Soucit s nepřítelem

od | 07.11.2020 | Inspirace

Archiv příspěvků

Vydáme se po stopách příběhu Dirka Willemse, anababtistického křesťana, žijícího na území Habsburského Nizozemí v 16. století. Zjistíme, čím nás může jeho příběh a charakter inspirovat!


Dobové zasazení příběhu

Nizozemská krajina

Nizozemská krajina
[StockSnap] © Pixabay.com

Oblast Nizozemí se v průběhu druhé poloviny 16. století nachází pod nadvládou španělského krále Filipa II. Panovníkova snaha o zavedení absolutistické politiky v zemi a značné rekatolizační úsilí vyústí v protišpanělské povstání.
Na potlačení vzpoury si Filip II. najímá nového místodržitele – nechvalně proslulého vévodu z Alby. Ten svou krutostí konflikt ještě umocní. Povstání začíná přerůstat v revoluci a náboženskou válku mezi katolíky a protestanty.   

Anababtisté

Jedním z reformních protestantských hnutí té doby jsou anababtisté (tzv. „novokřtěnci“). Jejich učení se opírá o tyto nejdůležitější teze:

  • Vykonání křtu u dospělých lidí 
  • Snaha o návrat „zkažené“ církve k čistému vnímání křesťanství podle vzoru prvních křesťanů 

V počátcích hnutí se noví členové nechávají znovu pokřtít. Později by děti anababtistů měly být křtěny ve věku, kdy si budou plně vědomi významu a závažnosti křtu, coby dobrovolného rozhodnutí následování Ježíše Krista a počátek zrodu nového života z víry.
Obě základní teze musely tehdejší katolické církvi hnout žlučí. 

Dirk Willems

Ke skupině „novokřtěnců“ patří i hrdina našeho příběhu Dirk Willems.
V mladém věku se nechává opětovně pokřtít. Ve svém domě pořádá tajné schůze anababtistického společenství, na kterých se šíří „
zakázané“ učení. V budoucnu mu bude kladeno za vinu, že dovolil, aby několik osob bylo v jeho domě pokřtěno.

Petr jim odpověděl: „Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého.“
Skutky apoštolské 2,38

Zatčení a útěk

Willems je zatčen úřady, pravděpodobně v důsledku cizího udání. Následně je převezen do palácového komplexu, dočasně přeměněného na vězení. Zde je uvržen do cely, kde má čekat na vykonání soudního řízení, ve kterém bude čelit obvinění z příslušnosti k nepovolenému hnutí a podněcování vzpoury proti katolické moci.  
Dirk tuší, že jediný způsob jak si zachránit život je útěk. Ve vězeňské kobce promýšlí plán. Začíná vyrábět lano ze zasukovaných starých hadrů.
Konečně nastává ta správná chvíle. Teď, nebo nikdy! Oknem ve stěně se za pomoci lana spouští dolů až dosáhne pevné země. Útěk se daří! 

Soucit s nepřítelem

Záchrana tonoucího strážce

Záchrana tonoucího strážce
[Gerd Altmann] © Pixabay.com

V tu chvíli si prchajícího Willemse všímá strážný pevnosti. Začíná pronásledování. Dirk si to namíří přes zamrzlé jezero Hondegat poblíž vesnice Asperen. Led však ještě není dostatečně silný.
Hmotnost pronásledovaného je výrazně nižší, což je způsobeno i hladověním v žaláři. Willems bezpečně přebíhá zamrzlé jezero. Zdá se, že vyvázne ze spárů nepřátel. V tom zaslechne zvuky prolomeného ledu. Jeho pronásledovatel se probořil do jezera a zoufale volá o pomoc…  

Přátelé, co si v takové situaci počít? Jak se zachovat?
Utéci a zachránit si vlastní život s tím, že nepřítel ten svůj možná ztratí? Nebo se vrátit a zachránit život nepřítele s tím, že riskuji vlastní dopadení? 
Dirk Willems se rozhodl řídit příkladem toho, kterému bezmezně důvěřoval. Uposlechl slova Pána Ježíše Krista:  

Slyšeli jste, že bylo řečeno: „Milovati budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého.“ Já však vám pravím: „Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují.
Matoušovo evangelium 5, 43 – 44

Dilema rozhodování

Co následovalo? Dirk Willems se vrací a zachraňuje svého nepřítele z ledové vody. Zachráněný strážný mu chce prokázat vděčnost a je rozhodnutý pustit Dirka na svobodu. 
V tuto chvíli však na břehu jezera stojí velitel vězeňského komplexu a vyhrožuje strážnému, aby pamatoval na přísahu, kterou je jako voják povinován a okamžitě zatkl prchajícího vězně! 

Přátelé, co si v takové situaci počít? Jak se zachovat? 
Splnit přísahu, i když je to proti mé vlastní vůli, ale zajistit tak sobě bezpečí? Nebo odmítnout, vzdorovat a riskovat přísný trest, ale vysvobodit svého zachránce? 
Strážný se rozhodl pro své bezpečí, Willemse zatkl a předal jej veliteli pevnosti. 

„Odměna“ za záchranu lidského života

Strhující příběh graduje. Jaká bude Willemsova odměnaza záchranu lidského života?
Úřady neponechaly nic náhodě. Willems je vsazen do bezpečnějšího vězení, které se nachází v malé místnosti vysoké kostelní věže. Zde jsou jeho nohy pro jistotu uzamčeny do klády. 
Následuje soudní proces, kde je Dirk obviněn z pořádání tajných schůzí anababtistů, šíření „zvrhlého“ učení, svolení s křtem dospělých, napomáhání vzpouře a za provedení útěku.
Ortel soudce zní takto:
„Všechny tyto činy jsou v rozporu s naší svatou křesťanskou vírou, s vyhláškami jeho královského majestátu a nesmí být tolerovány, nýbrž přísně trestány!“
Willems neústupně trvá na svém přesvědčení a tento postoj pro něj znamená jediné – smrt. 

Smrt na hranici

Smrt na hranici

Smrt na hranici
[Suhas Rawool] © Pixabay.com

Z důvěryhodných svědectví těch, kteří byli přítomni smrti tohoto věrného následovníka Kristova se dochovalo následující líčení
Vězeň byl připoután ke kůlu, pod nímž byla navršena hranice. Oheň vzplál. Silný vítr však plameny hnal směrem od hlavy odsouzeného a utrpení se prodlužovalo. V nedalekém městě Leerdam, jehož směrem vítr foukal, bylo slyšet více než sedmdesátkrát zasténání: „Ó můj Pane, můj Bože.“
Soudní vykonavatel, zděšený tou hrůznou podívanou a naplněný lítostí, nařídil katovi, aby Willemsovo utrpení zkrátil.
Dirk Willems prošel touto zkouškou statečně a odevzdal svou duši do rukou svého Boha.     

Inspirace

Vážení čtenáři, neznám názornější příběh, na kterém by se lépe ukázal zásadní rozdíl mezi křesťanem skutečným a křesťanem povrchním.
Skutečný křesťan je ten, který slova, skutky a zaslíbení Ježíše Krista bere vážně tak, že je ochotný pro Něj riskovat i svůj život.
Dnes nám za své náboženské přesvědčení o životy nejde. Přesto při vyznání Pána Ježíše Krista riskujeme ztrátu vážnosti a soudnosti u ostatních lidí a nálepku „podivínů a zpátečníků“.

Příběh Dirka Willemse ukazuje, že má smysl na Krista vsadit a být připravený pro Něj něco obětovat. Z Dirkova činu vyzařuje nezměrná lidskost a obrovská vnitřní síla, způsobená mocí Božího Ducha. 

Křesťané povrchní jsou v příběhu zcela jasně patrní. Hořkou ironií zůstává ortel soudce, jenž se ohání „jedinou pravou a svatou křesťanskou vírou“. Jedná se však o absolutní nepochopení Ježíšova odkazu lásky. Křesťanská víra je těmito lidmi překroucena pro účely, které se jim zrovna hodí. 
Příběh nejlépe zakončíme slovy křesťanského spisovatele ze 2 – 3. století:   

„Milovat přátele umí každý, nepřátele milují jen křesťané.“ 

Tertulliánus

Zdroje (literature sources)

Školákům od srdce

Školákům od srdce

Chopili jsme se mimořádné příležitosti a ve spolupráci s Diakonií a televizí Nova jsme se zapojili do sbírky Školákům od srdce. Podpořili jsme děti z rodin ohrožených chudobou. Volání o pomoc Z pohodlí prázdninového režimu nás během posledního srpnového týdne vyvedla...

pokračovat ve čtení
Konfirmační slavnost 2022

Konfirmační slavnost 2022

Šestice mladých lidí potvrdila svou víru v Ježíše Krista během konfirmační slavnosti 5. června 2022. Vítáme Vás do společenství Boží rodiny. Konfirmace = Potvrzení Lidé, již se v církevním prostředí běžně nepohybují, absolutně netuší, co ta konfirmace je. Skutečný...

pokračovat ve čtení
Zájezd na Olomoucko

Zájezd na Olomoucko

Objednali jsme si autobus a společně jsme vyrazili na celodenní putovní zájezd na Olomoucko. Na programu byly akce duchovní i světské. Sláva nazdar výletu Po loňské zkušenosti se zájezdem do Růžďky, na nějž jsme se dopravovali individuálně auty a výprava neměla...

pokračovat ve čtení
Úhrn sbírky pro Ukrajinu

Úhrn sbírky pro Ukrajinu

Se zpožděním Vás chceme informovat a zároveň i zhodnotit výnos postní sbírky, kterou jsme uspořádali ve prospěch trpícího ukrajinského lidu. Čtvrt roku bojů Je tomu již tři měsíce, co ruská armáda vtrhla na svrchované ukrajinské území, kde rozpoutala teror. S pohnutím...

pokračovat ve čtení
Cesta poutníka aneb Návrat Komenského

Cesta poutníka aneb Návrat Komenského

Válka, pandemie, smrt nejbližších, nucený odchod z vlasti, pocity křivdy a zoufalství. Tyto strasti zakusil Jan Amos Komenský při své pouti životem. Osud a dílo posledního biskupa Jednoty bratrské nám přijeli představit pozvaní umělci. Kulturní představení Rozhodli...

pokračovat ve čtení
Dubnové organizační změny

Dubnové organizační změny

Měsíc duben je tu a s ním Vám přinášíme důležité změny v rytmu pravidelného sborového života. Rádi bychom Vás o nich informovali prostřednictvím tohoto článku. Návrat do lavic V průběhu února a března jsme se přesunuli „do teplých krajin“ na vyhřátou faru. Tímto...

pokračovat ve čtení
Výroční sborové shromáždění

Výroční sborové shromáždění

V neděli 3. dubna budeme pořádat výroční sborové shromáždění a tímto oznámením Vás zveme k účasti. Začínáme v 10:00 hodin pravidelnými bohoslužbami. Výroční sborové shromáždění V průběhu každého roku před velikonočními svátky staršovstvo sboru svolává výroční sborové...

pokračovat ve čtení
Pomoc ukrajinskému lidu

Pomoc ukrajinskému lidu

Více než dva miliony lidí doposud opustily území Ukrajiny, která čelí mohutné invazi ruských vojsk. Prchají zejména ženy se svými dětmi a každá z nich si s sebou nese malé zavazadlo, něco peněz, strašlivé zážitky posledních dnů a obavy o své nejbližší, jenž zůstali ve...

pokračovat ve čtení
Velikonoční sborový list 2022

Velikonoční sborový list 2022

V průběhu postního období jsme pro Vás nachystali pravidelný velikonoční dopis. V dokumentu naleznete vše podstatné ze života sboru. Slovo faráře „Ty jsi asi jediný z Jeruzaléma, kdo neví, co se tam v těchto dnech stalo!“ Lukášovo evangelium 24,18 b Tato slova říkají...

pokračovat ve čtení
Příběhy s dobrým koncem

Příběhy s dobrým koncem

Předběžně jsme Vám slíbili, že po ukončení „Milostivého léta“ budeme na našem webu sdílet příběhy lidí zachráněných z dluhové pasti. Nuže, zde jsou ... Akce ukončena Mimořádná oddlužovací událost tzv. „Milostivé léto“, kterou vyhlásily státní úřady je minulostí. Až do...

pokračovat ve čtení
Přesun bohoslužeb na faru

Přesun bohoslužeb na faru

Bohoslužby v Prusinovicích se do odvolání přesunují z kostela na faru. Od příští neděle Vás budeme očekávat ve vytopeném sále. Dočasně měníme prostředí Milé sestry, vážení bratři, přátelé. Staršovstvo sboru se rozhodlo, že od příští neděle (tj. od 30. ledna včetně) až...

pokračovat ve čtení
Výtěžek mimořádných sbírek

Výtěžek mimořádných sbírek

Uzavřeli jsme netradiční „tříkrálovou“ sbírku i zcela mimořádný výběr finančních prostředků na pomoc zodpovědným dlužníkům. Obě sbírky zaštiťuje Charita ČR, od níž jsme obdrželi písemná poděkování. Tříkrálová sbírka Letošní vybírání finančních prostředků třemi králi...

pokračovat ve čtení
Evangelium podle pastýřů

Evangelium podle pastýřů

Co má společného dávný příběh pastýřů s našimi dnešními životními osudy? Možná více, než si myslíte! Představuji Vám evangelium z pohledu betlémských pastevců dobytka ... Sociální poměry doby Honáci dobytka v období starověku museli být lidé drsní a hrubí. Zkusme si...

pokračovat ve čtení
Zpěvníky k rozebrání

Zpěvníky k rozebrání

Nové evangelické zpěvníky dorazily na naši faru a jsou určeny k rozebrání. Na základě písemné objednávky budeme organizovat jejich výdej. Výtisky jsou k dispozici Bratr farář Leoš Mach právě přivezl výtisky evangelického zpěvníku ze seniorátního skladu. Nyní jsou...

pokračovat ve čtení
Vánoční list 2021

Vánoční list 2021

Bratr farář pro Vás připravil vánoční sborový list. Naleznete zde rozpis vánočních událostí, vánoční přání i biblické zamyšlení.                                       ...

pokračovat ve čtení
Adventní koncert zrušen

Adventní koncert zrušen

S politováním Vás informujeme o zrušení adventního koncertu, který jsme pro Vás plánovali na sobotu 4. prosince od 15 hodin. Koncert zrušen Po vzájemné dohodě vedení našeho sboru a vedení pěveckého souboru Divinum Wallachian Choir jsme se rozhodli akci zrušit. V...

pokračovat ve čtení
Sborová beseda s br. Ryšavým

Sborová beseda s br. Ryšavým

Naším hostem byl bratr farář Ivan Ryšavý ze sboru v Kroměříži. Připravil si přednášku na téma „Komunikace ve vztazích“. Host Ivan Ryšavý se kromě farářského řemesla zabývá také praxí psychologa. V tomto oboru má značné zkušenosti, činnosti se věnuje dlouhodobě. V...

pokračovat ve čtení
Biblická hodina obnovena

Biblická hodina obnovena

Se začátkem měsíce října obnovujeme pravidelné biblické hodiny pro dospělé. Budeme se na Vás těšit každou středu v 19:00 hodin na faře v Prusinovicích. Začínáme Vážení přátelé, podzimní a zimní středeční večery budou v našem sboru patřit biblickým hodinám pro dospělé....

pokračovat ve čtení
Webový kalendář

Webový kalendář

Za účelem zvýšení a zkvalitnění Vaší informovanosti jsme připravili nový webový kalendář. Nyní budete mít všechny chystané akce pod kontrolou. Kalendář je na světě Vážení přátelé, dílo se podařilo a Vy si již nyní můžete prohlédnout jeho podobu. Kalendář je přístupný...

pokračovat ve čtení
Sjezd mládeže 2021

Sjezd mládeže 2021

Mládežníci, přijměte pozvání na celocírkevní evangelický sjezd, který se koná na konci září v jihočeském městě Táboře. Základní informace Rádi bychom Vám připomněli letošní Sjezd (nejen) evangelické mládeže, který proběhne v termínu 24. – 26. září...

pokračovat ve čtení
Výuka náboženství 2021

Výuka náboženství 2021

Milé děti, se začátkem školního roku obnovujeme výuku náboženství. Každý pátek se na Vás budeme těšit na faře v Prusinovcích. Od září začínáme Výuka náboženství startuje se začátkem nového školního roku. Budete se scházet každý pátek v 15:00 hodin na faře v...

pokračovat ve čtení
Pozvání na sborový výlet 2021

Pozvání na sborový výlet 2021

Srdečně Vás zveme na letní sborový zájezd do sboru v Růžďce. Přihlašujte se, prosím, do 2. srpna na archu, jenž je umístěn v kostelní síni. Termín, místo, čas, doprava Sborový zájezd se koná v neděli 15. srpna 2021 za každého počasí. Pojedeme do českobratrského sboru...

pokračovat ve čtení
Výnos tornádové sbírky

Výnos tornádové sbírky

Jménem staršovstva prusinovického sboru chceme vyjádřit vděčnost za Vaše štědré finanční dary na pomoc lidem zasaženým řáděním tornáda. Děkujeme Sestry a bratři, vážení přátelé, díky vaší štědrosti můžeme zmírnit následky ničivé větrné katastrofy, jež zasáhla oblast...

pokračovat ve čtení
Pomoc obcím na jihu Moravy

Pomoc obcím na jihu Moravy

Vážené sestry a bratři, naše spoluobčany na jižní Moravě zastihlo řádění tornáda. Rozhodli jsme se uskutečnit dobrovolnou sbírku, přispět můžete i přímo na účet diakonie ČCE. Řádění živlů Jak všichni víte z televizního vysílání, tornádo zasáhlo oblast Břeclavska a...

pokračovat ve čtení