Pozvání na sborový výlet 2021

od | 25.07.2021 | Pozvánky

Srdečně Vás zveme na letní sborový zájezd do sboru v Růžďce. Přihlašujte se, prosím, do 2. srpna na archu, jenž je umístěn v kostelní síni.


Termín, místo, čas, doprava

Sborový zájezd se koná v neděli 15. srpna 2021 za každého počasí. Pojedeme do českobratrského sboru v Růžďce.
V tomto roce se nebude objednávat autobusová doprava a transport si zajistíme pomocí osobních automobilů. Ti z Vás, kteří autem nedisponujete a chtěli byste se výletu zúčastnit, obraťte se na staršovstvo sboru. Zajistíme Vám místo v některém z našich vozů.
Program v Růžďce začíná v 10:00 hodin bohoslužbami. Prosíme Vás, dostavte se nejpozději na tento čas.

Přihlašování

Zájezd do Růžďky

Zájezd do Růžďky
[Ivabalk] © Pixabay.com

Bratři a sestry v Růžďce se rozhodli pro nás připravit pohoštění. Z toho důvodu potřebujeme dopředu vědět, kolik nás pojede, abychom mohli tuto záležitost nahlásit.
Proto Vás vyzýváme: „Přihlašujte se nejpozději do 2. srpna.V kostelní síni jsme připravili arch, do kterého se můžete zapisovat. Kdo z Vás by se nestíhal zapsat na seznam, nechť zavolá bratru faráři Leoši Machovi na mobil +420 724 739 686. Zapíše Vás a potvrdí Vaši účast. 

Volný program

Po bohoslužbách, setkání s místními evangelíky a pohoštění bude následovat volný program.
Nabízí se možnost turistické procházky, koupání ve vodní nádrži Bystřička nebo spojení obou kratochvílí. K dispozici je návštěva kulturních památek ve Vsetíně, Valašském Meziříčí či Rožnově pod Radhoštěm. Představivosti se meze nekladou.
Návrat domů není organizován a můžete si jej naplánovat dle ctěné libosti.