04 (pondělí velikonoční) v 10:00 hod.

Velikonoční vítězství obrazem

Velikonoční vítězství obrazem
[Jeff Jacobs] © Pixabay.com

Kvůli očekávanému zvýšenému zájmu o velkopáteční i nedělní bohoslužby jsme pro Vás připravili setkání ve dvou časech (v 10:00 a v 11:00 hodin). Na Velký pátek i na Neděli velikonoční bude vysluhována Večeře Páně. Abychom dodrželi vládní příkazy, budeme se na bohoslužby přihlašovat.
Způsob registrace již dobře znáte od Vánoc. Používáme webového formuláře Doodle. Obrázkový návod na přihlášení je na konci článku.
Prosíme Vás, abyste se zde zapisovali.

Na bohoslužby se přihlašujte zde.

Pokud by se Vám nepodařilo do internetového formuláře zapsat, nebo nevlastníte potřebná technická zařízení, kontaktujte nás telefonicky:

 • Na čísle +420 724 739 686 (mobil na faráře).
 • Na čísle +420 605 572 423 (mobil na místokurátora).

Jeden nebo druhý Vás zapíšeme a potvrdíme Vaši účast. Srdečně se těšíme na setkání s Vámi.

Upozornění

Připomínáme, že v kazatelských stanicích Holešov a Bystřice pod Hostýnem se bohoslužebná shromáždění až do odvolání nekonají, což samozřejmě platí i pro Velikonoční shromáždění.

Velikonoční sbírky

Rádi bychom Vás pozvali k aktivnímu zapojení do velikonočních sbírek. Přispět můžete buď hotovostí, nebo lze finanční částku zaslat na sborový účet 227225204/0300 (do poznámky uveďte účel sbírky).

Štědrého dárce miluje Bůh

Štědrého dárce miluje Bůh
[Hebi B] © Pixabay.com

 1. V Neděli velikonoční bude vykonána sbírka na Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty. Ústřední shromáždění JJ na loňském zasedání rozhodlo, že výtěžek této sbírky bude určen sboru v Brně – Židenicích a použije se na úhradu stavebních prací, spočívajících v statickém zabezpečení objektu kostela. Leták Jeronýmovy jednoty si můžete rozebrat během svátečních bohoslužeb z kostelních lavic. 
 2. Do konce velikonočních svátků lze dobrovolně přispět na sbírku pořádanou Diakonií ČCE. Ta je určena pro potřeby komunitního centra Tahaddi v Libanonu. Vybrané finanční příspěvky budou využity na podporu vzdělávání tamních dětí. Více infomací o této sbírce zde.

Velmi si vážíme všech Vašich darů, v Bibli je psáno:

Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť radostného dárce miluje Bůh.
2. List Korintským 9, 7

Návod k přihlašovacímu formuláři

Návod na přihlášení - I. část

Návod na přihlášení – I. část
[Pavel Stehno] © cceprusinovice.cz

Návod na přihlášení - II. část

Návod na přihlášení – II. část
[Pavel Stehno] © cceprusinovice.cz

Návod na přihlášení - III. část

Návod na přihlášení – III. část
[Pavel Stehno] © cceprusinovice.cz

 

Konfirmační slavnost 2022

Konfirmační slavnost 2022

Šestice mladých lidí potvrdila svou víru v Ježíše Krista během konfirmační slavnosti 5. června 2022. Vítáme Vás do společenství Boží rodiny. Konfirmace = Potvrzení Lidé, již se v církevním prostředí běžně nepohybují, absolutně netuší, co ta konfirmace je. Skutečný...

pokračovat ve čtení
Zájezd na Olomoucko

Zájezd na Olomoucko

Objednali jsme si autobus a společně jsme vyrazili na celodenní putovní zájezd na Olomoucko. Na programu byly akce duchovní i světské. Sláva nazdar výletu Po loňské zkušenosti se zájezdem do Růžďky, na nějž jsme se dopravovali individuálně auty a výprava neměla...

pokračovat ve čtení
Úhrn sbírky pro Ukrajinu

Úhrn sbírky pro Ukrajinu

Se zpožděním Vás chceme informovat a zároveň i zhodnotit výnos postní sbírky, kterou jsme uspořádali ve prospěch trpícího ukrajinského lidu. Čtvrt roku bojů Je tomu již tři měsíce, co ruská armáda vtrhla na svrchované ukrajinské území, kde rozpoutala teror. S pohnutím...

pokračovat ve čtení
Cesta poutníka aneb Návrat Komenského

Cesta poutníka aneb Návrat Komenského

Válka, pandemie, smrt nejbližších, nucený odchod z vlasti, pocity křivdy a zoufalství. Tyto strasti zakusil Jan Amos Komenský při své pouti životem. Osud a dílo posledního biskupa Jednoty bratrské nám přijeli představit pozvaní umělci. Kulturní představení Rozhodli...

pokračovat ve čtení
Dubnové organizační změny

Dubnové organizační změny

Měsíc duben je tu a s ním Vám přinášíme důležité změny v rytmu pravidelného sborového života. Rádi bychom Vás o nich informovali prostřednictvím tohoto článku. Návrat do lavic V průběhu února a března jsme se přesunuli „do teplých krajin“ na vyhřátou faru. Tímto...

pokračovat ve čtení