Webový kalendář

od | 02.10.2021 | Správa webu

Za účelem zvýšení a zkvalitnění Vaší informovanosti jsme připravili nový webový kalendář. Nyní budete mít všechny chystané akce pod kontrolou.


Kalendář je na světě

Vážení přátelé,
dílo se podařilo a Vy si již nyní můžete prohlédnout jeho podobu. Kalendář je přístupný přímo z hlavního menu a bude Vás pravidelně informovat o všech akcích, jež pro Vás chystáme. Sledujte pravidelně naše stránky, abyste měli okamžitý přehled. Pokud by došlo k tomu, že některé (zejména pravidelné) akce bude nutno zrušit, prostřednictvím elektronického diáře budete na tuto skutečnost upozorněni.
 

Design kalendáře

Design kalendáře
[Pavel Stehno] © cceprusinovice.cz

Využití

Webový kalendář

Webový kalendář
[Waldemar Brandt] © Unsplash.com

Pomocí kalendáře Vám chceme oznamovat konání všech plánovaných sborových akcí. Speciálně budou vyznačena ta shromáždění, jež jsou pro naše společenství slavnostní či zvlášť důležitá. Součástí diáře budou odkazy na místa a časy konání jednotlivých událostí a doplňující informace.
Ale nechceme Vám referovat jen o vlastních záležitostech! Rádi bychom kalendář postupně rozšířili o přehled akcí, které budou pořádány v rámci naší církve nebo východomoravského seniorátu.
Žádná důležitá akce Vám již neuteče, o všem budete řádně zpraveni.

Aktivní zapojení

Věříme, že tato novinka podstatně zvýší Vaši informovanost o sborovém dění. Přejeme si, abyste se plánovaných akcí aktivně účastnili. Vaše zapojení a zájem je pro nás nejdůležitější a má zcela zásadní vliv na kvalitu sborového života.