Soucit s nepřítelem

od | 07.11.2020 | Inspirace

Archiv příspěvků

Vydáme se po stopách příběhu Dirka Willemse, anababtistického křesťana, žijícího na území Habsburského Nizozemí v 16. století. Zjistíme, čím nás může jeho příběh a charakter inspirovat!


Dobové zasazení příběhu

Nizozemská krajina

Nizozemská krajina
[StockSnap] © Pixabay.com

Oblast Nizozemí se v průběhu druhé poloviny 16. století nachází pod nadvládou španělského krále Filipa II. Panovníkova snaha o zavedení absolutistické politiky v zemi a značné rekatolizační úsilí vyústí v protišpanělské povstání.
Na potlačení vzpoury si Filip II. najímá nového místodržitele – nechvalně proslulého vévodu z Alby. Ten svou krutostí konflikt ještě umocní. Povstání začíná přerůstat v revoluci a náboženskou válku mezi katolíky a protestanty.   

Anababtisté

Jedním z reformních protestantských hnutí té doby jsou anababtisté (tzv. „novokřtěnci“). Jejich učení se opírá o tyto nejdůležitější teze:

  • Vykonání křtu u dospělých lidí 
  • Snaha o návrat „zkažené“ církve k čistému vnímání křesťanství podle vzoru prvních křesťanů 

V počátcích hnutí se noví členové nechávají znovu pokřtít. Později by děti anababtistů měly být křtěny ve věku, kdy si budou plně vědomi významu a závažnosti křtu, coby dobrovolného rozhodnutí následování Ježíše Krista a počátek zrodu nového života z víry.
Obě základní teze musely tehdejší katolické církvi hnout žlučí. 

Dirk Willems

Ke skupině „novokřtěnců“ patří i hrdina našeho příběhu Dirk Willems.
V mladém věku se nechává opětovně pokřtít. Ve svém domě pořádá tajné schůze anababtistického společenství, na kterých se šíří „
zakázané“ učení. V budoucnu mu bude kladeno za vinu, že dovolil, aby několik osob bylo v jeho domě pokřtěno.

Petr jim odpověděl: „Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého.“
Skutky apoštolské 2,38

Zatčení a útěk

Willems je zatčen úřady, pravděpodobně v důsledku cizího udání. Následně je převezen do palácového komplexu, dočasně přeměněného na vězení. Zde je uvržen do cely, kde má čekat na vykonání soudního řízení, ve kterém bude čelit obvinění z příslušnosti k nepovolenému hnutí a podněcování vzpoury proti katolické moci.  
Dirk tuší, že jediný způsob jak si zachránit život je útěk. Ve vězeňské kobce promýšlí plán. Začíná vyrábět lano ze zasukovaných starých hadrů.
Konečně nastává ta správná chvíle. Teď, nebo nikdy! Oknem ve stěně se za pomoci lana spouští dolů až dosáhne pevné země. Útěk se daří! 

Soucit s nepřítelem

Záchrana tonoucího strážce

Záchrana tonoucího strážce
[Gerd Altmann] © Pixabay.com

V tu chvíli si prchajícího Willemse všímá strážný pevnosti. Začíná pronásledování. Dirk si to namíří přes zamrzlé jezero Hondegat poblíž vesnice Asperen. Led však ještě není dostatečně silný.
Hmotnost pronásledovaného je výrazně nižší, což je způsobeno i hladověním v žaláři. Willems bezpečně přebíhá zamrzlé jezero. Zdá se, že vyvázne ze spárů nepřátel. V tom zaslechne zvuky prolomeného ledu. Jeho pronásledovatel se probořil do jezera a zoufale volá o pomoc…  

Přátelé, co si v takové situaci počít? Jak se zachovat?
Utéci a zachránit si vlastní život s tím, že nepřítel ten svůj možná ztratí? Nebo se vrátit a zachránit život nepřítele s tím, že riskuji vlastní dopadení? 
Dirk Willems se rozhodl řídit příkladem toho, kterému bezmezně důvěřoval. Uposlechl slova Pána Ježíše Krista:  

Slyšeli jste, že bylo řečeno: „Milovati budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého.“ Já však vám pravím: „Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují.
Matoušovo evangelium 5, 43 – 44

Dilema rozhodování

Co následovalo? Dirk Willems se vrací a zachraňuje svého nepřítele z ledové vody. Zachráněný strážný mu chce prokázat vděčnost a je rozhodnutý pustit Dirka na svobodu. 
V tuto chvíli však na břehu jezera stojí velitel vězeňského komplexu a vyhrožuje strážnému, aby pamatoval na přísahu, kterou je jako voják povinován a okamžitě zatkl prchajícího vězně! 

Přátelé, co si v takové situaci počít? Jak se zachovat? 
Splnit přísahu, i když je to proti mé vlastní vůli, ale zajistit tak sobě bezpečí? Nebo odmítnout, vzdorovat a riskovat přísný trest, ale vysvobodit svého zachránce? 
Strážný se rozhodl pro své bezpečí, Willemse zatkl a předal jej veliteli pevnosti. 

„Odměna“ za záchranu lidského života

Strhující příběh graduje. Jaká bude Willemsova odměnaza záchranu lidského života?
Úřady neponechaly nic náhodě. Willems je vsazen do bezpečnějšího vězení, které se nachází v malé místnosti vysoké kostelní věže. Zde jsou jeho nohy pro jistotu uzamčeny do klády. 
Následuje soudní proces, kde je Dirk obviněn z pořádání tajných schůzí anababtistů, šíření „zvrhlého“ učení, svolení s křtem dospělých, napomáhání vzpouře a za provedení útěku.
Ortel soudce zní takto:
„Všechny tyto činy jsou v rozporu s naší svatou křesťanskou vírou, s vyhláškami jeho královského majestátu a nesmí být tolerovány, nýbrž přísně trestány!“
Willems neústupně trvá na svém přesvědčení a tento postoj pro něj znamená jediné – smrt. 

Smrt na hranici

Smrt na hranici

Smrt na hranici
[Suhas Rawool] © Pixabay.com

Z důvěryhodných svědectví těch, kteří byli přítomni smrti tohoto věrného následovníka Kristova se dochovalo následující líčení
Vězeň byl připoután ke kůlu, pod nímž byla navršena hranice. Oheň vzplál. Silný vítr však plameny hnal směrem od hlavy odsouzeného a utrpení se prodlužovalo. V nedalekém městě Leerdam, jehož směrem vítr foukal, bylo slyšet více než sedmdesátkrát zasténání: „Ó můj Pane, můj Bože.“
Soudní vykonavatel, zděšený tou hrůznou podívanou a naplněný lítostí, nařídil katovi, aby Willemsovo utrpení zkrátil.
Dirk Willems prošel touto zkouškou statečně a odevzdal svou duši do rukou svého Boha.     

Inspirace

Vážení čtenáři, neznám názornější příběh, na kterém by se lépe ukázal zásadní rozdíl mezi křesťanem skutečným a křesťanem povrchním.
Skutečný křesťan je ten, který slova, skutky a zaslíbení Ježíše Krista bere vážně tak, že je ochotný pro Něj riskovat i svůj život.
Dnes nám za své náboženské přesvědčení o životy nejde. Přesto při vyznání Pána Ježíše Krista riskujeme ztrátu vážnosti a soudnosti u ostatních lidí a nálepku „podivínů a zpátečníků“.

Příběh Dirka Willemse ukazuje, že má smysl na Krista vsadit a být připravený pro Něj něco obětovat. Z Dirkova činu vyzařuje nezměrná lidskost a obrovská vnitřní síla, způsobená mocí Božího Ducha. 

Křesťané povrchní jsou v příběhu zcela jasně patrní. Hořkou ironií zůstává ortel soudce, jenž se ohání „jedinou pravou a svatou křesťanskou vírou“. Jedná se však o absolutní nepochopení Ježíšova odkazu lásky. Křesťanská víra je těmito lidmi překroucena pro účely, které se jim zrovna hodí. 
Příběh nejlépe zakončíme slovy křesťanského spisovatele ze 2 – 3. století:   

„Milovat přátele umí každý, nepřátele milují jen křesťané.“ 

Tertulliánus

Zdroje (literature sources)

Cestovatelský večer

Cestovatelský večer

Na třetí říjnovou neděli jsme naplánovali cestovatelskou přednášku. O svých výpravách do ciziny i dobrodružných zážitcích nám přišla vyprávět Nelly Billová. Představení Příležitostná cestovatelka, vynikající učitelka hry na hudební nástroje v ZUŠ Holešov, skvělá...

číst více
Návštěva v Súľove

Návštěva v Súľove

Vypravili jsme se na Slovensko, abychom navštívili křesťany z naší partnerské evangelické církve v Súľove. Prožili jsme spolu nezapomenutelné chvíle. Konečně Toto trvalo! Více než čtyři roky jsme si nepohlédli s našimi slovenskými přáteli do tváří. Po dvě léta jsme si...

číst více
Vánoční dopis 2023

Vánoční dopis 2023

Víte, proč slavíme Vánoce? Tušíte, kvůli komu zapalujeme svíčky na adventním věnci? Bratr farář Leoš Mach pro Vás připravil odpovědi i tradiční vánoční dopis. Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Prusinovicích Adresa: Přerovská 174, 768 42 Prusinovice...

číst více
Velikonoční večeře

Velikonoční večeře

Na Zelený čtvrtek jsme se shromáždili na faře při příležitosti velikonoční večeře. Připomněli jsme si odkaz Kristovy oběti za naše provinění. Jaká velikonoční večeře? Pořádání sederové večeře v naší farnosti zavedl po svém nástupu do Prusinovic bratr farář Leoš Mach....

číst více
Velikonoční dopis 2023

Velikonoční dopis 2023

Přiblížily se nám Velikonoce a proto Vám opět přinášíme tradiční velikonoční dopis, jehož autorem je bratr farář Mach. Uvádíme i termíny svátečních shromáždění. V Boží režii Milé sestry, milí bratři, Ježíšův slavnostní vjezd do Jeruzaléma se odehrává plně v Boží...

číst více
Volba faráře

Volba faráře

Staršovstvo sboru připravuje volbu svého faráře. K mimořádnému volebnímu shromáždění se sejdeme v neděli 16. dubna od 10:00 hodin. Úvod Vážené sestry a bratři, staršovstvo Farního sboru ČCE v Prusinovicích připravuje volbu svého kazatele. Období, v jehož průběhu bratr...

číst více
Vánoční besídka 2022

Vánoční besídka 2022

Čtvrtá adventní neděle se nesla v režii dětí, které si pro nás připravily básničky, písničky a zdramatizované vyprávění o příchodu Krále králů. Neděle v dětské režii Vánočním svátkům každoročně předchází čtyřtýdenní období adventu. V tomto období se křesťané...

číst více
Adventní koncert 2022

Adventní koncert 2022

Na třetí adventní neděli jsme uspořádali tradiční koncert. Obecenstvo v přeplněném kostele sledovalo dechberoucí hudební vystoupení pěveckého souboru Divinum Wallachian Choir. Příprava adventního koncertu Po mnoha peripetiích spojených s řáděním nákazy koronaviru...

číst více
Vánoční dopis 2022

Vánoční dopis 2022

Vánoční svátky se kvapem blíží a my Vám přinášíme tradiční vánoční dopis, který připravil bratr farář Mach. Obsahuje úvahu naděje, soupis shromáždění v posledním měsíci roku 2022 i pozvánku na adventní koncert. [button...

číst více
Školákům od srdce

Školákům od srdce

Chopili jsme se mimořádné příležitosti a ve spolupráci s Diakonií a televizí Nova jsme se zapojili do sbírky Školákům od srdce. Podpořili jsme děti z rodin ohrožených chudobou. Volání o pomoc Z pohodlí prázdninového režimu nás během posledního srpnového týdne vyvedla...

číst více
Konfirmační slavnost 2022

Konfirmační slavnost 2022

Šestice mladých lidí potvrdila svou víru v Ježíše Krista během konfirmační slavnosti 5. června 2022. Vítáme Vás do společenství Boží rodiny. Konfirmace = Potvrzení Lidé, již se v církevním prostředí běžně nepohybují, absolutně netuší, co ta konfirmace je. Skutečný...

číst více
Zájezd na Olomoucko

Zájezd na Olomoucko

Objednali jsme si autobus a společně jsme vyrazili na celodenní putovní zájezd na Olomoucko. Na programu byly akce duchovní i světské. Sláva nazdar výletu Po loňské zkušenosti se zájezdem do Růžďky, na nějž jsme se dopravovali individuálně auty a výprava neměla...

číst více
Úhrn sbírky pro Ukrajinu

Úhrn sbírky pro Ukrajinu

Se zpožděním Vás chceme informovat a zároveň i zhodnotit výnos postní sbírky, kterou jsme uspořádali ve prospěch trpícího ukrajinského lidu. Čtvrt roku bojů Je tomu již tři měsíce, co ruská armáda vtrhla na svrchované ukrajinské území, kde rozpoutala teror. S pohnutím...

číst více
Cesta poutníka aneb Návrat Komenského

Cesta poutníka aneb Návrat Komenského

Válka, pandemie, smrt nejbližších, nucený odchod z vlasti, pocity křivdy a zoufalství. Tyto strasti zakusil Jan Amos Komenský při své pouti životem. Osud a dílo posledního biskupa Jednoty bratrské nám přijeli představit pozvaní umělci. Kulturní představení Rozhodli...

číst více
Dubnové organizační změny

Dubnové organizační změny

Měsíc duben je tu a s ním Vám přinášíme důležité změny v rytmu pravidelného sborového života. Rádi bychom Vás o nich informovali prostřednictvím tohoto článku. Návrat do lavic V průběhu února a března jsme se přesunuli „do teplých krajin“ na vyhřátou faru. Tímto...

číst více
Výroční sborové shromáždění

Výroční sborové shromáždění

V neděli 3. dubna budeme pořádat výroční sborové shromáždění a tímto oznámením Vás zveme k účasti. Začínáme v 10:00 hodin pravidelnými bohoslužbami. Výroční sborové shromáždění V průběhu každého roku před velikonočními svátky staršovstvo sboru svolává výroční sborové...

číst více
Pomoc ukrajinskému lidu

Pomoc ukrajinskému lidu

Více než dva miliony lidí doposud opustily území Ukrajiny, která čelí mohutné invazi ruských vojsk. Prchají zejména ženy se svými dětmi a každá z nich si s sebou nese malé zavazadlo, něco peněz, strašlivé zážitky posledních dnů a obavy o své nejbližší, jenž zůstali ve...

číst více
Velikonoční sborový list 2022

Velikonoční sborový list 2022

V průběhu postního období jsme pro Vás nachystali pravidelný velikonoční dopis. V dokumentu naleznete vše podstatné ze života sboru. Slovo faráře „Ty jsi asi jediný z Jeruzaléma, kdo neví, co se tam v těchto dnech stalo!“ Lukášovo evangelium 24,18 b Tato slova říkají...

číst více
Příběhy s dobrým koncem

Příběhy s dobrým koncem

Předběžně jsme Vám slíbili, že po ukončení „Milostivého léta“ budeme na našem webu sdílet příběhy lidí zachráněných z dluhové pasti. Nuže, zde jsou ... Akce ukončena Mimořádná oddlužovací událost tzv. „Milostivé léto“, kterou vyhlásily státní úřady je minulostí. Až do...

číst více
Přesun bohoslužeb na faru

Přesun bohoslužeb na faru

Bohoslužby v Prusinovicích se do odvolání přesunují z kostela na faru. Od příští neděle Vás budeme očekávat ve vytopeném sále. Dočasně měníme prostředí Milé sestry, vážení bratři, přátelé. Staršovstvo sboru se rozhodlo, že od příští neděle (tj. od 30. ledna včetně) až...

číst více
Výtěžek mimořádných sbírek

Výtěžek mimořádných sbírek

Uzavřeli jsme netradiční „tříkrálovou“ sbírku i zcela mimořádný výběr finančních prostředků na pomoc zodpovědným dlužníkům. Obě sbírky zaštiťuje Charita ČR, od níž jsme obdrželi písemná poděkování. Tříkrálová sbírka Letošní vybírání finančních prostředků třemi králi...

číst více
Evangelium podle pastýřů

Evangelium podle pastýřů

Co má společného dávný příběh pastýřů s našimi dnešními životními osudy? Možná více, než si myslíte! Představuji Vám evangelium z pohledu betlémských pastevců dobytka ... Sociální poměry doby Honáci dobytka v období starověku museli být lidé drsní a hrubí. Zkusme si...

číst více
Zpěvníky k rozebrání

Zpěvníky k rozebrání

Nové evangelické zpěvníky dorazily na naši faru a jsou určeny k rozebrání. Na základě písemné objednávky budeme organizovat jejich výdej. Výtisky jsou k dispozici Bratr farář Leoš Mach právě přivezl výtisky evangelického zpěvníku ze seniorátního skladu. Nyní jsou...

číst více
Vánoční list 2021

Vánoční list 2021

Bratr farář pro Vás připravil vánoční sborový list. Naleznete zde rozpis vánočních událostí, vánoční přání i biblické zamyšlení.                                       ...

číst více