Do temnoty přichází Světlo

od | 20.12.2020 | Inspirace

Archiv příspěvků

Pokoj Vám, bratři a sestry. 
Nastává vánoční čas.
Vstupme do něj s nadějí a vděčností za Kristovo narození. Zamysleme se nyní nad vánočním poselstvím naděje…   


Světu vládne temnota

Do temnoty přichází světlo

Do temnoty přichází světlo
[Ivo Zahradníček] © Pixabay.com

Prožíváme zvláštní rok. Náš svět se otřásá v základech pod záchvatem pandemie globálního rozsahu. Lidstvo není schopno situaci kontrolovat a neblahé důsledky začínáme pociťovat v našich rodinách i v našem sboru. Kolem nás přibývají nakažení i umírající, se kterými se nemůžeme ani pořádně rozloučit.
„Jistoty“, jež platily doposud, nyní platnosti pozbývají. Mění se i mezilidské vztahy. Ve společnosti narůstá frustrace, agresivita a nezájem o druhé lidi. Část obyvatelstva je sužována strachem a obavami, co přinese blízká budoucnost. Připadá nám, jako by svět
zachvátila temnota.

„Lid, který bydlel v temnotách, uviděl veliké světlo,
obyvatelům krajiny stínu smrti světlo se zaskvělo.“
Matoušovo evangelium 4,16

Přichází Světlo světa 

Ježíšovo narození

Ježíšovo narození
[ Janeb13] © Pixabay.com

Před více než dvěma tisíci lety se v podobném „marasmu“ zmítá lidstvo rovněž. Jakou podobu má temnota na přelomu letopočtu v judské krajině?
Židé úpí pod nadvládou Římanů, jenž zemi drancují. Obyvatelstvo je podrobeno vedení náboženských vůdců, kterým na člověku nezáleží. Lidský život nemá žádnou hodnotu. Část populace je zotročena, ženy jsou pouze majetkem mužů. Židé žijí v trvalém strachu z drakonické odplaty Římanů, neboť se každou chvíli vynořují různí povstalci. 

Do této temnoty se náhle z
jevuje Světlo, na svět přichází dávno očekávaný Zachránce. Rodí se obyčejné dívce Marii a dostává jméno Ježíš. Ihned po narození musí rodina prchat pryč z Betléma. Běsnící král Herodes nechává povraždit betlémské chlapce, ve snaze ochránit svůj trůn před prorokovaným králem.   
V dospělosti se Ježíš stane zastáncem ponížených a nadějí opovrhovaných. Svým učením, čistotou myšlenek, zájmem o člověka, příkladem lásky a svou obětí za hříchy lidstva navždy změní svět.

V něm byl život a ten život byl světlem lidí. 
Janovo evangelium 1,4

Tma jej nepohltila

Tma jej nepohltila

Tma jej nepohltila
[Angeles Balaguer] © Pixabay.com

Příběh Pána Ježíše důvěrně známe. Temnota jej obklopila svými „chapadly“. Na jediného Syna Božího, jenž přinesl lidem lásku a odpuštění, se snesla nekonečná zloba, zášť a hněv lidských srdcí. V posledním dějství dramatu je i vrcholek Golgoty pohroužen do tmy, jako kdyby si i nebe zakrývalo tvář.

V momentu Kristovy smrti se však mění naprosto vše. Boží dílo je právě dokonáno. Temnota vítězí pouze dočasně, trvá to tři dny. Ježíš zvítězil navždy. Tma jej  nedokázala pohltit. 

A to světlo svítí ve tmě a tma je nepohltila.
Janovo evangelium 1,5

Poselství naděje

Pán Ježíš Kristus je tím Světlem světa, které nám září v temnotách. Do Jeho rukou můžeme svěřit naši budoucnost. Jemu můžeme odevzdat všechny naše obavy. On je tím zdrojem lásky, kterou tento svět nezná. On přišel na svět do lidské temnoty, aby nás zachránil z našich vin, strachů a bezradnosti. 
Každý, kdo v Něho opravdově věří, dostává dar vnitřního pokoje, s nímž žádné vnější vlivy či pohromy neotřesou. 

Ježíš k nim pak znovu promluvil: „Já jsem světlo světa.
Kdo mě následuje, nebude už chodit v temnotě, ale bude mít světlo života.“
Janovo evangelium 8,12

Vánoční přání

Milí přátelé, sestry a bratři,
Kristovo srdce tluče pro každého z Vás.
On je naší nadějí v této těžké době. On je Světlem, které temnota nepohltila

Přeji Vám všem požehnané Vánoce.
Pavel Stehno. 

Školákům od srdce

Školákům od srdce

Chopili jsme se mimořádné příležitosti a ve spolupráci s Diakonií a televizí Nova jsme se zapojili do sbírky Školákům od srdce. Podpořili jsme děti z rodin ohrožených chudobou. Volání o pomoc Z pohodlí prázdninového režimu nás během posledního srpnového týdne vyvedla...

pokračovat ve čtení
Konfirmační slavnost 2022

Konfirmační slavnost 2022

Šestice mladých lidí potvrdila svou víru v Ježíše Krista během konfirmační slavnosti 5. června 2022. Vítáme Vás do společenství Boží rodiny. Konfirmace = Potvrzení Lidé, již se v církevním prostředí běžně nepohybují, absolutně netuší, co ta konfirmace je. Skutečný...

pokračovat ve čtení
Zájezd na Olomoucko

Zájezd na Olomoucko

Objednali jsme si autobus a společně jsme vyrazili na celodenní putovní zájezd na Olomoucko. Na programu byly akce duchovní i světské. Sláva nazdar výletu Po loňské zkušenosti se zájezdem do Růžďky, na nějž jsme se dopravovali individuálně auty a výprava neměla...

pokračovat ve čtení
Úhrn sbírky pro Ukrajinu

Úhrn sbírky pro Ukrajinu

Se zpožděním Vás chceme informovat a zároveň i zhodnotit výnos postní sbírky, kterou jsme uspořádali ve prospěch trpícího ukrajinského lidu. Čtvrt roku bojů Je tomu již tři měsíce, co ruská armáda vtrhla na svrchované ukrajinské území, kde rozpoutala teror. S pohnutím...

pokračovat ve čtení
Cesta poutníka aneb Návrat Komenského

Cesta poutníka aneb Návrat Komenského

Válka, pandemie, smrt nejbližších, nucený odchod z vlasti, pocity křivdy a zoufalství. Tyto strasti zakusil Jan Amos Komenský při své pouti životem. Osud a dílo posledního biskupa Jednoty bratrské nám přijeli představit pozvaní umělci. Kulturní představení Rozhodli...

pokračovat ve čtení
Dubnové organizační změny

Dubnové organizační změny

Měsíc duben je tu a s ním Vám přinášíme důležité změny v rytmu pravidelného sborového života. Rádi bychom Vás o nich informovali prostřednictvím tohoto článku. Návrat do lavic V průběhu února a března jsme se přesunuli „do teplých krajin“ na vyhřátou faru. Tímto...

pokračovat ve čtení
Výroční sborové shromáždění

Výroční sborové shromáždění

V neděli 3. dubna budeme pořádat výroční sborové shromáždění a tímto oznámením Vás zveme k účasti. Začínáme v 10:00 hodin pravidelnými bohoslužbami. Výroční sborové shromáždění V průběhu každého roku před velikonočními svátky staršovstvo sboru svolává výroční sborové...

pokračovat ve čtení
Pomoc ukrajinskému lidu

Pomoc ukrajinskému lidu

Více než dva miliony lidí doposud opustily území Ukrajiny, která čelí mohutné invazi ruských vojsk. Prchají zejména ženy se svými dětmi a každá z nich si s sebou nese malé zavazadlo, něco peněz, strašlivé zážitky posledních dnů a obavy o své nejbližší, jenž zůstali ve...

pokračovat ve čtení
Velikonoční sborový list 2022

Velikonoční sborový list 2022

V průběhu postního období jsme pro Vás nachystali pravidelný velikonoční dopis. V dokumentu naleznete vše podstatné ze života sboru. Slovo faráře „Ty jsi asi jediný z Jeruzaléma, kdo neví, co se tam v těchto dnech stalo!“ Lukášovo evangelium 24,18 b Tato slova říkají...

pokračovat ve čtení
Příběhy s dobrým koncem

Příběhy s dobrým koncem

Předběžně jsme Vám slíbili, že po ukončení „Milostivého léta“ budeme na našem webu sdílet příběhy lidí zachráněných z dluhové pasti. Nuže, zde jsou ... Akce ukončena Mimořádná oddlužovací událost tzv. „Milostivé léto“, kterou vyhlásily státní úřady je minulostí. Až do...

pokračovat ve čtení
Přesun bohoslužeb na faru

Přesun bohoslužeb na faru

Bohoslužby v Prusinovicích se do odvolání přesunují z kostela na faru. Od příští neděle Vás budeme očekávat ve vytopeném sále. Dočasně měníme prostředí Milé sestry, vážení bratři, přátelé. Staršovstvo sboru se rozhodlo, že od příští neděle (tj. od 30. ledna včetně) až...

pokračovat ve čtení
Výtěžek mimořádných sbírek

Výtěžek mimořádných sbírek

Uzavřeli jsme netradiční „tříkrálovou“ sbírku i zcela mimořádný výběr finančních prostředků na pomoc zodpovědným dlužníkům. Obě sbírky zaštiťuje Charita ČR, od níž jsme obdrželi písemná poděkování. Tříkrálová sbírka Letošní vybírání finančních prostředků třemi králi...

pokračovat ve čtení
Evangelium podle pastýřů

Evangelium podle pastýřů

Co má společného dávný příběh pastýřů s našimi dnešními životními osudy? Možná více, než si myslíte! Představuji Vám evangelium z pohledu betlémských pastevců dobytka ... Sociální poměry doby Honáci dobytka v období starověku museli být lidé drsní a hrubí. Zkusme si...

pokračovat ve čtení
Zpěvníky k rozebrání

Zpěvníky k rozebrání

Nové evangelické zpěvníky dorazily na naši faru a jsou určeny k rozebrání. Na základě písemné objednávky budeme organizovat jejich výdej. Výtisky jsou k dispozici Bratr farář Leoš Mach právě přivezl výtisky evangelického zpěvníku ze seniorátního skladu. Nyní jsou...

pokračovat ve čtení
Vánoční list 2021

Vánoční list 2021

Bratr farář pro Vás připravil vánoční sborový list. Naleznete zde rozpis vánočních událostí, vánoční přání i biblické zamyšlení.                                       ...

pokračovat ve čtení
Adventní koncert zrušen

Adventní koncert zrušen

S politováním Vás informujeme o zrušení adventního koncertu, který jsme pro Vás plánovali na sobotu 4. prosince od 15 hodin. Koncert zrušen Po vzájemné dohodě vedení našeho sboru a vedení pěveckého souboru Divinum Wallachian Choir jsme se rozhodli akci zrušit. V...

pokračovat ve čtení
Sborová beseda s br. Ryšavým

Sborová beseda s br. Ryšavým

Naším hostem byl bratr farář Ivan Ryšavý ze sboru v Kroměříži. Připravil si přednášku na téma „Komunikace ve vztazích“. Host Ivan Ryšavý se kromě farářského řemesla zabývá také praxí psychologa. V tomto oboru má značné zkušenosti, činnosti se věnuje dlouhodobě. V...

pokračovat ve čtení
Biblická hodina obnovena

Biblická hodina obnovena

Se začátkem měsíce října obnovujeme pravidelné biblické hodiny pro dospělé. Budeme se na Vás těšit každou středu v 19:00 hodin na faře v Prusinovicích. Začínáme Vážení přátelé, podzimní a zimní středeční večery budou v našem sboru patřit biblickým hodinám pro dospělé....

pokračovat ve čtení
Webový kalendář

Webový kalendář

Za účelem zvýšení a zkvalitnění Vaší informovanosti jsme připravili nový webový kalendář. Nyní budete mít všechny chystané akce pod kontrolou. Kalendář je na světě Vážení přátelé, dílo se podařilo a Vy si již nyní můžete prohlédnout jeho podobu. Kalendář je přístupný...

pokračovat ve čtení
Sjezd mládeže 2021

Sjezd mládeže 2021

Mládežníci, přijměte pozvání na celocírkevní evangelický sjezd, který se koná na konci září v jihočeském městě Táboře. Základní informace Rádi bychom Vám připomněli letošní Sjezd (nejen) evangelické mládeže, který proběhne v termínu 24. – 26. září...

pokračovat ve čtení
Výuka náboženství 2021

Výuka náboženství 2021

Milé děti, se začátkem školního roku obnovujeme výuku náboženství. Každý pátek se na Vás budeme těšit na faře v Prusinovcích. Od září začínáme Výuka náboženství startuje se začátkem nového školního roku. Budete se scházet každý pátek v 15:00 hodin na faře v...

pokračovat ve čtení
Pozvání na sborový výlet 2021

Pozvání na sborový výlet 2021

Srdečně Vás zveme na letní sborový zájezd do sboru v Růžďce. Přihlašujte se, prosím, do 2. srpna na archu, jenž je umístěn v kostelní síni. Termín, místo, čas, doprava Sborový zájezd se koná v neděli 15. srpna 2021 za každého počasí. Pojedeme do českobratrského sboru...

pokračovat ve čtení
Výnos tornádové sbírky

Výnos tornádové sbírky

Jménem staršovstva prusinovického sboru chceme vyjádřit vděčnost za Vaše štědré finanční dary na pomoc lidem zasaženým řáděním tornáda. Děkujeme Sestry a bratři, vážení přátelé, díky vaší štědrosti můžeme zmírnit následky ničivé větrné katastrofy, jež zasáhla oblast...

pokračovat ve čtení
Pomoc obcím na jihu Moravy

Pomoc obcím na jihu Moravy

Vážené sestry a bratři, naše spoluobčany na jižní Moravě zastihlo řádění tornáda. Rozhodli jsme se uskutečnit dobrovolnou sbírku, přispět můžete i přímo na účet diakonie ČCE. Řádění živlů Jak všichni víte z televizního vysílání, tornádo zasáhlo oblast Břeclavska a...

pokračovat ve čtení