Do temnoty přichází Světlo

od | 20.12.2020 | Inspirace

Archiv příspěvků

Pokoj Vám, bratři a sestry. 
Nastává vánoční čas.
Vstupme do něj s nadějí a vděčností za Kristovo narození. Zamysleme se nyní nad vánočním poselstvím naděje…   


Světu vládne temnota

Do temnoty přichází světlo

Do temnoty přichází světlo
[Ivo Zahradníček] © Pixabay.com

Prožíváme zvláštní rok. Náš svět se otřásá v základech pod záchvatem pandemie globálního rozsahu. Lidstvo není schopno situaci kontrolovat a neblahé důsledky začínáme pociťovat v našich rodinách i v našem sboru. Kolem nás přibývají nakažení i umírající, se kterými se nemůžeme ani pořádně rozloučit.
„Jistoty“, jež platily doposud, nyní platnosti pozbývají. Mění se i mezilidské vztahy. Ve společnosti narůstá frustrace, agresivita a nezájem o druhé lidi. Část obyvatelstva je sužována strachem a obavami, co přinese blízká budoucnost. Připadá nám, jako by svět
zachvátila temnota.

„Lid, který bydlel v temnotách, uviděl veliké světlo,
obyvatelům krajiny stínu smrti světlo se zaskvělo.“
Matoušovo evangelium 4,16

Přichází Světlo světa 

Ježíšovo narození

Ježíšovo narození
[ Janeb13] © Pixabay.com

Před více než dvěma tisíci lety se v podobném „marasmu“ zmítá lidstvo rovněž. Jakou podobu má temnota na přelomu letopočtu v judské krajině?
Židé úpí pod nadvládou Římanů, jenž zemi drancují. Obyvatelstvo je podrobeno vedení náboženských vůdců, kterým na člověku nezáleží. Lidský život nemá žádnou hodnotu. Část populace je zotročena, ženy jsou pouze majetkem mužů. Židé žijí v trvalém strachu z drakonické odplaty Římanů, neboť se každou chvíli vynořují různí povstalci. 

Do této temnoty se náhle z
jevuje Světlo, na svět přichází dávno očekávaný Zachránce. Rodí se obyčejné dívce Marii a dostává jméno Ježíš. Ihned po narození musí rodina prchat pryč z Betléma. Běsnící král Herodes nechává povraždit betlémské chlapce, ve snaze ochránit svůj trůn před prorokovaným králem.   
V dospělosti se Ježíš stane zastáncem ponížených a nadějí opovrhovaných. Svým učením, čistotou myšlenek, zájmem o člověka, příkladem lásky a svou obětí za hříchy lidstva navždy změní svět.

V něm byl život a ten život byl světlem lidí. 
Janovo evangelium 1,4

Tma jej nepohltila

Tma jej nepohltila

Tma jej nepohltila
[Angeles Balaguer] © Pixabay.com

Příběh Pána Ježíše důvěrně známe. Temnota jej obklopila svými „chapadly“. Na jediného Syna Božího, jenž přinesl lidem lásku a odpuštění, se snesla nekonečná zloba, zášť a hněv lidských srdcí. V posledním dějství dramatu je i vrcholek Golgoty pohroužen do tmy, jako kdyby si i nebe zakrývalo tvář.

V momentu Kristovy smrti se však mění naprosto vše. Boží dílo je právě dokonáno. Temnota vítězí pouze dočasně, trvá to tři dny. Ježíš zvítězil navždy. Tma jej  nedokázala pohltit. 

A to světlo svítí ve tmě a tma je nepohltila.
Janovo evangelium 1,5

Poselství naděje

Pán Ježíš Kristus je tím Světlem světa, které nám září v temnotách. Do Jeho rukou můžeme svěřit naši budoucnost. Jemu můžeme odevzdat všechny naše obavy. On je tím zdrojem lásky, kterou tento svět nezná. On přišel na svět do lidské temnoty, aby nás zachránil z našich vin, strachů a bezradnosti. 
Každý, kdo v Něho opravdově věří, dostává dar vnitřního pokoje, s nímž žádné vnější vlivy či pohromy neotřesou. 

Ježíš k nim pak znovu promluvil: „Já jsem světlo světa.
Kdo mě následuje, nebude už chodit v temnotě, ale bude mít světlo života.“
Janovo evangelium 8,12

Vánoční přání

Milí přátelé, sestry a bratři,
Kristovo srdce tluče pro každého z Vás.
On je naší nadějí v této těžké době. On je Světlem, které temnota nepohltila

Přeji Vám všem požehnané Vánoce.
Pavel Stehno. 

Cestovatelský večer

Cestovatelský večer

Na třetí říjnovou neděli jsme naplánovali cestovatelskou přednášku. O svých výpravách do ciziny i dobrodružných zážitcích nám přišla vyprávět Nelly Billová. Představení Příležitostná cestovatelka, vynikající učitelka hry na hudební nástroje v ZUŠ Holešov, skvělá...

číst více
Návštěva v Súľove

Návštěva v Súľove

Vypravili jsme se na Slovensko, abychom navštívili křesťany z naší partnerské evangelické církve v Súľove. Prožili jsme spolu nezapomenutelné chvíle. Konečně Toto trvalo! Více než čtyři roky jsme si nepohlédli s našimi slovenskými přáteli do tváří. Po dvě léta jsme si...

číst více
Vánoční dopis 2023

Vánoční dopis 2023

Víte, proč slavíme Vánoce? Tušíte, kvůli komu zapalujeme svíčky na adventním věnci? Bratr farář Leoš Mach pro Vás připravil odpovědi i tradiční vánoční dopis. Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Prusinovicích Adresa: Přerovská 174, 768 42 Prusinovice...

číst více
Velikonoční večeře

Velikonoční večeře

Na Zelený čtvrtek jsme se shromáždili na faře při příležitosti velikonoční večeře. Připomněli jsme si odkaz Kristovy oběti za naše provinění. Jaká velikonoční večeře? Pořádání sederové večeře v naší farnosti zavedl po svém nástupu do Prusinovic bratr farář Leoš Mach....

číst více
Velikonoční dopis 2023

Velikonoční dopis 2023

Přiblížily se nám Velikonoce a proto Vám opět přinášíme tradiční velikonoční dopis, jehož autorem je bratr farář Mach. Uvádíme i termíny svátečních shromáždění. V Boží režii Milé sestry, milí bratři, Ježíšův slavnostní vjezd do Jeruzaléma se odehrává plně v Boží...

číst více
Volba faráře

Volba faráře

Staršovstvo sboru připravuje volbu svého faráře. K mimořádnému volebnímu shromáždění se sejdeme v neděli 16. dubna od 10:00 hodin. Úvod Vážené sestry a bratři, staršovstvo Farního sboru ČCE v Prusinovicích připravuje volbu svého kazatele. Období, v jehož průběhu bratr...

číst více
Vánoční besídka 2022

Vánoční besídka 2022

Čtvrtá adventní neděle se nesla v režii dětí, které si pro nás připravily básničky, písničky a zdramatizované vyprávění o příchodu Krále králů. Neděle v dětské režii Vánočním svátkům každoročně předchází čtyřtýdenní období adventu. V tomto období se křesťané...

číst více
Adventní koncert 2022

Adventní koncert 2022

Na třetí adventní neděli jsme uspořádali tradiční koncert. Obecenstvo v přeplněném kostele sledovalo dechberoucí hudební vystoupení pěveckého souboru Divinum Wallachian Choir. Příprava adventního koncertu Po mnoha peripetiích spojených s řáděním nákazy koronaviru...

číst více
Vánoční dopis 2022

Vánoční dopis 2022

Vánoční svátky se kvapem blíží a my Vám přinášíme tradiční vánoční dopis, který připravil bratr farář Mach. Obsahuje úvahu naděje, soupis shromáždění v posledním měsíci roku 2022 i pozvánku na adventní koncert. [button...

číst více
Školákům od srdce

Školákům od srdce

Chopili jsme se mimořádné příležitosti a ve spolupráci s Diakonií a televizí Nova jsme se zapojili do sbírky Školákům od srdce. Podpořili jsme děti z rodin ohrožených chudobou. Volání o pomoc Z pohodlí prázdninového režimu nás během posledního srpnového týdne vyvedla...

číst více
Konfirmační slavnost 2022

Konfirmační slavnost 2022

Šestice mladých lidí potvrdila svou víru v Ježíše Krista během konfirmační slavnosti 5. června 2022. Vítáme Vás do společenství Boží rodiny. Konfirmace = Potvrzení Lidé, již se v církevním prostředí běžně nepohybují, absolutně netuší, co ta konfirmace je. Skutečný...

číst více
Zájezd na Olomoucko

Zájezd na Olomoucko

Objednali jsme si autobus a společně jsme vyrazili na celodenní putovní zájezd na Olomoucko. Na programu byly akce duchovní i světské. Sláva nazdar výletu Po loňské zkušenosti se zájezdem do Růžďky, na nějž jsme se dopravovali individuálně auty a výprava neměla...

číst více
Úhrn sbírky pro Ukrajinu

Úhrn sbírky pro Ukrajinu

Se zpožděním Vás chceme informovat a zároveň i zhodnotit výnos postní sbírky, kterou jsme uspořádali ve prospěch trpícího ukrajinského lidu. Čtvrt roku bojů Je tomu již tři měsíce, co ruská armáda vtrhla na svrchované ukrajinské území, kde rozpoutala teror. S pohnutím...

číst více
Cesta poutníka aneb Návrat Komenského

Cesta poutníka aneb Návrat Komenského

Válka, pandemie, smrt nejbližších, nucený odchod z vlasti, pocity křivdy a zoufalství. Tyto strasti zakusil Jan Amos Komenský při své pouti životem. Osud a dílo posledního biskupa Jednoty bratrské nám přijeli představit pozvaní umělci. Kulturní představení Rozhodli...

číst více
Dubnové organizační změny

Dubnové organizační změny

Měsíc duben je tu a s ním Vám přinášíme důležité změny v rytmu pravidelného sborového života. Rádi bychom Vás o nich informovali prostřednictvím tohoto článku. Návrat do lavic V průběhu února a března jsme se přesunuli „do teplých krajin“ na vyhřátou faru. Tímto...

číst více
Výroční sborové shromáždění

Výroční sborové shromáždění

V neděli 3. dubna budeme pořádat výroční sborové shromáždění a tímto oznámením Vás zveme k účasti. Začínáme v 10:00 hodin pravidelnými bohoslužbami. Výroční sborové shromáždění V průběhu každého roku před velikonočními svátky staršovstvo sboru svolává výroční sborové...

číst více
Pomoc ukrajinskému lidu

Pomoc ukrajinskému lidu

Více než dva miliony lidí doposud opustily území Ukrajiny, která čelí mohutné invazi ruských vojsk. Prchají zejména ženy se svými dětmi a každá z nich si s sebou nese malé zavazadlo, něco peněz, strašlivé zážitky posledních dnů a obavy o své nejbližší, jenž zůstali ve...

číst více
Velikonoční sborový list 2022

Velikonoční sborový list 2022

V průběhu postního období jsme pro Vás nachystali pravidelný velikonoční dopis. V dokumentu naleznete vše podstatné ze života sboru. Slovo faráře „Ty jsi asi jediný z Jeruzaléma, kdo neví, co se tam v těchto dnech stalo!“ Lukášovo evangelium 24,18 b Tato slova říkají...

číst více
Příběhy s dobrým koncem

Příběhy s dobrým koncem

Předběžně jsme Vám slíbili, že po ukončení „Milostivého léta“ budeme na našem webu sdílet příběhy lidí zachráněných z dluhové pasti. Nuže, zde jsou ... Akce ukončena Mimořádná oddlužovací událost tzv. „Milostivé léto“, kterou vyhlásily státní úřady je minulostí. Až do...

číst více
Přesun bohoslužeb na faru

Přesun bohoslužeb na faru

Bohoslužby v Prusinovicích se do odvolání přesunují z kostela na faru. Od příští neděle Vás budeme očekávat ve vytopeném sále. Dočasně měníme prostředí Milé sestry, vážení bratři, přátelé. Staršovstvo sboru se rozhodlo, že od příští neděle (tj. od 30. ledna včetně) až...

číst více
Výtěžek mimořádných sbírek

Výtěžek mimořádných sbírek

Uzavřeli jsme netradiční „tříkrálovou“ sbírku i zcela mimořádný výběr finančních prostředků na pomoc zodpovědným dlužníkům. Obě sbírky zaštiťuje Charita ČR, od níž jsme obdrželi písemná poděkování. Tříkrálová sbírka Letošní vybírání finančních prostředků třemi králi...

číst více
Evangelium podle pastýřů

Evangelium podle pastýřů

Co má společného dávný příběh pastýřů s našimi dnešními životními osudy? Možná více, než si myslíte! Představuji Vám evangelium z pohledu betlémských pastevců dobytka ... Sociální poměry doby Honáci dobytka v období starověku museli být lidé drsní a hrubí. Zkusme si...

číst více
Zpěvníky k rozebrání

Zpěvníky k rozebrání

Nové evangelické zpěvníky dorazily na naši faru a jsou určeny k rozebrání. Na základě písemné objednávky budeme organizovat jejich výdej. Výtisky jsou k dispozici Bratr farář Leoš Mach právě přivezl výtisky evangelického zpěvníku ze seniorátního skladu. Nyní jsou...

číst více
Vánoční list 2021

Vánoční list 2021

Bratr farář pro Vás připravil vánoční sborový list. Naleznete zde rozpis vánočních událostí, vánoční přání i biblické zamyšlení.                                       ...

číst více