Výzva ze synodní rady

od | 21.03.2021 | Ústředí ČCE

Vážení přátelé,
blíží se sčítání lidu, domů a bytů 2021 a ze synodní rady nám byl zaslán dopis a zároveň i výzva v následujícím znění:


Všem sborům a kazatelským stanicím ČCE

Výzva ze synodní rady

Výzva ze synodní rady
[Gerd Altmann] © Pixabay.com

Milé sestry, milí bratři,
na přelomu března a dubna tohoto roku začne v České republice sčítání lidu, které probíhá pravidelně jednou za 10 let. Také letos bude jeho součástí otázka na náboženskou víru (v listinném sčítacím formuláři kolonka B10).
Ta je formulována slovy: „Uveďte Vaši náboženskou víru (náboženský směr, hnutí, církev
nebo společnost) ke které se hlásíte.“
Otázka je sice zařazena jako nepovinná a formálně její výsledky k ničemu konkrétnímu neslouží, z minulosti ale víme, že výsledky se stanou podkladem pro rozhodování státních a veřejných institucí ve vztahu k církvím na příštích 10 let.
Proto vás prosíme, ač je údaj dobrovolný a nepovinný, abyste kolonku vyplnili.

Statistický úřad v instrukcích k formuláři vyzývá, aby lidé vyplňovali název církve co nejpřesnějším oficiálním názvem. V případě naší církve je tedy náležitým tvarem: „Českobratrská církev evangelická“.

Obracíme se na Vás

Obracíme se touto výzvou nejen na členy farních sborů, ale také na vás, kteří formálně členy nejste, a přesto se k naší církvi hlásíte, sympatizujete s ní, účastníte se některých akcí, máte v ní své přátele atd. Pokud je to v souladu s vaším přesvědčením, vyplňte také, prosíme, „Českobratrská církev evangelická“ v kolonce „Náboženská víra“.

Online fáze Sčítání 2021 začíná 27. března a trvá do 9. dubna. Probíhá pomocí internetových dotazníků nebo prostřednictvím mobilní aplikace. Pro ty, kdo nevyplní formuláře v digitální podobě, navazuje od 17. dubna listinné sčítání, které vrcholí 11. května.
Budeme rádi, když této informaci věnujete prostor ve sborových ohlášeních a dopisech, na webech i sociálních sítích či v osobních rozhovorech.

Synodní rada Českobratrské církve evangelické

Originální dopis ze synodní rady ve verzi pdf