Velikonoční program 2021

od | 26.03.2021 | Sborová oznámení

Milé sestry a bratři,
tímto sdělením Vás chceme pozvat k bohoslužbám během velikonočního týdne a prosíme Vás, abyste se rozpisem řídili.


Aktuální situace

Vzhledem k současné situaci, kdy se řádění viru neustále nedaří dostat pod kontrolu, jsme nuceni dodržovat platná vládní nařízení o omezení počtu osob na bohoslužebných shromážděních. Pro náš sbor to znamená následující omezení:

 • Účast na bohoslužbách musí být omezena maximálním počtem 25 lidí.
 • Všichni zúčastnění musí mít nasazenou ochranu dýchacích cest.

Není nám z toho „volno u srdce“, ale je to cesta, jak se můžeme během velikonočních svátků setkat a společně sdílet jedinečný Boží záchranný čin.

Rozpis shromáždění o velikonočním týdnu

S respektem ke všem nařízením jsme pro Vás připravili následující program. V Prusinovicích se sejdeme v těchto termínech a časech:

 • V neděli 28. 03 (Květná neděle) v 10:00 hod.
 • Ve čtvrtek 01.04 (Zelený čtvrtek) v 18:00 hod.
 • V pátek 02.04 (Velký pátek) v 10:00 hod.
 • V pátek 02.04 (Velký pátek) v 11:00 hod.
 • V neděli 04.04 (Neděle velikonoční) v 10:00 hod.
 • V neděli 04.04 (Neděle velikonoční) v 11:00 hod.
 • V pondělí 05.04 (pondělí velikonoční) v 10:00 hod.

Velikonoční vítězství obrazem

Velikonoční vítězství obrazem
[Jeff Jacobs] © Pixabay.com

Kvůli očekávanému zvýšenému zájmu o velkopáteční i nedělní bohoslužby jsme pro Vás připravili setkání ve dvou časech (v 10:00 a v 11:00 hodin). Na Velký pátek i na Neděli velikonoční bude vysluhována Večeře Páně. Abychom dodrželi vládní příkazy, budeme se na bohoslužby přihlašovat.
Způsob registrace již dobře znáte od Vánoc. Používáme webového formuláře Doodle. Obrázkový návod na přihlášení je na konci článku.
Prosíme Vás, abyste se zde zapisovali.

Na bohoslužby se přihlašujte zde.

Pokud by se Vám nepodařilo do internetového formuláře zapsat, nebo nevlastníte potřebná technická zařízení, kontaktujte nás telefonicky:

 • Na čísle +420 724 739 686 (mobil na faráře).
 • Na čísle +420 605 572 423 (mobil na místokurátora).

Jeden nebo druhý Vás zapíšeme a potvrdíme Vaši účast. Srdečně se těšíme na setkání s Vámi.

Upozornění

Připomínáme, že v kazatelských stanicích Holešov a Bystřice pod Hostýnem se bohoslužebná shromáždění až do odvolání nekonají, což samozřejmě platí i pro Velikonoční shromáždění.

Velikonoční sbírky

Rádi bychom Vás pozvali k aktivnímu zapojení do velikonočních sbírek. Přispět můžete buď hotovostí, nebo lze finanční částku zaslat na sborový účet 227225204/0300 (do poznámky uveďte účel sbírky).

Štědrého dárce miluje Bůh

Štědrého dárce miluje Bůh
[Hebi B] © Pixabay.com

 1. V Neděli velikonoční bude vykonána sbírka na Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty. Ústřední shromáždění JJ na loňském zasedání rozhodlo, že výtěžek této sbírky bude určen sboru v Brně – Židenicích a použije se na úhradu stavebních prací, spočívajících v statickém zabezpečení objektu kostela. Leták Jeronýmovy jednoty si můžete rozebrat během svátečních bohoslužeb z kostelních lavic. 
 2. Do konce velikonočních svátků lze dobrovolně přispět na sbírku pořádanou Diakonií ČCE. Ta je určena pro potřeby komunitního centra Tahaddi v Libanonu. Vybrané finanční příspěvky budou využity na podporu vzdělávání tamních dětí. Více infomací o této sbírce zde.

Velmi si vážíme všech Vašich darů, v Bibli je psáno:

Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť radostného dárce miluje Bůh.
2. List Korintským 9, 7

Návod k přihlašovacímu formuláři

Návod na přihlášení - I. část

Návod na přihlášení – I. část
[Pavel Stehno] © cceprusinovice.cz

Návod na přihlášení - II. část

Návod na přihlášení – II. část
[Pavel Stehno] © cceprusinovice.cz

Návod na přihlášení - III. část

Návod na přihlášení – III. část
[Pavel Stehno] © cceprusinovice.cz