Vánoční list 2020

od | 23.11.2020 | Sborový list

Archiv příspěvků

Vážení bratři, vážené sestry,
bratr farář Mach pro Vás připravil Vánoční list … Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Prusinovicích
Přerovská 174, 768 42 Prusinovice
Mobil: 724 739 686
https://cceprusinovice.cz
Bankovní účet: 227 225 204 / 0300


Ráj se opět otvírá

„Tak ode dneška toto vše máte na starosti, bedlivě studujte, poznávejte a opatrujte každou rostlinku, každého živočicha.“ Ještě že měli jeden druhého jako pomoc sobě rovnou, říkejme těm dvěma mladým lidem třeba Adam a Eva. Jsou ve velikém zahradnictví, spíše takové zoologické zahradě. Říkají tomu ráj, bezpečný hrazený prostor, dobré místo pro soužití tolika rostlin a živočichů. Adam zajásal, když spatřil Evu, ale co to teď vidíme? Eva je sama a s někým rozmlouvá u toho velikého stromu.

„Slyšel jsem, že nesmíte jíst z ovoce v zahradě“, ptá se ten divný tvor, had, co se plazí po zemi, nohy nepotřebuje. Můžeme jíst ovoce, jen se nemáme ani dotknout dvou stromů uprostřed zahrady, abychom nezemřeli, odpovídá Eva hadovi. A to on jen nechce, abyste byli jako on. Abyste nepoznali dobro a zlo. A Eva viděla, že je to na pohled lákavé ovoce a tak utrhla a jedla a dala také Adamovi, co se mezitím trochu prospal pod sousedním stromem. Ale ouha, poznali dobro a zlo? Poznali jen, že jsou nazí, že mají důvod se stydět, není tu nic, co by zakrylo jejich činy.

Vánoční zvonky

Vánoční zvonky
[Eak_kkk] © Pixabay.com

A už slyší, jak je volá ten, kdo jim tu zahradu svěřil. Co teď? Rychle natrhali listí, aby se přikryli a schovali se do houští. Ano, vyprávím Vám tu příběh z Bible. Knihy, která už přes dva tisíce let nás chce inspirovat, tedy nejen poučit či pobavit, ale nastavit zrcadlo i našemu chování a především nás vést k proměně a nápravě.

Jak to tenkrát dopadlo s Adamem a Evou a tím lstivým hadem? Adam a Eva dostali první kožené sukně, aby se nemuseli stydět, ale museli odejít z ráje, z té krásné zahrady. Měli chránit všechny tvory a místo toho neuchránili ani sebe, ani jeden druhého.

Adam se před Bohem vymlouvá, že on nic, to Eva, kterou mu Bůh dal k pomoci, mu dala jablko a on jen jedl. A Eva se brání, že ji had podvedl. Říkal, že budou jako Bůh. Poznali dobro a zlo, ale tím zlo vstoupilo do jejich světa a životů. Říkáme tomu hřích, když neposloucháme, co nám Bůh říká, když chceme být jako On.   

A důsledek zla, hříchů pak nese celé lidstvo, všichni tvorové. Katastrofy, války, nemoci jsou důsledkem hříchů. Dopadu toho, že lidé chtěli mít vše ve svých rukách, postavili si sebe na místo Boha. Nepotřebují nikoho, a zjišťují, že nic nemají ve svých rukách, ani své zdraví.

„Proč to jen Bůh dopustil?“ Tak se vyčítavě ptají. Ale Bůh není ani policajt, ani sluha, andělé by se ulítali, kdyby nás měli ode všeho chránit. Bůh stvořil člověka k obrazu svému, aby s ním člověk žil, mluvil, radil se. Ale člověk nečekal na Boha. Proč Eva nešla pro Adama, proč nepočkali na Boha, proč se nechali svést? Hříchem je, když hada, který tu představuje Satana, toho zlého svůdce, posloucháme a necháme se jím oddělit od Boha. Bůh je náš nebeský Otec, vždyť tak miloval svět, že Syna svého dal – poslal k nám, aby žádný, kdo věří, nezahynul, ale měl život věčný. (Jan 3,16)

A nebeský Otec stejně jako naši pozemští rodiče nás sledují, jsou připraveni s pomocí a radou, ale nemohou nás chránit od všech našich zbrklostí, boulí a průšvihů. A když na nás přijdou nemoci a pohromy, věřte, že Bůh se tím trápí s námi. Ty nemoci a průšvihy, všechno trápení nás má vést o to blíže k Bohu a k sobě navzájem, jako lidé si máme být pomocí sobě rovnou. Jenže my se ohlížíme žárlivě, zda soused nemá víc než já, zda není zdravější, zda mu snad Bůh nedal více požehnání? Nemusím trpět právě kvůli sousedovi? Nepřinesl náhodnou tu novou nemoc on? A trápíme se, zoufáme si, propadáme depresím, samotě, bezradnosti.

Vánoční příběh

Vánoční příběh
[Gerd Altmann] © Pixabay.com

Ano, nic nemáme ve svých rukách. Jsme před Bohem i před sebou navzájem nazí. Jak jsme to před chvílí říkali, aby žádný nezahynul, ale měl život věčný. Nebeský Otec Bůh nás spojuje, přišel ve svém Synu za námi, za mnou, ale i za Tebou, za každým, kdo uvěří, kdo pochopí a přistoupí na vztah k Bohu, kdo s ním bude ochoten žít, kdo bude chtít naslouchat Bohu a ne jen sobě, či tomu, co kdo kde povídal. Teorií je na světě mnoho, a těch co tvrdí, že mají tu svou pravdu, taky. Ale cesta zpět do ráje, prostoru, kde bude Bůh a jeho stvoření, kde nebudou nemoci a trápení je jen jediná, vložit svou ruku do ruky božího syna Ježíše Krista.

Jen ten, kdo uvěří, že přišel pro nás, kdo mu dá svůj život, bude mít život věčný, vrátí se do ráje. Blíží se opět svátky vánoční. Svátky jedné velké, svaté noci, kdy se Bůh stal člověkem, narodil se, jako se rodí všichni lidé, matce Marii a Josefovi, který je opatroval. To jedinečné v tom malém děťátku, narozeném v Betlémě, položeném do jeslí, krmelce pro zvířata, protože nikde neměli pro těhotnou Marii místo, to jedinečné je, že   v něm za námi přišel sám Bůh, aby nám opět otevřel cestu do ráje, cestu k sobě, abychom na životě, slovech a činech jeho Syna poznali Boha a jeho lásku. 


Bratři a sestry, přeji Vám radost z toho, že se opět otevírá cesta pro nás všechny, cesta k Bohu, do ráje. Využijme této doby k zastavení a nalezení, k obnovení našeho vztahu k Bohu, Boží láskou posíleni obnovujme i své pozemské vztahy v rodinách, v obci. Kéž nás všechny provází Bůh na všech našich cestách nejen o Vánocích a v novém roce 2021, ale po všechny naše dny.
    

Mgr. Leoš Mach – evangelický farář


S vděčností Bohu
Vás opět zveme do společných bohoslužeb
každou neděli od 10 hod.
(pokud to vládní nařízení s ohledem na boj s Covid-19 dovolí)

Program bohoslužebných shromáždění

 

Vánoční program 2020

Vánoční program 2020
[Pavel Stehno] © cceprusinovice.cz

Boží požehnání, ochranu a pomoc nejen pro celý nový rok 2021 Vám vyprošují za celý sbor Mgr. Leoš Mach (farář) a Ing. Jaroslav Ambróš (kurátor sboru).

Cestovatelský večer

Cestovatelský večer

Na třetí říjnovou neděli jsme naplánovali cestovatelskou přednášku. O svých výpravách do ciziny i dobrodružných zážitcích nám přišla vyprávět Nelly Billová. Představení Příležitostná cestovatelka, vynikající učitelka hry na hudební nástroje v ZUŠ Holešov, skvělá...

číst více
Návštěva v Súľove

Návštěva v Súľove

Vypravili jsme se na Slovensko, abychom navštívili křesťany z naší partnerské evangelické církve v Súľove. Prožili jsme spolu nezapomenutelné chvíle. Konečně Toto trvalo! Více než čtyři roky jsme si nepohlédli s našimi slovenskými přáteli do tváří. Po dvě léta jsme si...

číst více
Vánoční dopis 2023

Vánoční dopis 2023

Víte, proč slavíme Vánoce? Tušíte, kvůli komu zapalujeme svíčky na adventním věnci? Bratr farář Leoš Mach pro Vás připravil odpovědi i tradiční vánoční dopis. Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Prusinovicích Adresa: Přerovská 174, 768 42 Prusinovice...

číst více
Velikonoční večeře

Velikonoční večeře

Na Zelený čtvrtek jsme se shromáždili na faře při příležitosti velikonoční večeře. Připomněli jsme si odkaz Kristovy oběti za naše provinění. Jaká velikonoční večeře? Pořádání sederové večeře v naší farnosti zavedl po svém nástupu do Prusinovic bratr farář Leoš Mach....

číst více
Velikonoční dopis 2023

Velikonoční dopis 2023

Přiblížily se nám Velikonoce a proto Vám opět přinášíme tradiční velikonoční dopis, jehož autorem je bratr farář Mach. Uvádíme i termíny svátečních shromáždění. V Boží režii Milé sestry, milí bratři, Ježíšův slavnostní vjezd do Jeruzaléma se odehrává plně v Boží...

číst více
Volba faráře

Volba faráře

Staršovstvo sboru připravuje volbu svého faráře. K mimořádnému volebnímu shromáždění se sejdeme v neděli 16. dubna od 10:00 hodin. Úvod Vážené sestry a bratři, staršovstvo Farního sboru ČCE v Prusinovicích připravuje volbu svého kazatele. Období, v jehož průběhu bratr...

číst více
Vánoční besídka 2022

Vánoční besídka 2022

Čtvrtá adventní neděle se nesla v režii dětí, které si pro nás připravily básničky, písničky a zdramatizované vyprávění o příchodu Krále králů. Neděle v dětské režii Vánočním svátkům každoročně předchází čtyřtýdenní období adventu. V tomto období se křesťané...

číst více
Adventní koncert 2022

Adventní koncert 2022

Na třetí adventní neděli jsme uspořádali tradiční koncert. Obecenstvo v přeplněném kostele sledovalo dechberoucí hudební vystoupení pěveckého souboru Divinum Wallachian Choir. Příprava adventního koncertu Po mnoha peripetiích spojených s řáděním nákazy koronaviru...

číst více
Vánoční dopis 2022

Vánoční dopis 2022

Vánoční svátky se kvapem blíží a my Vám přinášíme tradiční vánoční dopis, který připravil bratr farář Mach. Obsahuje úvahu naděje, soupis shromáždění v posledním měsíci roku 2022 i pozvánku na adventní koncert. [button...

číst více
Školákům od srdce

Školákům od srdce

Chopili jsme se mimořádné příležitosti a ve spolupráci s Diakonií a televizí Nova jsme se zapojili do sbírky Školákům od srdce. Podpořili jsme děti z rodin ohrožených chudobou. Volání o pomoc Z pohodlí prázdninového režimu nás během posledního srpnového týdne vyvedla...

číst více
Konfirmační slavnost 2022

Konfirmační slavnost 2022

Šestice mladých lidí potvrdila svou víru v Ježíše Krista během konfirmační slavnosti 5. června 2022. Vítáme Vás do společenství Boží rodiny. Konfirmace = Potvrzení Lidé, již se v církevním prostředí běžně nepohybují, absolutně netuší, co ta konfirmace je. Skutečný...

číst více
Zájezd na Olomoucko

Zájezd na Olomoucko

Objednali jsme si autobus a společně jsme vyrazili na celodenní putovní zájezd na Olomoucko. Na programu byly akce duchovní i světské. Sláva nazdar výletu Po loňské zkušenosti se zájezdem do Růžďky, na nějž jsme se dopravovali individuálně auty a výprava neměla...

číst více
Úhrn sbírky pro Ukrajinu

Úhrn sbírky pro Ukrajinu

Se zpožděním Vás chceme informovat a zároveň i zhodnotit výnos postní sbírky, kterou jsme uspořádali ve prospěch trpícího ukrajinského lidu. Čtvrt roku bojů Je tomu již tři měsíce, co ruská armáda vtrhla na svrchované ukrajinské území, kde rozpoutala teror. S pohnutím...

číst více
Cesta poutníka aneb Návrat Komenského

Cesta poutníka aneb Návrat Komenského

Válka, pandemie, smrt nejbližších, nucený odchod z vlasti, pocity křivdy a zoufalství. Tyto strasti zakusil Jan Amos Komenský při své pouti životem. Osud a dílo posledního biskupa Jednoty bratrské nám přijeli představit pozvaní umělci. Kulturní představení Rozhodli...

číst více
Dubnové organizační změny

Dubnové organizační změny

Měsíc duben je tu a s ním Vám přinášíme důležité změny v rytmu pravidelného sborového života. Rádi bychom Vás o nich informovali prostřednictvím tohoto článku. Návrat do lavic V průběhu února a března jsme se přesunuli „do teplých krajin“ na vyhřátou faru. Tímto...

číst více
Výroční sborové shromáždění

Výroční sborové shromáždění

V neděli 3. dubna budeme pořádat výroční sborové shromáždění a tímto oznámením Vás zveme k účasti. Začínáme v 10:00 hodin pravidelnými bohoslužbami. Výroční sborové shromáždění V průběhu každého roku před velikonočními svátky staršovstvo sboru svolává výroční sborové...

číst více
Pomoc ukrajinskému lidu

Pomoc ukrajinskému lidu

Více než dva miliony lidí doposud opustily území Ukrajiny, která čelí mohutné invazi ruských vojsk. Prchají zejména ženy se svými dětmi a každá z nich si s sebou nese malé zavazadlo, něco peněz, strašlivé zážitky posledních dnů a obavy o své nejbližší, jenž zůstali ve...

číst více
Velikonoční sborový list 2022

Velikonoční sborový list 2022

V průběhu postního období jsme pro Vás nachystali pravidelný velikonoční dopis. V dokumentu naleznete vše podstatné ze života sboru. Slovo faráře „Ty jsi asi jediný z Jeruzaléma, kdo neví, co se tam v těchto dnech stalo!“ Lukášovo evangelium 24,18 b Tato slova říkají...

číst více
Příběhy s dobrým koncem

Příběhy s dobrým koncem

Předběžně jsme Vám slíbili, že po ukončení „Milostivého léta“ budeme na našem webu sdílet příběhy lidí zachráněných z dluhové pasti. Nuže, zde jsou ... Akce ukončena Mimořádná oddlužovací událost tzv. „Milostivé léto“, kterou vyhlásily státní úřady je minulostí. Až do...

číst více
Přesun bohoslužeb na faru

Přesun bohoslužeb na faru

Bohoslužby v Prusinovicích se do odvolání přesunují z kostela na faru. Od příští neděle Vás budeme očekávat ve vytopeném sále. Dočasně měníme prostředí Milé sestry, vážení bratři, přátelé. Staršovstvo sboru se rozhodlo, že od příští neděle (tj. od 30. ledna včetně) až...

číst více
Výtěžek mimořádných sbírek

Výtěžek mimořádných sbírek

Uzavřeli jsme netradiční „tříkrálovou“ sbírku i zcela mimořádný výběr finančních prostředků na pomoc zodpovědným dlužníkům. Obě sbírky zaštiťuje Charita ČR, od níž jsme obdrželi písemná poděkování. Tříkrálová sbírka Letošní vybírání finančních prostředků třemi králi...

číst více
Evangelium podle pastýřů

Evangelium podle pastýřů

Co má společného dávný příběh pastýřů s našimi dnešními životními osudy? Možná více, než si myslíte! Představuji Vám evangelium z pohledu betlémských pastevců dobytka ... Sociální poměry doby Honáci dobytka v období starověku museli být lidé drsní a hrubí. Zkusme si...

číst více
Zpěvníky k rozebrání

Zpěvníky k rozebrání

Nové evangelické zpěvníky dorazily na naši faru a jsou určeny k rozebrání. Na základě písemné objednávky budeme organizovat jejich výdej. Výtisky jsou k dispozici Bratr farář Leoš Mach právě přivezl výtisky evangelického zpěvníku ze seniorátního skladu. Nyní jsou...

číst více
Vánoční list 2021

Vánoční list 2021

Bratr farář pro Vás připravil vánoční sborový list. Naleznete zde rozpis vánočních událostí, vánoční přání i biblické zamyšlení.                                       ...

číst více